นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1683
ความเห็น: 2

การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์

คนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา แต่ไม่มีการศึกษา มีปริญญา แต่ความรู้ความสามารถไม่ถึงปริญญา

การศึกษามีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยการใช้ความชอบ ความถนัด พรสวรรค์ พรแสวงคนแต่ละคนมาใช้ประโยชน์รวมกันและช่วยเหลือกัน คนที่ร้องเพลงเก่ง ร้องเพลงดี ก็เป็นนักร้อง คนที่ทำอาหารเก่ง อาหารอร่อยก็ไปเป็นคนทำอาหาร  

สำหรับการอุดมศึกษา เป็นการพัฒนาคนในสิ่งที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ วิชาการ การฝึกฝนที่เข้มข้น ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล นักการเงิน การธนาคาร การค้า วิศวกร นักวิชาการต่าง ๆ  สภาพการอุดมศึกษาของไทยปัจจบัน มีสถาบันระดับอุดมศึกษาเกิดขึ้นมากมาย ทั้งรัฐและเอกชน จากที่เคยมีสถาบันที่ทำหน้าที่เฉพาะก็เปลี่ยนมาทำหน้าที่แบบเดียวกัน เคยทำหน้าที่ผลิตผู้สอน ผลิตช่าง ผลิตนัก.....ผู้มีทักษะฝีมือ ก็ปรับมาผลิต นักวิทยาศาสตร์ นักคิด นักประดิษฐ์ นักการค้า ธุรการ บริหารจัดการ นักกฎหมาย โดยไม่มีความพร้อม  

-        ไม่พร้อมด้านกายภาพ ไม่มีห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ก็เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นลึกทางวิทยาศาสตร์ จึงทำได้แค่เห็นภาพ และจำมาสอน จำมาเรียน จำมาสอบ

-        ไม่พร้อมที่สำคัญ คือผู้เรียน ที่ไม่ถนัดการเรียนระดับลึกทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ ต้องการมาเรียนฝึกปฏิบัติด้านฝีมือ แต่กลับต้องมาเรียนวิชาการ วิทยาศาสตร์ ในสภาพที่ไม่พร้อมทางกายภาพ  สถานการณ์ที่สำคัญอีกอย่าง คือ มีที่เรียนมากกว่าจำนวนผู้เรียน หรือทางเศรษฐศาสตร์ จัดอยู่ในสภาพ supply มากกว่า demand  

ทั้งสภาพความไม่พร้อม และที่เรียนมากกว่าผู้เรียน จึงเกิดสภาพ การแข่งขันแบบ ทะเลเลือด หรือ red ocean (ดูความหมาย http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/16981) ที่นำประเทศไทยไปสู่สภาพพ่ายแพ้ของทุกคน ที่คนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา แต่ไม่มีการศึกษา มีปริญญา แต่ความรู้ความสามารถไม่ถึงปริญญานั้น ๆ

มีคนมากแต่ขาดแรงงานและคนที่มีฝีมือสอดคล้องกับงาน ลองมองหาช่างที่มีฝีมือ หาครูที่ดีมาสอนลูกหลาน แน่นอนเวลาเปิดรับสมัครงาน มีคนมาสมัครจำนวนมากมาย เปิดรับตำแหน่งต่ำกว่าปริญญาตรี มีผู้สมัครระดับ ป.ตรี ป.โท สมัครจำนวนมาก พอรับเข้าไป บางคนทำงานไม่ได้ อาจไม่ใช่เพราะความรู้ ความสามารถ แต่เป็นเพราะจิตใจ เพราะมีวุฒิสูง แต่ต้องทำงานในตำแหน่งที่ต่ำ ทำให้เกิดการสูญเสียจากการลาออก ต้องรับสมัครใหม่ อย่างต่อเนื่อง

จึงเกิดสภาพการสูญเสีย แบบทะเลเลือด คือไม่มีใครชนะ มีแต่แพ้ กับแพ้

 
created: 01 August 2010 20:00 Modified: 01 August 2010 20:02 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
wwibul (Recent Activities)
03 August 2010 21:28
#59301
  • เห็นด้วยเรื่องที่ว่า สถานการณ์ตอนนี้ แทบจะทุกแห่งหน เป็นเรื่องของการเน้นปริมาณเป็นหลัก แม้จะนิยมใช้คำพูดหรู ๆ มากลบให้ดูดีว่า เน้นคุณภาพด้วย แต่ก็มักเป็นการเล่นลิ้น คือ ไม่ลงทุนเพิ่ม
  • ตัวอย่างที่ผมพอมีตัวเลข กรณีของเภสัชเอง ปัจจุบัน ทั้งประเทศกำลังผลิตเพิ่มปีละ 6.1 % ต่อปี (เทียบจากฐานผลิตปีก่อนหน้าของทั่วประเทศ) ในขณะที่อัตราการโตประชากรขณะนี้เป็นศูนย์ บวกกับหลักสูตรกำลังเปลี่ยนเป็น 6 ปีทั่วประเทศ ทำให้การฝึกงานอีกไม่กี่ปีนี้ ชั่วโมงฝึกงานจะเพิ่มประมาณ 5-10 เท่า และจะเกิดสภาพการฝึกงานที่แย่งกันมากจนแค่หากฝึกได้ครบ ก็เก่งแล้ว โดยสัดส่วนการลงทุนให้เกิดความเข้มแข็งของแหล่งฝึก บางแห่ง ฐานคิดก็ยังอิงกับกรอบเก่า ไม่ปรับแม้ค่าเงินเฟ้อด้วยซ้ำ
  • แนวคิดเรื่องวิกฤติประชากรศาสตร์นำไปสู่แนวคิดเรื่อง downsizing และการ outsource เพื่อไม่ต้องรับผิดชอบบุคลากรยามแก่ตัว บวกสมรรถนะด้านไอทีที่มีสูงขึ้นทำให้คนน้อย ทำสิ่งที่เมื่อก่อนต้องใช้คนมาก ทำให้งานในกรอบคิดเก่าค่อย ๆ หดตัว คงเลี่ยงยากที่จะเห็นการ oversupply
  • แต่ปัญหาคือ หลักสูตรของเราสามารถทำให้นักศึกษาแหวกกรอบออกไปบุกเบิก blue ocean ได้หรือไม่ แต่หลักสูตรที่ทำอย่างนั้นได้ คงไม่ใช่ในกรอบคิดของเครื่องไม้เครื่องมือการเรียนการสอนเท่าที่เป็นอยู่ เพราะเท่าที่ผมเห็น แค่ทำตามกรอบคิดเก่าให้ได้มาตรฐาน ก็ไม่ง่ายแล้ว เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ นักศึกษาบางคนบอกว่า "รุ่นพ่อหนูเลยค่ะ" ซึ่งก็ไม่ผิดอะไร ถ้ามันยังใช้ไ้ด้ดี แต่จะกลายเป็นจุดดับไปเลย หากเครื่องเกิดเสียหรือหมดสภาพ หลังจากใช้งานมาเกือบสามสิบปี
  • รออ่านตอนต่อไปครับ
ขอบคุณ wwibul ที่มาร่วมแสดงความเห็น และตอนที่สอง บันทึกแล้ว ลองคลิกดู

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.102.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ