นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1710
ความเห็น: 2

การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success

ปรับเปลี่ยนจาก play hard เป็น manage to success เป็นแนวทางการสร้างความสำเร็จขององค์กร และบุคลากร
 22-23 ก.ค. 53 ได้รับเกียรติจากคณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ให้ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ไปทำหน้าที่ ชื่นชม ช่วยเชียร์ ชี้ชวน โชว์ใช้ (รายงานสิ่งดี ๆ นำแนวปฏิบัติดีดีไปใช้งาน)  
ผลการดำเนินการของคณะศิลปศาสตร์ดีขึ้นตามลำดับอย่างต่อเนื่อง คะแนนการประเมินขึ้นระดับ 4 แล้ว ยินดี ขอบคุณ ชาวคณะศิลปศาสตร์ ที่มุ่งมั่น ตั้งใจอย่างเต็มที่ (play hard)

 สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่มหาวิทยาลัยต้องเข้าไปสนับสนุน คือ ภาระงานสอนของอาจารย์ที่มาก จนต้องสอนทั้งเย็น ทั้งเสาร์-อาทิตย์ แถมขนาดชั้นเรียน (จำนวนนักศึกษาในชั้นเรียน) มากเกินมาตรฐานที่จะจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจาการขยายตัวของหลักสูตรของคณะต่าง ๆ ใหม่ ๆ ของวิทยาเขตหาดใหญ่ ทำให้อาจารย์ หมดแรง อ่อนหล้า ไม่สามารถทำวิจัยสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลเสียคือ ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้อยลง เช่น ห้องเรียนภาษาที่มีผู้เรียน 40-50 คน จะฝึกฝนฟังเสียงกันอย่างไร ผู้เรียนก็มีพื้นฐานและทักษะต่ำ ดังนั้น ผลนี้ไม่ใช่กระทบแต่คณะศิลปศาสตร์ แต่กระทบคุณภาพด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิต ม.อ. ในภาพรวมด้วย  

อีกด้านที่น่าเป็นห่วง ซึ่งไม่ใช่เฉพาะ คณะศิลปศาสตร์ แต่เป็นภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย คือค่าจ้างของพนักงานเงินรายได้ ที่ไม่จูงใจถึงความมั่นคง ทำให้มีการลาออก รับใหม่ หมุนเวียนจนเป็นปัญหาต่อความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน และค่าตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ไม่จูงใจ ไม่เท่าเทียมกับข้าราชการ คงต้องรีบจัดระบบ ก่อนถึงสภาพคนเก่าอยากไป คนใหม่ไม่เข้ามา  

มาถึงคำที่จั่วหัวเรื่องบันทึก นึกขึ้นมาจากพฤติกรรมการทำงานของบุคลากร ที่มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ เหนื่อยอ่อน จนกระทบกับการสร้างผลงานสู่ความสำเร็จ อยู่ในสภาพที่เล่นกันอย่างเต็มที่ (play hard) หากเปรียบกับการเล่นฟุตบอล แต่ละคนมีความสามารถสูง เล่นอย่างเต็มที่ แต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เพราะขาดการบริหารจัดการไปสู่ความสำเร็จ (manage to success) ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบ นำความสามารถดีเด่นของแต่ละคน มาเสริมเติมแต่ง ผ่อนแรงกันและกัน รวมถึงการใช้ระบบ และเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน  

การจัดการไปสู่ความสำเร็จ ต้องมี

1. การวิเคราะห์ แยกแยะกลุ่มคนให้เห็นความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่อนำจุดแข็งไปเสริมจุดอ่อน ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน

2. วิเคราะห์ระบบการนำเทคโนโลยีมาช่วยงาน ตัวอย่างการใช้ตู้ ATM มาช่วยบริการการเบิกจ่ายเงินของธนาคาร

3. นำทั้งสองส่วนมากำหนดทางเลือกของการทำงานไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทุ่นแรง หลากหลาย ไม่เลือกเวลา

คือการจัดการสู่ความสำเร็จ ซึ่งต้องร่วมคิด จัดระบบ ช่วยกันทำ ที่สำคัญต้องปรับความคิด มองการขับเคลื่อนองค์กรเป็นหนึ่งเดียว ร่วมกันทำงานเป็นทีม รับส่งลูกตามหน้าที่ โจมตีคู่ต่อสู้ทุกรูปแบบและโอกาสเพื่อยิงประตูสู่ชัยชนะ เป็นข้อคิดที่ได้จากการประเมินคุณภาพในครั้งนี้ และเชื่อว่า สภาพนี้ยังเกิดในหลาย ๆ องค์กร  

มาปรับเปลี่ยนจาก play hard เป็น manage to success เป็นแนวทางการสร้างความสำเร็จขององค์กร และบุคลากร

เพิ่งเข้าใจมากขึ้นว่า ระบบ TQA ทำไมจึงบอกให้จัดกลุ่มบุคลากรในองค์กร

 
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ชื่นชมกับการเปลี่ยนแปลงของคณะศิลปศาสตร์ในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยคนครับ

ผมก็สนับสนุนการจัดการที่ดี รวมทั้งระบบที่ต้องเปลี่ยนด้วย ไม่ว่าการออกนอกระบบ หรือการใช้ระบบแท่งมาดำเนินการ

สถานการณ์ที่เป็นอยู่ ทำให้เกิดการอ่อนล้าลงไปเรื่อยๆ โดยอาจไม่รู้สึกตัวก็ได้ครับ

Ico48
ไม่แสดงตน [IP: 182.52.41.75]
24 July 2010 10:47
#59051
ขอบพระคุณท่านประธานคณะกรรมการประเมินและกรรมการประเมินทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะดีๆกับชาวศิลปศาสตร์

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.254.197
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ