นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1078
ความเห็น: 0

กองทุนบิลล์ เกตส์ กับการวิจัยการเกษตร

เติมความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ เติมความคิด และบันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เพราะความคิดขยายเพิ่มได้ต้องหมั่นเติมความรู้

ข่าวจากมหาวิทยาลัย Illinois สหรัฐอเมริกา แจ้งว่า ได้รับทุนวิจัยจาก Bill & Melinda Gates Foundation เป็นเงิน 25 ล้าน$ เพื่อสนับสนุนการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของพืชอาหารหลักของอเมริกา รวมถึงข้าวและมันสำปะหลังป็นระยะเวลา 5 ปี แก่หน่วยวิจัย Institute for Genetic Biology: IGB เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชให้เพียงต่อความต้องการของประชากรโลก พร้อมกับลดการใช้น้ำและปุ๋ยไนโตรเจนในการผลิตพืช เพื่อช่วยด้านความมั่นคงด้านอาหาร ที่สหประชาชาติ พยากรณ์ว่า ต้องผลิตอาหารเพิ่ม 70% ใน 2050

IGB ได้ดำเนินวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์พืชเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชมาประมาณ 10 ปี ใน ถั่วเหลือง อ้อย และข้าวฟ่าง ทำให้มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นการวิจัยศึกษาในด้านประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง ทางด้านพันธุวิศวกรรม ด้วยกระบวนการสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ นำสู่การวิจัยพัฒนาการผลิตพืชจริง

การวิจัยดังกล่าว มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย และในอังกฤษ

จากข่าว ทำให้เห็น

  1. การสนับสนุนการวิจัยของกองทุนบิลล์ เกตส์ เจ้าของบริษัทซอฟท์แวร์ระดับโลกและเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก ที่สนับสนุนการวิจัยการเกษตรที่เป็นปัญหาของโลก
  2. เป็นการใช้หน่วยวิจัยหาทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอกของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ใช้แต่เงินมหาวิทยาลัย ทราบว่าในอเมริกามีการหักสมทบเป็นค่าบริหารจัดการ คือยิ่งทำวิจัยมาก ยิ่งทำให้มหาวิทยาลัยมีเงินมาก ไม่ใช่ใช้เงินมาก
  3. การวิจัยต้องใช้ความรู้เชิงลึก หลากสาขาเพื่อจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  4. ปริมาณทุนวิจัยในระดับสากล นั้น มีมูลค่าสูง ประมาณปีละ 5 ล้าน $ หรือ ประมาณ ปีละ 150 ล้านบาท เฉพาะหน่วยวิจัยเดียว ลองคิดเทียบกับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยไทยเอาเอง

อ่านข่าวเพื่อเติมความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ เติมความคิด และบันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เพราะความคิดขยายเพิ่มได้ต้องหมั่นเติมความรู้

 

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 ธันวาคม 2555 18:30 แก้ไข: 13 ธันวาคม 2555 18:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.102.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ