นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 4066
ความเห็น: 0

มีสติในการเรียน นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

การเรียนทุกครั้ง ทุกแบบ หากมีสติย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ มิฉะนั้น ก็เป็นเพียงเรียนเสร็จ ได้รับปริญญา ใบประกาศ ได้บันทึกประวัติอันน่าอาย หากไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง

สติ คือ ความรู้ตัวว่าทำอะไร เพื่ออะไรให้ได้อะไร

สติในการเรียน ต้องรู้ว่า เรียนไปเพื่ออะไร สำเร็จอะไร เรียนไปทำประโยชน์อะไร เรียนให้รู้อะไร ที่กำลังเรียนอยู่ ได้รู้อย่างที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือไม่ 

การมีสติก็ต้องตอบคำถามเหล่านี้ตลอดเวลา ก็คือความรู้สึกตัวและหาทางนำไปสู่เป้าหมาย หายเบื่อ หายเซ็ง หายเครียด เช่น

-        เรียนกับผู้สอนแล้วเรียนไม่รู้เรื่อง แทนที่จำไปนั่งทุกข์ นั่งเซ็ง นั่งเครียด ก็ไปหาตำราอ่านเองซึ่งปัจจุบันมีมากมาย หาผู้รู้อธิบาย อาจเป็นเพื่อน เป็นพี่ ก็อย่างที่หลาย ๆ คนไปเรียนกวดวิชา หาคนติว หรือ

-        หากเรียนรู้ช้าก็อ่านหนังสือ หาความรู้ล่วงหน้า เตรียมตัวมาก่อน ให้เวลาเรียนให้มากขึ้น หรือ

-        อยากรู้วิชาที่เรียน ต้องการให้ได้รู้อะไร ก็อ่านคำอธิบายรายวิชา เพราะทุกรายวิชามีวัตถุประสงค์ระบุไว้ และไปถามคนที่เรียนผ่านมาแล้ว ว่าข้อสอบออกอะไรบ้าง แต่ต้องมีสติหน่อยว่า ถามคนที่เชื่อได้และอาจถามมากกว่าหนึ่งคน ที่เรียนคนละครั้งกัน เพราะจะได้คำตอบที่หลากหลาย เพื่อให้หาคำตอบได้กว้างขึ้น การรู้แนวข้อสอบทำให้รู้ว่า เป็นส่วนที่ต้องการให้รู้ จึงนำไปออกข้อสอบ

-        หัดกล้าตอบคำถามเพื่อตรวจสอบความรู้ของตัวเอง หากยังตอบไม่ถูกจะได้หาใหม่ และส่วนใหญ่ผู้สอนจะเฉลยคำตอบ แค่นี้ก็คุ้มกับการถามแล้ว มิฉะนั้นจะเข้าใจผิดว่าตอบได้ถูก

-        หัดกล้าถามในขณะเรียน หรือนอกชั้นเรียน นอกจากจะได้คำตอบ ยังทำให้คนรู้จักเรา อย่างน้อยก็แสดงว่าให้ผู้สอนรู้ว่าเราสนใจเรียน

-        แต่ส่วนใหญ่ที่ไม่กล้าถาม เพราะกลัวเพื่อนว่า ถามคำถามไม่ได้เรื่อง หรือตอบคำถามไม่ถูก ก็เลยไม่มีโอกาสได้ฝึกฝน นำไปสู่คำถามที่ฉลาด คำถามที่ดี ก็เป็นการไม่มีสติในการเรียนเพราะไปกลัว แทนที่จะมุ่งไปยังเป้าหมายของการเรียน 

นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งสติการเรียนในชั้นเรียน แต่ยังต้องใช้สติต่อไปอีก ว่าเรียนรายวิชาแต่ละรายวิชา นอกจากคะแนน ต้องการนำความรู้ไปใช้อะไรบ้าง เพื่อนำไปสร้างความเชื่อมโยง ฝึกใช้งาน เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ ดำรงชีพได้

ตัวอย่างวิชาสัมมนา เป็นการฝึกและตรวจสอบการใช้ความรู้ ทั้ง การหาความรู้ การอ่าน การเขียน การนำเสนอ ที่ต้องใช้วิชาการทั้งพื้นฐาน วิชาชีพ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เรียกว่า ตั้งแต่การเข้าห้องสมุด การค้นคว้าผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรู้แหล่งหนังสือตำรา วารสาร รวมถึงวิชาโครงงาน โครงการที่เป็นการนำความรู้ไปทำงานภาคปฏิบัติ

แต่หลายคน ก็สักแต่ทำ ทำด้วยความรู้สึกว่า ยาก ลำบาก หาก็ไม่ได้ ใช้ก็ไม่เป็น ทำเสร็จแล้วก็ผ่านไป หากมีสติ ต้องนำสิ่งที่ ปัญหาที่พบมาทบทวน ให้เป็นประสบการณ์ ว่าได้รู้อะไรบ้าง อะไรบ้างที่ควรรู้แต่ไม่รู้ ซึ่งส่วนใหญ่ขาดสติส่วนนี้ จึงไม่ประสบความสำเร็จ เมื่อให้ทำใหม่ก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิม นั่นเพราะไม่ใช้สติถามตัวเอง เตือนตัวเอง พัฒนาตัวเอง จึงได้ชื่อว่า เรียนเสร็จ แต่ไม่สำเร็จ เพราะยังไม่มั่นใจ ไม่เข้าใจเป้าหมายของการเรียน

หลายคนเจอความยาก เอาแค่ความรู้สึกลำบากเป็นประสบการณ์ ไปบอกใคร ๆ ว่า ยาก ลำบาก ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ เป้าหมายของการเรียน เช่น นักศึกษาจะบอกเสมอว่าอ่านบทความภาษาอังกฤษยาก เปิดศัพท์ทุกตัวก็ยังไม่เข้าใจ ทำเสร็จก็ไม่เอาอีกแล้ว แทนการใช้สติทบทวนว่า หลังการอ่านแล้วได้อะไรบ้าง อย่างน้อยอาจได้คำศัพท์สักส่วนหนึ่งที่ไปค้น และจำได้กับคำที่พบบ่อย รู้ว่าบทความอยู่ที่ไหนบ้าง รู้ว่าองค์ประกอบของบทความมีอะไรบ้าง รู้ว่า ถ้าอ่านครั้งต่อไปต้องทำอย่างไร นำไปฝึกเพิ่มเพื่อพัฒนาตัวเอง แต่ส่วนใหญ่แทนที่จะฝึกต่อกลับทิ้งบทเรียน ประสบการณ์ไปอย่างน่าเสียดาย

ซึ่งทั้งหมดเป็น แค่ตัวอย่างของสติ ความรู้สึกตัวในการเรียน และรวมไปถึงการฝึกอบรมที่ก็เป็นการเรียนรู้และการเรียนในทุกรูปแบบ หากไม่ใช้สติก็อาจแค่ผ่านการเข้าอบรม ดูงาน ตรวจสอบไม่ได้ว่า ได้นำมาปรับปรุงพัฒนางานอะไรบ้าง หรืออบรมกี่ครั้ง ดูงานกี่รอบ ก็ยังทำงานเหมือนเดิม และเป้าหมายการฝึกอบรม ดูงาน คงไม่ใช่แค่เพียงนำบันทึกในแฟ้มประวัติ หรือเป็นสวัสดิการของการทำงาน จึงต้องใช้สติแสดงความรับผิดชอบกับการไปอบรม ดูงาน เช่นกัน  

ดังนั้น การเรียนทุกครั้ง ทุกแบบ หากมีสติย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ มิฉะนั้น ก็เป็นเพียงเรียนเสร็จ ได้รับปริญญา ใบประกาศ ได้บันทึกประวัติอันน่าอาย หากไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง

เพียงตั้งสติ วันนี้และทุกวัน ไม่มีวันสายสำหรับการเรียน นอกจากการไม่มีสติต่อการเรียนรู้ แค่คิดก็สายแล้ว เพราะการทำงาน การดำรงชีพคือการเรียนรู้ทุกวัน และต้องเรียนเพิ่มทุกวัน        

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 กันยายน 2554 15:01 แก้ไข: 26 กันยายน 2554 19:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.213.192.104
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ