นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4350
ความเห็น: 0

ผู้นำ ผู้ตาม ต่างกันอย่างไร ใครก็เป็นผู้นำได้จริงหรือ

นำมาร่วมใช้ร่วมพัฒนา ทำให้งานดี มีความทันสมัย ช่วยแก้ปัญหา มีค่า จะทำให้ทุกคนทำงานอย่างสนุก มีความสุข ในชีวิต

คำว่า ผู้นำในที่นี้ หมายถึงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและการทำงาน ไม่ใช่การเป็นหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร ซึ่งนั่นคือ ผู้นำองค์กร

เมื่อคำว่าผู้นำ คือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและการทำงาน ทำให้สามารถแยกแยะการแสดงออกว่าลักษณะใดเรียกว่า ผู้นำและผู้ตาม ซึ่งดูได้ไม่ยากและสามารถมองเห็นได้ด้วยตนเอง

ผู้นำ คือ ผู้ให้คำตอบแก่คนอื่น สั่งตัวเองให้ทำงาน ด้วยการศึกษาพัฒนาตนตลอดเวลา ให้ทันยุค ทันสมัย อย่างต่อเนื่อง 

ผู้ตาม คือ ผู้ที่ทำอะไรต้องคอยถาม คอยรอคำสั่งจากคนอื่น

จากลักษณะพฤติกรรมดังกล่าว คงแยกแยะไม่ยาก และผู้เป็นผู้นำนั้นต้องขยันใส่ใจต่อการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าหยุดเรียนรู้เมื่อไร ก็ไม่มีความรู้ ความมั่นใจในการไปตอบคำถาม ชี้นำใคร

ถามว่า แสดงว่าผู้ต้องไปรู้ไปหมดทุกเรื่อง มันจะไหวหรือ คำตอบคือไม่จำเป็น อยู่ที่แต่ละคนจะนำในเรื่องใด แต่ถ้าเป็นผู้ทำงานก็ต้องนำในหน้าที่ของผู้นั้น

บุคลิกสำคัญอีกอย่างของผู้นำ คือ สามารถทำงานและพัฒนางานได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอให้ใครมาสั่ง จึงทำให้เห็นผลงาน ชิ้นงาน กระบวนการทำงานใหม่ ๆ ต่อเนื่อง ตลอดเวลา ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นผู้นำ

สิ่งต้องระวัง ความใจผิดที่บางบอกว่า มีคนในองค์กรมาถามถึงการทำงานในส่วนที่เป็นหน้าที่เรา ก็แสดงว่าเป็นผู้นำ ซึ่งไม่ใช่ เพราะเป็นหน้าที่ เช่น คนมาถามระเบียบการเงิน จากเจ้าหน้าที่การเงิน แล้วอย่างไรจึงจะเรียกว่า ผู้นำ ก็ต้องบอกว่ามีการติดตามระบบ ระเบียบให้เท่าทัน ต้องพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเก่า (ของใหม่ที่แย่กว่าเดิม ก็อาจเป็นผู้นำได้ แต่นำไปลงเหว)

แสดงว่า ทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ ด้วยพฤติกรรมการทำงานดังกล่าวแล้ว และทุกคนสามารถนำในด้านที่ตนถนัดเพื่อเสริมกันและกัน บางคนนำเรื่องระเบียบ บางคนนำด้านเทคโนโลยี บางคนนำด้านภาษา และ ฯลฯ แล้วนำมาร่วมใช้ร่วมพัฒนา ทำให้งานดี มีความทันสมัย ช่วยแก้ปัญหา มีค่า จะทำให้ทุกคนทำงานอย่างสนุก มีความสุข ในชีวิต

 มาร่วมพัฒนาตนเป็นกัน ดีมั้ย   

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 สิงหาคม 2554 19:49 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2554 15:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.25.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ