นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1021
ความเห็น: 0

15 บุคลิกของผู้ประสบความสำเร็จ

มีกันคนละกี่ข้อ จะได้รู้ประสบความเร็จมากน้อยเพียงใด

 

1.  ต้องรู้ถึงความสำเร็จต้องการไปถึง

2.  ต้องมีความปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะไปให้ถึงความสำเร็จที่ต้องการ

3.  ต้องเชื่อว่าสามารถทำให้สำเร็จได้

4.  ต้องอยากทำให้ได้มาซึ่งความสำเร็จจริง ๆ

5.  ต้องมุ่งมั่นในการทำให้เกิดความสำเร็จนั้น

6.  ต้องอดทนพยายามทำเพื่อให้ประสบความความสำเร็จ

7.  ต้องมีความกระหายไฝเรียนรู้

8.  ต้องรู้ความสามารถกำลังสติปัญญาของตน

9.  มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตน

 10. ต้องรู้และหาวิธีการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

 11. รู้จักการสร้างเครือข่ายเพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จ

12. มีทัศนคติเชิงบวกต่อความสำเร็จและคนรอบข้าง

13. เชื่อในหลักความจริงและเป็นเหตุเป็นผล

14. มีความกล้าเผชิญกับความเป็นจริง

15. ต้องไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใด ๆ 

ลองดูกันว่า มีกันคนละกี่ข้อ จะได้รู้ประสบความเร็จ

มากน้อยเพียงใด 

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 December 2012 19:45 Modified: 25 December 2012 19:45 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 DaDa, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ