นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1526
ความเห็น: 1

ความสุขในที่ทำงาน 1. ของผู้ร่วมงาน

มีการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนา ที่สำคัญคือความสุขจากการช่วยเหลือ การทำตนให้เป็นประโยชน์ ตามปณิธานของ ม.อ. ที่ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ตามที่คุณเมตตา ชวนเขียนบันทึก “ความสุขในที่ทำงาน” และได้อ่านบันทึกหลาย ๆ ท่านที่บอกว่า ความสุขเกิดจากบรรยากาศ มีเพื่อนร่วมงานที่ดี แสดงว่า ความสุขในที่ทำงานเกิดจากทุก ๆ คนในที่ทำงานต้องร่วมกันสร้างบรรยากาศ มิตรภาพในการทำงาน

คุณเมมตา บอกให้สัมภาษณ์คนทำงาน 3 คน จึงการสังเกต สัมภาษณ์คนทำงานในคณะทรัพยฯ ที่มีความสุขบอกว่าภาคภูมิใจที่ได้มาทำงานใน ม.อ.

จากความภูมิใจ ทำให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข และทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น นอกจากการทำงานอย่างรับผิดชอบ และตั้งใจ

 1. แม่บ้านที่ดูแลห้องเรียน นอกจากทำงานให้มีการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จากการเห็นนักศึกษาบางคนไม่ได้ทานอาหาร หรือไม่มีเวลาไปทานอาหาร จึงนำอาหารขบเคี้ยวเล็ก ๆ  น้อย ๆ มาจำหน่าย โดยใส่ภาชนะแล้ววางไว้ ติดราคา และจ่ายเงินลงในตะกร้าเอง เพื่ออำนวยความสะดวกเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้แก่นักศึกษา การให้จ่ายเงินเองก็เพื่อไม่ให้เสียหน้าที่การงาน 

ถามว่า มีนักศึกษาหยิบของไปแล้วไม่จ่ายเงินบ้างไหม คำตอบคือ มี แต่ไม่ได้ติดใจอะไร คิดว่าเขาคงไม่มีเงินจ่ายจึงเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปในตัว ที่ถึงจะเล็กน้อย แต่มีผลที่ยิ่งใหญ่

จากการพูดคุยเห็นสีหน้าของความสุขจริง ๆ ในสิ่งที่ได้ทำ และยังเป็นที่รักใคร่ของนักศึกษา

2. พขร. ที่ทำมากกว่า พขร. เป็น พขร.ที่ได้แสดงความมีน้ำใจ ช่วยดูแล ยกของ ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ ในการไปเรียนและทำวิจัยนอกพื้นที่ ที่ไม่ได้หน้าที่แค่ขับรถยนต์ แต่ยังช่วยสอน ช่วยทำวิจัยด้วยการช่วยทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ จนทำให้รู้ว่า วิชานั้น นี้ต้องทำอะไรบ้าง อย่างไร การวิจัยได้ช่วยวัด ช่วยงานนักวิจัย แทนการไปนั่งรอด้วยความเบื่อหน่าย ซึ่งเป็นช่วยทำงานได้เร็วขึ้น บางครั้งนักวิจัยไปทำงานคนเดียว การช่วยจับ ช่วยถือ สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นขึ้น ในที่สุดสามารถช่วยแนะนักศึกษาได้จากการที่เคยช่วยเหลือมาหลายครั้ง ซึ่ง

จะเห็นความสุข ความภาคภูมิใจกับการที่ได้ช่วยเหลือ ได้เรียนรู้ จนสามารถแนะนำนักศึกษาได้ รวมถึงนักศึกษา ป.โท เอก ที่ทำวิทยานิพนธ์ เนื่องจากมาทำงานกับอาจารย์ นักวิจัย จนได้เรียนรู้วิธีการเก็บตัวอย่าง 

3. คนงาน จากการสัมภาษณ์ลูกจ้างประจำที่มีการปรับเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งได้เห็นความสุขจากความภาคภูมิใจข้องการทำงานที่ได้มีการพัฒนาการทำงานจนทำให้งานใช้งานได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อการเรียนการสอน จากปัญหาเริ่มแรกที่ใช้งานได้ไม่ดี เตรียมตัวอย่างที่ใช้เรียนแล้วเห็นไม่ชัดเจน ใช้เรียนรู้ไม่ได้ ได้ปรับปรุงพัฒนาจนสามารถทำให้ปัญหาหมดไป จนสามารถแจ้งอาจารย์ผู้สอนว่า ตัวอย่างต้องใช้เมื่อไร เพื่อจะเตรียมให้ตรงเวลา แจ้งว่าหากเป็นช่วงนั้น ช่วงนี้จะมีปัญหาอะไรเนื่องจากทำมาเป็นประจำจนรู้จังหวะจะโคน สภาพแวดล้อม

จะเห็นว่า ความสุขในการทำงานเกิดจากความตั้งใจในการทำงาน นอกจากดูแลหน้าที่ให้ดี ยังมีการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนา ที่สำคัญคือความสุขจากการช่วยเหลือ การทำตนให้เป็นประโยชน์ ตามปณิธานของ ม.อ. ที่ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

สิ่งสังเกตได้อีกอย่างของบุคคลเหล่านี้ คือ

  • เป็นคนที่มีแผน มีกระบวนการทำงานที่เกิดจากภายใน
  • ไม่สร้างปัญหาในการทำงาน
  • ดูแลงานในหน้าที่อย่างดี มีระบบ อย่างกรณีแม่บ้านที่ดูแล อาหารว่างในการประชุม จะคอยดูล่วงหน้าว่าแต่ละวันมีการประชุมกี่ชุด และจัดเตรียมทันทีที่มีเวลา ทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์อย่างดี
  • บางคนยังห่วงงาน เช่น พนักงานเก็บเอกสารจะช่วยดูแลเรื่องด่วน พยายามติดตามแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 

 

อีกอย่างของคนกลุ่มที่ทำงานอย่างมีความสุข คือการทำงานอย่างมีสติ คือคิดปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ตลอดเวลา จึงไม่เวลาไปสร้างปัญหา นินทาใคร ๆ

นี่คือความสุขจริงอย่างเห็นได้ชัด ที่เกิดจากภายในตน และเป็นที่ประทับใจทุกคนที่ทำงานด้วย รวมถึงนักศึกษา ลูกค้าผู้รับบริการ

ด้วยความสอดคล้องกับการจัดการความรู้ คณะจึงได้ทำการบันทึกเทคนิค วิธีการกระบวนการทำงานที่ดี ๆ นี้ไว้ใช้เป็นคู่มือการทำงานสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป และระบุชื่อผู้ทำไว้ที่ได้ตั้งใจพัฒนางาน วิธีการทำงานมาอย่างดี

ส่วนนี้เป็น ความสุขจากการสอบถามสัมภาษณ์ สังเกต จากคนทำงาน บันทึกต่อไปจะเป็น ความสุขในการทำงานของผู้บันทึก

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 กรกฎาคม 2555 14:05 แก้ไข: 15 กรกฎาคม 2555 14:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สัมภาษณ์อดีตบุคลากรคณะฯ มีเทคนิค และแนวทางการทำงาน อ่านเพิ่มเติมได้  ที่นี่  ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ