นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1167
ความเห็น: 0

กฎ20/80 กับการพัฒนาหน่วยงาน

การเข้าใจบุคลิกคนทำงานในองค์กรนี้ จะช่วยให้เข้าใจว่า อย่าเสียเวลา อารมณ์ไปจัดระบบบังคับให้ทุกคนในหน่วยงาน ในองค์กรต้องเป็น ต้องทำเหมือนกัน เพราะนอกจากจะเหนื่อย เสียอารมณ์ความรู้สึก ยังอาจนำไปสู่การแตกความสามัคคี เสียเพื่อนได้

กฎ 20/80 มาจากการศึกษาวิจัยเรื่อง การทำงานของหน่วยงานและองค์กร พบว่า การพัฒนาและคนทำงานที่มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรนั้น มีประมาณ 20% ส่วนอีก 80% เป็นคนทำงานแบบทั่ว ๆ ไป

จากผลการศึกษาดังกล่าวนี้ ควรนำมาสู่ความเข้าใจเพื่อจัดระบบการทำงาน และไม่ให้มัวเสียอารมณ์ เสียเวลา ในการจัดระบบการทำงาน ที่หลาย ๆ คนมักมัวอารมณ์เสีย เสียเวลา เสียทรัพยากร เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติ พัฒนาเหมือนกันทั้งหมดทุกคน

แต่หากได้เข้าใจผลการศึกษานี้ จะได้ไม่มัวเสียเวลาไปขับเคลื่อนในสิ่งที่ยาก ที่ไม่ตั้งใจ ที่มีศักยภาพไม่ถึง แล้วเอาเวลา อารมณ์ ทรัพยากรมาใช้กับส่วนที่มีประสิทธิภาพ

รื่องศักยภาพของคนนี้ ไม่ได้เป็นของใหม่ แต่ตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ ๆ ที่พระพุทธเจ้าเปรียบคนเป็นบัวสี่เหล่า เพื่อการเรียนรู้หลักคำสอนของพุทธศาสนา ที่แต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ต่างกัน และบางคนไม่สามารถเรียนรู้ได้ ซึ่งเป็นคนทุกคนทั่วไป

สำหรับคนทำงานในหน่วยงาน ทุกคนผ่านการเรียนรู้พัฒนา ผ่านการคัดเลือก จึงถือว่าเป็นคนที่เรียนรู้ได้ แต่ยังมีทักษะ ความสามารถที่ต่างกันตามผลการศึกษา 20/80

นที่บุคลิกในกลุ่มที่เป็น 20%

1. เรียนรู้เร็ว เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2. สามารถนำความรู้มาปรับใช้ทั้งในงานและการพัฒนาตนเอง และสนุกกับการพัฒนาตลอดเวลา

3. ลงทุนและให้เวลากับการเรียนรู้ เช่น ลงทุนเรียน ลงทุนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มือถือ เพื่อการใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย

4. กัดติดกับการพัฒนาและใช้งาน ซึ่งในองค์กรที่มีการพัฒนางาน พัฒนาความรู้ แต่ไม่กัดติดการใช้งาน การปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากคน 80% ที่ขาดบุคลิกดังกล่่าว

บุคลิกที่สำคัญของกลุ่ม 20% คือ ตื่นตัวต่อการพัฒนาตลอดเวลา และมักสงสัยและอยากให้ทุกคนทำเช่นเดียวกัน จนทำให้มีปัญหาขัดแย้งกับคนส่วนใหญ่ 80% ที่อารมณ์เสียใส่กัน

การเข้าใจบุคลิกของทำงาน 20/80 นี้ จะช่วยให้เข้าใจเพื่อนร่วมงาน ขอให้ระลึกเสมอว่า ถึงคนส่วน 80% จะไม่ตื่นตัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่มาใช้งาน แต่ยังคงทำงานตามหน้าที่ปกติได้

และเรื่องนี้ คงต้องเป็นหน้าที่สำคัญของหน่วยงานโดยเฉพาะฝ่ายบริหารและงานบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่จะต้องรู้ว่า คนไหนเป็นส่วน 20 และคนไหนเป็น 80 เพื่อจะจัดการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ได้เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาความดี ความชอบ ค่าตอบแทน เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มเวลา คุ้มทุน

คนที่เป็นส่วน 20 ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้า คนทำงานในระดับสูง เพราะคนทำความสะอาด แม่บ้าน คนขับรถ ก็มีคนที่มีบุคลิก 20 นี้ด้วย

การเข้าใจบุคลิกคนทำงานในองค์กรนี้ จะช่วยให้เข้าใจว่า อย่าเสียเวลา อารมณ์ไปจัดระบบบังคับให้ทุกคนในหน่วยงาน ในองค์กรต้องเป็น ต้องทำเหมือนกัน เพราะนอกจากจะเหนื่อย เสียอารมณ์ความรู้สึก ยังอาจนำไปสู่การแตกความสามัคคี เสียเพื่อนได้

ใครจะเป็นส่วนไหนของ 20/80 คงต้องตรวจสอบบุคลิกของตัวเอง และอย่าฝืนตัวเอง เพราะทุกคนยังมีคุณค่าหากยังทำงาน ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ ยกเว้นพวกที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ พวกนี้จะเป็นกาฝากในหน่วยงานและองค์กร คือเบียดเบียนเวลา ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตน

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 October 2012 20:52 Modified: 13 October 2012 22:59 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby and Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.51.240
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ