นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1556
ความเห็น: 0

QA เพื่อประสิทธิภาพงานประจำ

เมื่อมีการติดตามประเมินตรวจสอบเป็นระยะ อย่างจริงใจ จะทำให้วงจรคุณภาพเคลื่อนไปเป็น PDCA ทำให้การทำงานมีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

QA หรือกระบวนการประกันคุณภาพ ที่ประกอบด้วย PDCA สามารถนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประจำได้

ยิ่งวันนี้ การทำงานราชการมีระเบียบขั้นตอนเพิ่มขึ้นมากมาย หลายอย่าง ทั้งการเงิน พัสดุ การบริหารบุคคล หลักสูตร

การนำระบบประกันคุณภาพมาปรับใช้ คือ การจัดระบบ ระเบียบการทำงาน

1.  เริ่มจากการเก็บข้อมูล วิเคราะห์สถานะการทำงานปัจจุบัน เป็น self study report

2.  นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดระบบการทำงาน ทำอย่างไรเพื่อลดขั้นตอน ลดเวลา ใช้เทคโนโลยีช่วย อย่างในบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/25421 เป็นอย่างหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพงาน

3.  จัดทำเป็นแผนการทำงาน ตามเป้าหมาย คือ Plan

4.  ร่วมมือกันทำงานตามระบบที่จัดไว้ เป็น Do

5.  จัดกระบวนการติดตาม ว่าได้ผลตามที่ตั้งไว้ หรือมีอะไรต้องปรับปรุง เป็น Check

6.  นำแนวทางการปรับปรุงไปใช้งานเป็น Act 

7. แล้วนำผลไปวิเคราะห์จัดทำแผนในปีต่อไป จากข้อมูลที่ไม่ต้องเสียเวลามาก แล้วนำเข้าวงจรต่อเนื่องกันไป

มื่อมีการติดตามประเมินตรวจสอบเป็นระยะ อย่างจริงใจ จะทำให้วงจรคุณภาพเคลื่อนไปเป็น PDCA ทำให้การทำงานมีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การประเมินก็ใช้ข้อมูลเป็นตัววัด ไม่จำเป็นต้องมีผู้มาประเมิน ขอเพียงต้องทำอย่างที่เป็นจริง ที่ทำเพื่อเน้นการพัฒนางาน เท่านั้น รับรองจะทำให้งานดีขึ้นจริง ๆ

การไม่มีการวิเคราะห์ จัดระบบ ก็จะหลงอยู่ในระบบ และทำงานหนักขึ้น เพราะจะสับสน วุ่นวายกับระเบียบ ที่ต้องแก้ด้วยการจัดระบบ ทำเป็นระบบ สุดท้ายจะควบคุมงานได้ตามระบบ ไม่ใช่ถูกงานควบคุมตลอดเวลา  

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ น่าจะลองดูสักตั้ง กันดีไหม? 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 ตุลาคม 2555 19:52 แก้ไข: 11 ตุลาคม 2555 19:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.51.240
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ