นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1019
ความเห็น: 1

PSU new generation

หัวใจสำคัญ คือ ต่างฝ่ายต้องเปิดใจ ต้องปรับเข้าหากัน หาความเก่งของแต่ละคนมาเสริมกัน คือการลดช่องว่างระหว่างรุ่น และใช้ความแตกต่างเติมเต็ม

นสภาวะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงยุคสมัย ทำให้คนที่เกิด เจริญเติบโต ในสภาพต่างกัน มีทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้ ความสามารถต่างกัน ที่ในสังคมเรียกว่า baby bloom, generation X, generation Y ที่จำเป็นต้องเข้าใจเพื่อลดข้อขัดแย้งทางความคิด ความเชื่อ เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คนรุ่นใหม่ มีความสามารถการใช้เครื่องสื่อสารด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แต่ขาดความละเอียด ความปราณีตในการทำงาน ใช้ภาษาง่าย ๆ และมีการดัดแปลงภาษาในกลุ่มของตัวเอง จนคนรุ่นเก่ารับไม่ได้ จนกระทั่งทำให้สื่อสารกันไม่เข้าใจ

หากจะทำงานร่วมกันได้ ต้องปรับตัวเข้าหากัน เข้าใจซึ่งกันและกัน ที่สำคัญคือ พึ่งพาอาศัยความเก่ง ความรู้ ประสบการณ์ของกันและกัน การทำงานต้องนำไปสู่เป้าหมายด้วยวิธีการต่างกันได้ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีเดียวกัน เพราะมีความถนัด ความเก่งกันคนละทักษะ

ขึ้นหัวข้อบันทึกว่า PSU new generation เพราะได้เห็นคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานแทนรุ่นเก่าที่เกษียณอายุไป ทำให้เห็น การทำงานของคนรุ่นใหม่ที่ขาดทักษะ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในงานด้านระบบ ระเบียบ เช่น การร่างหลักสูตรที่ขาดความเข้าใจในหัวข้อต่าง ๆ ปรัชญาการศึกษา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เนื้อหาสาระ และกระบวนการที่นำไปสู่การใช้หลักสูตรในการผลิตบัณฑิต

เหตุเกิดจากการเร่งรัดให้คนรุ่นใหม่เข้ามารับผิดชอบ ที่ขาดการถ่ายทอดสาระ กระบวนการ เช่น มาทำงานไม่นานก็ถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่ ร่างหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร โดยไม่มีการถ่ายทอดความรู้ คือมอบงานแต่ไม่มีการถ่ายทอดกระบวนการ

ทำให้เกิดช่องว่างของระบบงานที่อาจนำไปสู่คุณภาพของหลักสูตร เพราะจะทำแบบคัดลอกของเก่า ของคนอื่น แต่ไม่เข้าใจปรัชญาการศึกษา และระบบ ซึ่งเป็นอันตรายต่อมหาวิทยาลัยที่เคยมีเชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ แต่งานที่เกิดจากช่องว่างของระบบทำให้คุณภาพงานขาดความน่าเชื่อถือไป

อีกส่วนของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนก็มีช่องว่างเช่นกัน ที่คนรุ่นเก่าปรับกับเทคโนโลยีช้า หรือบางคนไม่ปรับ ทำให้ไม่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ มาช่วยให้เกิดระบบ ความรวดเร็วไม่ได้ ทำให้ใช้เทคโนโลยีเป็นแค่ช่วยงานแทนใช้ทำงาน เหมือนใช้คอมพิวเตอร์แค่พิมพ์งาน แต่ไม่ใช้จัดการระบบให้ทำงานได้เอง

ปัญหาคือ คนรุ่นเก่าที่เป็นหัวหน้า เป็นรุ่นพี่ เป็นตัวจักรควบคุม ปรับตัวไม่ทันกับเทคโนโลยี ไม่เข้าใจการใช้เทคโนโลยี ทำให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การทำงานยังเน้นคนทำงาน เน้นกระบวนการทำด้วยคน เน้นตัวเอกสารหลักฐานของกระดาษแทนระบบออนไลน์

ตัวอย่างการใช้ระบบออนไลน์ที่วันนี้ เกือบไปต้องเข้าธนาคารก็สามารถตรวจสอบ จัดการเงินฝาก ธุรกรรมการเงินด้วยตัวเองได้ หรือ

การจองตั๋วเครื่องบิน การเช็คอิน การจองโรงแรม โดยไม่ต้องโทรจอง ไม่ต้องมีบัตรโดยสาร ไม่ต้องรอรับบัตรขึ้นเครื่อง เพราะสามารถบอกรหัส แสดงบัตรประจำตัว แสดงข้อมูลบนมือถือ เรียกว่า ไม่ต้องกังวลว่าจะลืมตั๋ว หรือ

ความผิดพลาดทางการสื่อสาร เช่นโทรศัพท์แต่ไม่มีการบันทึข้อมูล แต่แสดง email การจองได้ เป็นต้น

การลดช่องว่างระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า ต้องมีการจัดการ

1.  ทำความเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง ความรู้ ความสามารถของกันและกัน

2.  นำความสามารถของแต่ละคนมาเสริมเติมกัน ที่สำคัญ คนรุ่นเก่าต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทำงานจากความสามารถของคนุร่นใหม่ แต่ไม่ใช่ทิ้งให้ทำงาน ต้องช่วยดู ช่วยประคอง ให้งานมีคุณภาพ มีระบบ แต่รวดเร็วด้วยเทคโนโลยี และลดคน เพื่อเพิ่มค่าตอบแทน

3.  ต้องสร้างจุดสมดุลของการทำงานของคนระหว่างรุ่น ต้องมีระบบการจัดการความรู้ที่เข้าใจถึงความแตกต่าง เน้นที่ผลงาน ประสิทธิภาพงาน ไม่ใช่วิธีการที่เหมือนกัน อย่างอ้างว่าต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน คืออุปสรรคของการพัฒนา เพราะแต่ละคน แต่ละหน่วยงาน มีความแตกต่างกัน ทั้งคน ทั้งระบบ แต่ปรับใช้กันได้

 นี่คือปัญหาความแตกต่างระหว่างรุ่น

ที่คนรุ่นเก่ามักท้าทายด้วยการปล่อยให้คนรุ่นใหม่ทำ แล้วคอยจ้องจับผิด

คนรุ่นใหม่ละเลยประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่

หากไม่ปรับเข้าหากัน จะทำให้เสียหายต่อมหาวิทยาลัย ต่อคุณภาพงาน ต่อประสิทธิภาพงาน คนเยอะ ขาดเครื่องมือ ขาดระบบที่มีประสิทธิภาพ มีภาระงบประมาณ เพราะการใช้แต่ละส่วน ทั้งคน ทั้งเทคโนโลยีแบบไม่มีประสิทธิภาพ

หัวใจสำคัญ คือ ต่างฝ่ายต้องเปิดใจ ต้องปรับเข้าหากัน หาความเก่งของแต่ละคนมาเสริมกัน คือการลดช่องว่างระหว่างรุ่น และใช้ความแตกต่างเติมเต็ม 

อย่าอวดเก่งเข้าหากัน ที่สุดท้ายคือตายทั้งองค์กร ลดคุณภาพ ลดความน่าเชื่อถือ และถึงอาจต่างโทษกันและกันได้ในที่สุด 

ช่วยกันลดช่องว่างระหว่างรุ่น ปรับหัวใจให้เป็นวัยเดียวกัน

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 มกราคม 2556 19:43 แก้ไข: 01 มกราคม 2556 19:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ชอบบันทึกนี้ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.51.240
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ