นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3097
ความเห็น: 2

ผลการทดสอบ โอเน็ต 2555 วัดอะไร

อย่าสิ้นคิดว่าเป็นความผิดของเด็ก นั่นเป็นบทเรียนการเอาตัวรอดเท่านั้น

อ่านข่าวผลการทดสอบโอเน็ตของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  ปี 2555 แล้ว พบว่า นักเรียนไทยมีผลสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ คือต่ำกว่า 50% ทุกวิชา ยกเว้น ภาษาไทย

 •  วิชาภาษาไทย คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนนเฉลี่ย 54.61 คะแนน คะแนนต่ำสุด 4 คะแนน คะแนนสูงสุด 90 คะแนน

                
 • วิชาสังคมศึกษา คะแนนเต็มทั้งหมด 100  คะแนนเฉลี่ย 32.97 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน  คะแนนสูงสุด 84 คะแนน
   
 • วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนนเฉลี่ย 28.43 คะแนน คะแนนต่ำสุด 1.25 คะแนน คะแนนสูงสุด 92.50 คะแนน
   
 • วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 19.92 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
   
 • วิชาฟิสิกส์ คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนนเฉลี่ย 23.54 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน คะแนนสูงสุด 100 คะแนน

 

 • วิชาเคมี คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 25.75 คะแนน คะแนนต่ำสุด 2 คะแนนคะแนนสูงสุด 90 คะแนน

 • วิชาชีววิทยา คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 32.75 คะแนน คะแนนต่ำสุด 1 คะแนน คะแนนสูงสุด 93 คะแนน

 

เกิดคำถามว่า เกิดจากอะไร

* การจัดการเรียนการสอน

* การจัดสอบ ข้อสอบ

* อะไรมีมาตรฐาน อะไรไม่มีมาตรฐาน ผลการสอบนี้แสดงถึงอะไร เด็กไทยมีความรู้ไม่พอ การวัดผลไม่มีมาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาประกันอะไร คนไทยสู้คนชาติอื่นได้หรือไม่ จะแก้ไขกันอย่างไร

ความจริงผลนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเรื่องเดิม ๆ ลักษณะเดิม  จนเรียกว่า ชินชา ไม่มีความหมายมีนัยสำคัญแก่ใคร เพราะหากเด็กไทยมีความรู้ ความสามารถไม่ถึง 50% ของสิ่งที่ควรรู้แบบนั้น จริง คนไทยคงสื่อสารกับใคร ๆ ไม่ได้ ทำงานไม่ได้

สทศ.บอกว่า  ไม่ได้เกิดจากการที่ข้อสอบยาก แสดงว่า นักเรียนไทยไม่เก่ง ในการทำข้อสอบ หรือไม่เก่งจริง ๆ

แต่หากดูสภาพความเป็นจริง คนไทยก็อยู่กันสุขสบายดี ไม่ได้สู้ชาติอื่นไม่ได้ แถมยังดีกว่าหลาย ๆ ชาติในโลกเสียอีก

แล้วอะไร คือสิ่งที่ต้องปรับปรุง ปรับเปลี่ยน แต่ก็มีผลในภาพรวม ๆ ถึงคุณภาพการศึกาไทย ดัง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22406 ซึ่งมากขึ้นทุกวัน อันเป็นภาพของผู้ใหญ่ สังคมไทย

ที่สำคัญ ทุกอย่างเกิดจากผู้ใหญ่วันนี้ ทั้งระบบการศึกษา การจัดการ ประกันคุณภาพ ต้นแบบตัวอย่าง ที่แน่ ๆ ไม่ใช่เกิดจากตัวเด็ก แต่เป็นผู้ใหญ่ทำทั้งสิ้น อย่าสิ้นคิดว่าเป็นความผิดของเด็ก นั่นเป็นบทเรียนการเอาตัวรอดเท่านั้น  

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 Febuary 2012 16:50 Modified: 07 Febuary 2012 16:50 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 anni, Ico24 wwibul, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เป็นผลที่มากจากผู้ใหญ่จริง ๆ ครับ

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ เป็นที่ผู้ใหญ่จริงๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.239.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ