นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2184
ความเห็น: 8

การนำเสนอการพัฒนางาน

ขอขอบคุณผู้พัฒนางานทุกท่าน ผู้นำเสนอทุกรายการ ผู้เข้าร่วมทุกคน คงได้ทั้งรับรู้ เรียนรู้ ว่ามีเพื่อนเราได้ทำอะไร ในฐานะคนร่วมคณะ ได้แนวคิดเพื่อนำไปใช้กับงานของตน เพื่อจะได้นำงานพัฒนางานของตนมาเสนอในโอกาสต่อไป

ตามที่คณะทรัพยฯได้จัดเวทีนำเสนองานเมื่อ 27 มี.ค. 55 ได้บันทึกแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นระบบขึ้นตาม http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/23198

มีอีกส่วนที่ควรทำให้เป็นระบบ คือ การนำเสนอ เพื่อให้มีความชัดเจนเช่นกัน ว่าควรมีหัวข้อ แนวทางอะไรบ้าง เพราะมีเวลานำเสนอจำกัด หากไม่เป็นระบบ มีปัญหาทั้งผู้นำเสนอและผู้ฟัง

หัวข้อและลำดับของการนำเสนอ ควรประกอบด้วย

  1. ที่มา สาเหตุ แนวคิดของการพัฒนา มาจากปัญหาหรือแนวคิดใด ปัญหาของประสิทธิภาพ ราคา/ประหยัด ความช้า/เร็ว ขั้นตอนมากยุ่งยากยืดยาว การเข้าเรียนของนักศึกษา การติดประสานงาน ความผิดพลาด ฯลฯ และต้องมีเป็นหลักสักหนึ่งด้าน
  2. ตัววัดว่าดีขึ้นอย่างไร ตามประเด็นหลักในข้อ 1 และอื่น ๆ เช่น เมื่องานเร็วขึ้น มีมูลค่าเพิ่มอย่างไรเป็นด้านเวลา จำนวนงานเพิ่มขึ้น
  3. ผลเป็นอย่างไร โดยเปรียบเทียบให้เห็นจากก่อนและหลังการพัฒนา เพื่อบอกว่าดีกว่า พัฒนาอย่างไร
  4. ข้อกำหนด/เงื่อนไขการนำไปใช้ เพื่อให้อย่างถูกต้อง เหมาะสม คุ้มค่า ยกตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องใช้รวมกับโประแกรมรุ่นไหน ต้องมีอุปกรณ์อะไร

เพราะเวทีการนำเสนองานมีงานหลายเรื่อง จึงควรนำเสนอจุดที่เด่น มูลค่า สาระประโยชน์เด่น ๆ ส่วนรายละเอียดอื่นที่จะนำไปใช้จริง ควรไปเรียนรู้กันในรายละเอียดภายหลัง เพื่อให้เวทีการพัฒนางานพัฒนาไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณผู้พัฒนางานทุกท่าน ผู้นำเสนอทุกรายการ ผู้เข้าร่วมทุกคน คงได้ทั้งรับรู้ เรียนรู้ ว่ามีเพื่อนเราได้ทำอะไร ในฐานะคนร่วมคณะ  ได้แนวคิดเพื่อนำไปใช้กับงานของตน เพื่อจะได้นำงานพัฒนางานของตนมาเสนอในโอกาสต่อไป

สำหรับแนวทางการพัฒนางาน และการนำเสนองาน คงจะใช้สำหรับการพัฒนางานและนำเสนอในปีต่อไป

งานยังมีปัญหา ต้องเร่งพัฒนาแก้ไข หรือทำงานให้ดีกว่าเดิม เพิ่มกระบวนการและเทคโนโลยี เชื่อว่าทุกคนมีฝีมือ ที่จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สิ่งที่คิด พัฒนา จะมีค่ามีประโยชน์มากขึ้นเมื่อมีผู้นำไปใช้ อย่างน้อยก็ได้แสดงค่าฝีมือของคนทำงาน

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 มีนาคม 2555 19:11 แก้ไข: 28 มีนาคม 2555 19:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 วันสุไลมาน เจะแวมาแจ, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
serina levis [IP: 146.185.144.108]
13 December 2018 17:07
#108315

This was just off the top of my head but for some reason, it was a hit! I got it from a gifted Best Custom Assignment Writing Services resource book. 

Ico48
Alexis Jones [IP: 122.173.207.246]
10 มกราคม 2562 18:51
#108360

Thanks for sharing the post.

Hulu Activate

Ico48
Anna Shetty [IP: 117.0.189.142]
21 มกราคม 2562 14:20
#108409

Thank you for posting such a great article! I found your website perfect for my needs. It contains wonderful and helpful posts. Keep up the good work! <a href="http://bulletforcegame.com/">bullet force</a>

Ico48
Maria Hernandez [IP: 207.244.89.114]
22 กุมภาพันธ์ 2562 17:06
#108490

Great post, really thanks for sharing. belkin range extender setup

Ico48
reyna [IP: 122.173.19.176]
27 กุมภาพันธ์ 2562 18:31
#108497

Thanks for the post.

<a href="https://www.kodisetup.xyz">kodi setup wizard​</a>

Ico48
Sri Krishna Prabhu [IP: 150.129.236.240]
03 เมษายน 2562 13:57
#108630

<a href="https://thebhakti.com/sri-krishna-prabhu/">Sri Krishna Prabhu</a> is the central figure of the Bhagavad Gita. Sri Krishna is widely considered by Hindus to be an Avatar – a direct descent of God. During the Battle of Kurukshetra, Krishna gave Arjuna the immortal spiritual discourse of the Bhagavad Gita – Krishna taught a spiritual path of wisdom, devotion and discrimination. <a href="https://thebhakti.com/sri-krishna-prabhu/">Is lord krishna yadav or Kshatriya?</a> - Sri Krishna also popularised devotional bhakti yoga through his time with Radha and the Gopis in Vrindavan. <a href="https://thebhakti.com/sri-krishna-prabhu/">Shri krishn ka up naam kya hai?</a>

<a href="https://thebhakti.com/sri-krishna-prabhu/">Who is Krishna?</a> - krishna one of the most widely revered and most popular of all Indian divinities, worshipped as the eighth incarnation avatar of the Hindu god Vishnu and also as a supreme god in his own right. <a href="https://thebhakti.com/sri-krishna-prabhu/">Shri Krishna suktam path kya hai?</a> - Krishna became the focus of numerous bhakti devotional cults, which have over the centuries produced a wealth of religious poetry, music, and painting.

<a href="https://thebhakti.com/shiva-puja/">Shiva Puja</a> is the worship of Lord Shiva – known as “The Destroyer” in Hinduism. Lord Shiva always remains in samadhi or trance. He took incarnation as Shiva Linga on 14th day of waning moon of Falgun month of Hindi Calendar. <a href="https://thebhakti.com/shiva-puja/">Shiv ke ling ki puja kyu hoti hai?</a>

<a href="https://thebhakti.com/shiva-puja/">Shiv Pooja ki Vidhi kya hai?</a> - There are many traditional and ancient rites to worship Lord Shiva with the use of abhisheka, mantra, tantra, kriyas, and mudras. The items and the process of Shiva Puja also vary in various sects. <a href="https://thebhakti.com/shiva-puja/">Can we do shiv puja in noon time?</a>

<a href="https://thebhakti.com/shiva-puja/">How do you do Lord Shiva Puja?</a> - Here is the easy process of Shiva Puja which you can easily follow on Shivaratri, Shravan month and daily. It is according to scriptures. <a href="https://thebhakti.com/shiva-puja/">Kya hai shiv pooja mantra</a>

Ico48
Sri Krishna Prabhu [IP: 150.129.236.240]
03 เมษายน 2562 13:58
#108631

[url=https://thebhakti.com/sri-krishna-prabhu/]Sri Krishna Prabhu[/url] is the central figure of the Bhagavad Gita. Sri Krishna is widely considered by Hindus to be an Avatar – a direct descent of God. During the Battle of Kurukshetra, Krishna gave Arjuna the immortal spiritual discourse of the Bhagavad Gita – Krishna taught a spiritual path of wisdom, devotion and discrimination. [url=https://thebhakti.com/sri-krishna-prabhu/]Is lord krishna yadav or Kshatriya?[/url] - Sri Krishna also popularised devotional bhakti yoga through his time with Radha and the Gopis in Vrindavan. [url=https://thebhakti.com/sri-krishna-prabhu/]Shri krishn ka up naam kya hai?[/url]

[url=https://thebhakti.com/sri-krishna-prabhu/]Who is Krishna?[/url] - krishna one of the most widely revered and most popular of all Indian divinities, worshipped as the eighth incarnation avatar of the Hindu god Vishnu and also as a supreme god in his own right. [url=https://thebhakti.com/sri-krishna-prabhu/]Shri Krishna suktam path kya hai?[/url] - Krishna became the focus of numerous bhakti devotional cults, which have over the centuries produced a wealth of religious poetry, music, and painting.

[url=https://thebhakti.com/shiva-puja/]Shiva Puja[/url] is the worship of Lord Shiva – known as “The Destroyer” in Hinduism. Lord Shiva always remains in samadhi or trance. He took incarnation as Shiva Linga on 14th day of waning moon of Falgun month of Hindi Calendar. [url=https://thebhakti.com/shiva-puja/]Shiv ke ling ki puja kyu hoti hai?[/url]

[url=https://thebhakti.com/shiva-puja/]Shiv Pooja ki Vidhi kya hai?[/url] - There are many traditional and ancient rites to worship Lord Shiva with the use of abhisheka, mantra, tantra, kriyas, and mudras. The items and the process of Shiva Puja also vary in various sects. [url=https://thebhakti.com/shiva-puja/]Can we do shiv puja in noon time?[/url]

[url=https://thebhakti.com/shiva-puja/]How do you do Lord Shiva Puja?[/url] - Here is the easy process of Shiva Puja which you can easily follow on Shivaratri, Shravan month and daily. It is according to scriptures. [url=https://thebhakti.com/shiva-puja/]Kya hai shiv pooja mantra[/url]

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.80.128.196
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ