นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1298
ความเห็น: 0

การศึกษาดูงานการศึกษาและการเกษตรประเทศไต้หวัน ของสภาคณบดีสาขาการเกษตร

การศึกษาวิจัยด้านการเกษตรเพื่อความยั่งยืน นั้นจะเน้นความเป็นชีวภาพมากขึ้น ลดการใช้สารเคมีลง ทั้งปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืช และเน้นการเกษตรแบบผสมผสานเช่นเดียวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

27 พย.- 1 ธค. 2555 สภาคณบดี สาขาการเกษตรได้จัดให้มีการศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน

มีผู้ร่วมเดินทางรวม 28 คน จาก 10 มหาวิทยาลัย

สภาคณบดีสาขาการเกษตร ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นระดับคณะ 28 คณะ จากจำนวน 22 มหาวิทยาลัย

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากมีการพบปะ ดูงานแล้ว

นวันที่ 29 พ.ย. 2555 National Chung Hsing University ยังเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา Taiwan and Thailand Jointed Symposium on Agricultural Education for Sustainable Development


โดยมีการนำเสนอบทความทางวิชาการจากไทย และ ไต้หวัน ประเทศละ 4 บทความ

นอกจากผู้เข้าร่วมจากคณะจากสภาคณบดีแล้ว ทางมหาวิทยาลัยในไต้หวันยังได้เชิญผู้บริหารและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในไต้หวันเข้าร่วมด้วย และนักศึกษาไทยที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัย National Chung Hsing University เข้าร่วมและช่วยดูแล เป็นล่ามในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของไต้หวันไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

จากการสัมมนา ทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายรับรู้ข้อมูลของกันและกันได้ดีขึ้น และทาง National Chung Hsing University ได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารมื้อเย็นหลังการสัมมนาทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้แน่นแฟ้นขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งอาจทำให้เกิดการนำไปสู่การจัดสัมมนาในไทยในลักษณะเดียวกันต่อไป

National Chung Hsing University เป็นมหาวิทยาลัยหลักแห่งหนึ่งด้านการเกษตรของไต้หวัน คล้าย ๆ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของไทย ค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาละ 40,000 NT (1NT= 1.17฿) และ 60,000 NT ในระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาไทยส่วนใหญ่ได้รับทุนมาเรียนทั้งจากรัฐบาลไทยและทางไต้หวัน

ในระดับปริญญาตรีจำเป็นต้องสามารถใช้ภาษาจีนได้ ส่วนบัณฑิตศึกษาใช้การสอนเป็นภาษาอังกฤษ

แต่ที่เห็นทุกคนต้องใช้ภาษาจีนในการเป็นอยู่เพราะการใช้ชีวิตทั่วไปต้องใช้ภาษาจีนซึ่งเป็นประโยชน์มากต่อผู้ที่มาเรียน

การศึกษาวิจัยด้านการเกษตรเพื่อความยั่งยืน นั้นจะเน้นความเป็นชีวภาพมากขึ้น ลดการใช้สารเคมีลง ทั้งปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืช และเน้นการเกษตรแบบผสมผสานเช่นเดียวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การศึกษาดูงานจึงประสบผลอย่างดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่น่าจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือกันต่อไป

ขอบคุณ รศ. ประวิตร พุทธานนท์ คณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ที่ช่วยประสานการติดต่อการดูงานในครั้งนี้

ผู้นำเสนอบทความทุกคน

คุณศิริพร และคุณอมรรัตน์ จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ เลขานุการสภาคณบดีสาขาการเกษตรที่จัดการประสานเชิงธุรการ

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 November 2012 05:19 Modified: 07 December 2012 19:51 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.187.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ