นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 938
ความเห็น: 1

องค์กรไม่ใช่ตัวเรา แต่ตัวเราคือองค์กร

คนขององค์กร คือผู้แทนสะท้อนภาพขององค์กร ว่ามีเกียรติหรือไม่อย่างไร ต้องคิดเสมอว่า ตัวเราคือองค์กร ที่ทำ ที่แสดงอย่่างไร ก็เป็นภาพเช่นนั้น

องค์กร คือหน่วยงานเราเกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เราทำงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่เราเรียน

การคิดว่า องค์กรไม่ใช่ตัวเรา หมายถึง การทำอะไรต้องคิดถึงองค์กรเสมอ จะบอกว่านี่คือตัวเราจะทำอะไรก็ได้ไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างปฏิบัติภารกิจและระหว่างการทำงาน เพราะสิ่งที่ปฏิิบัติ แสดง คือเกียรติขององค์กรที่คนคาดหวัง ที่คนรู้สึก ตั้งแต่การแต่งกาย กิริยา มารยาท การปฏิบัติตน การทำงาน ผลงาน ความรู้ ความสามารถ

ดังนั้น ในการทำงาน ทุกคนป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา อย่าคิดว่านั่นเป็นตัวเราเท่านั้น

ลองคิดดูว่า ถ้าเราเข้าไปองค์กรหนึ่ง เห็นคนในองค์กรแต่งตัวดี มีเกียรติ มีกิริยามารยาทดี การต้อนรับ เอาใจใส่ต่อคนที่เข้ามา เรารู้สึกอย่างไร

หรือเข้าไปในองค์กรหนึ่ง เห็นแต่งกายแบบอยู่บ้าน ไม่เรียบร้อย คุยเล่น ไม่สนใจใครจะไป จะมา เรารู้สึกอย่างไร

นั่นคือ คนองค์กรไม่ใช่ตัวเรา แต่หมายถึง ผู้แทนขององค์กร สัญลักษณ์ เกียรติ ที่สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร

ดังนั้น ทุกคนในองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรจึงเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รวมถึง นักเรียน นิสิต นักศึกษา แม้แต่ศิษย์เก่า ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา แสดงว่าคนขององค์กร คือผู้แทนสะท้อนภาพขององค์กร ว่ามีเกียรติหรือไม่อย่างไร ต้องคิดเสมอว่า ตัวเราคือองค์กร ที่ทำ ที่แสดงอย่่างไร ก็เป็นภาพเช่นนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้

คนในองค์กรต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างเกียติ ให้เป็น ให้เห็น ให้เป็นที่ยอมรับนับถือ อันนี้รวมถึง คนในอาชีพแต่ละอาชีพด้วย เป็นหมอ เป็นอาจารย์ เป็นคนทำงานมหาวิทยาลัย ต้องทำให้เกิดความเชื่อถือ ความภาคภูมิใจทั้งแก่ผู้พบเห็น และภาคภูมิใจในตัวเอง

ที่สำคัญคือเป็นแบบอย่างแก่สังคมและต้นแบบของคนรุ่นใหม่ ต้องไม่คิดว่า ตัวเราคือตัวเราจะทำอะไร อย่างไรก็ได้

ต้องคิดว่าตัวเราคือองค์กรที่ต้องสร้างภาพพจน์ ภาพลักษณ์ที่ดีที่ไม่ใช่แต่ภายนอก แค่กายภาพ แต่หมายรวมถึงความรู้ ความสามารถ การบริหาร การบริการ บุคลิกภาพ น้ำใจ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 ตุลาคม 2555 17:20 แก้ไข: 28 ตุลาคม 2555 11:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ย่อมเป็นตัวอย่างแก่ผู้พบเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษา ประทับใจครั้งแรกที่เห็น คือ เรื่องแต่งกาย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.51.240
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ