นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1891
ความเห็น: 0

แก้ปัญหาผิดพลาดมาเป็นพัฒนา

ต้องนำมาใช้ ต้องตั้งใจ หากมีการบันทึก จัดทำคู่มือ กระบวนการไว้ หากไม่นำมาใช้ก็ไม่มีประโยชน์ และต้องนำมาใช้อย่างมีวินัยและรับผิดชอ

การทำงานทุกครั้ง ยังพบว่ามีปัญหาความผิดพลาดเกิดขึ้นเสมอ จนเป็นบุคลิกประจำของบางคน เช่น คนขี้ลืม

ความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการขาดสมาธิในการทำงาน ทำงานแบบเร่งรีบ และขาดการประเมินข้อผิดพลาด ยิ่งการทำงานและความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและมีสิ่งต่าง ๆ มารบกวนสมาธิมากขึ้น

การแก้ปัญหาเหล่านี้ สามารถทำได้ โดย

1.  ดำเนินการประเมินงานที่ทำทุกครั้ง ว่ามีข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไข ทั้งของแต่ละคน ของแต่ละงาน รวมถึงการทำงานในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ ยิ่งงานไหนเป็นงานที่ทำนาน ๆ ครั้ง เช่นงานประจำปีที่ทำให้ลืมกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะความผิดพลาดปลีกย่อย

2.  เมื่อประเมินแล้ว ต้องมีการจดบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการทำงานต่อ ๆ ไป

3.  จัดทำเป็นกระบวนการทำงาน ทำรายการว่าต้องทำอะไรบ้าง ในกรณีที่มีรายละเอียดมาก ๆ และเป็นปัญหามากเมื่อผิดพลาด

4.  มีการนำมาใช้เสมอในการทำงาน และแจ้งผู้ร่วมทำงานเข้าใจร่วมกัน

จะเห็นว่า การประเมิน ตรวจสอบกระบวนการทำงานทุกครั้ง สามารถลดข้อผิดพลาด ประกันความเสียหายได้ แล้วยังสามารถพัฒนางานเป็นกระบวนการทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือที่มาของหลัก ทฤษฎีการบริหารจัดการใหม่ ๆ ที่ชาวตะวันตก ชาวญี่ปุ่นนำมาสร้างเป็นความรู้ ทฤษฎีการทำงานทั้งสิ้น

สิ่งสำคัญที่สามารถข้อผิดพลาดได้ คือต้องนำมาใช้ ต้องตั้งใจ หากมีการบันทึก จัดทำคู่มือ กระบวนการไว้ แต่ไม่นำมาใช้ก็ไม่มีประโยชน์ และต้องนำมาใช้อย่างมีวินัยและรับผิดชอบทุกครั้ง

เพราะมีบ่อยครั้งที่ใช้ความเคยชิน คิดว่าเคยทำ คิดว่ามีประสบการณ์ แต่อาจมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หากไม่ตั้งใจใช้กระบวนการที่ทำไว้ จึงเกิดข้อผิดพลาดได้เช่นกัน

สำหรับ สมาชิก share.psu ยังสามารถนำมาบันทึกไว้ใช้งานและเผยแพร่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้กันได้ ยิ่งหากผู้ที่ทำงานคล้าย ๆ กัน ให้ความเห็นประสบการณ์เพิ่มเติม จะเป็นการจัดการความรู้ที่แท้จริง

การตรวจประเมินข้อผิดพลาด บันทึก แก้ไข ใช้งาน วิเคราะห์ค่างาน สามารถนำไปสู่การพัฒนางานได้ และเมื่อมีการนำไปขยายใช้งาน จะยิ่งเป็นการเพิ่มค่างานได้มากขึ้น    

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 สิงหาคม 2555 11:34 แก้ไข: 21 สิงหาคม 2555 08:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.52.11
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ