นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2271
ความเห็น: 0

การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน

มีมูลค่าเพิ่ม ก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม และก็ต้องทำเพิ่มต่อไปอย่างต่อเนื่อง ตราบที่ยังครองตำแหน่งชำนาญการ
 การทำวิจัย ขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ คือ การตรวจเอกสาร หรือ การตรวจสอบวรรณกรรม ซึ่งเป็นการค้นคว้าทฤษฎี ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เพื่อนำมาทำวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาความรู้ การปฏิบัติ ที่เป็นส่วนสำคัญของการทำวิจัย  
ดังนั้น การทำวิจัยสถาบัน ก็เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน หรือองค์กรที่ให้มีแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ทันเทคโนโลยี ซึ่งจะทำเช่นนั้นได้ด้วยการตรวจสอบ ค้นคว้า ทฤษฎี ผลงานวิจัยใหม่ ๆ และบทเรียนใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากการปฏิบัติงานปกติทุกวัน
 

ด้วยเหตุนี้ การทำวิจัยสถาบันจึงเป็นการพัฒนางานให้มีมิติการปฏิบัติงาน บริการ ใหม่ ๆ คนที่ทำวิจัยสถาบันก็ได้มีการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ เปรียบเทียบงานที่ปฏิบัติประจำ ว่ามีวิธีใด กระบวนใด ที่สถาบันอื่น องค์กรอื่น ๆ ทำกัน แล้วจะพัฒนางานที่ทำอยู่อย่างไร ตรวจสอบ วัดอย่างไรว่ามีคุณภาพ มาตรฐานดีขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ความแม่นยำ ความเชื่อมั่นทางสถิติเป็นหลักฐาน ไม่ใช่ความรู้สึก และมีกระบวนการที่สามารถนำไปทำ ไปใช้ได้ทั้งตัวเอง และผู้อื่น คือ ต้องนำประสบการณ์ ผสมผสานกับทฤษฎื ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีหลักฐานชี้วัดชัดเจน จึงสามารถพัฒนางาน สร้างผลงาน เพิ่มมูลค่าของาน แสดงความเป็น ชำนาญการ ที่แตกต่างจาก ชำนาญงาน คือเก่งงานที่ทำประจำ และหากไม่มีหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม ก็พัฒนางานให้ก้าวหน้าได้น้อย คนก็พัฒนาได้น้อย ด้วยเหตุนี้ จึงมีการปรับเพิ่มขั้นเงินเดือน ค่าจ้างขอตำแหน่งชำนาญการ คือ มีมูลค่าเพิ่ม ก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม และก็ต้องทำเพิ่มต่อไปอย่างต่อเนื่อง ตราบที่ยังครองตำแหน่งชำนาญการ

 

อยากพัฒนางาน พัฒนาองค์กร พัฒนาคนทำงาน ก็ต้องทำวิจัยสถาบัน เข้าระบบพัฒนาทั่วทั้งองค์กร ตามระบบ TQA (Total Quality Assurance)  

 
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2553 19:25 แก้ไข: 21 กรกฎาคม 2553 22:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.254.197
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ