นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1525
ความเห็น: 1

การสอนยุคใหม่ ต้องใช้ความเชื่อถือ ศรัทธา

นักศึกษาทำกิจกรรม อย่างทุ่มเท เอาจริง เอาจัง เพราะเชื่อมั่น ศรัทธาในการแสดงของตัวเอง คิดเอง ทำเอง ฝึกเอง มีวิธีการเรียนรู้ในตัวเอง

การจัดการเรียน การสอนยุคใหม่ ให้ได้ผล ต้องไม่ใช่สอนด้วยการบังคับ บอกให้ทำตาม แต่ต้องความศรัทธา เชื่อถือ

คนรุ่นใหม่ จะไม่เชื่อใครง่าย ๆ เพราะเป็นสังคมยุคความรู้ ที่สามารถรับรู้ เรียนรู้จากแหล่ง จากสื่อมากมาย ที่บางคนรู้ดีกว่าผู้สอน เข้าได้ถึง เข้าได้รวดเร็วกว่าผู้สอน ซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่แหล่งความรู้คือผู้สอน

 คนทุกยุค ทุกสมัย จะเชื่อใคร ต้องมีศรัทธา มีความเชื่อถือ และไม่ใช่ความรู้ แต่ต้องรู้จริง นำไปปฏิบัติได้

ยิ่งสมัยปัจจุบัน ต้องตามทัน แต่สิ่งที่คนสมัยปัจจุบันขาด คือประสบการณ์ ทักษะ ความคิด ความอ่าน ที่มีเหตุ มีผลจริง ที่สำคัญคือต้องทำจริง

การสอนให้เชื่อตามที่พูด แต่ไม่ทำ ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ได้ตามที่พูด ที่สอน ย่อมไม่เกิดศรัทธา เพราะจะให้เชื่อได้อย่างไร ว่าดี หากผู้สอนยังไม่ใช่ ไม่ทำ ตามที่สอน

ยิ่งไม่สามารถแสดงให้เห็นค่า เห็นประโยชน์ได้จริง ยิ่งสร้างศรัทธาได้ยาก

การสร้างศรัทธา ความน่าเชื่อถือ จึงเป็นปัญหาใหญ่ของผู้สอน

การดุด่า ว่ากล่าว ดูถูกเหยียดยาม ถึงแม้จะด้วยเจตนาดี ก็ไม่สามารถสร้างศรัทธาได้ (ถามตัวเองดูก็ได้)

การสอนให้ได้ประโยชน์จากประสบการณ์ ต้องแสดงให้เห็นผลได้ ผลเสีย ผลกระทบของการใช้ความรู้ การปฏิบัติตน

จึงไม่ใช่การบอกความรู้ เพราะผู้เรียนหาเองได้ แต่ต้องบอกว่าต้องใช้อย่างไร มีประโยชน์ โทษอย่างไร

การสอนด้วยการสร้างความศรัทธา  ต้องอาศัยความจริงใจ ไม่ใช่อคติส่วนตัว ความเชื่อส่วนตัว ความไม่ชอบส่วนตัว ซึ่งไม่มีเหตุผลมากพอจะทำให้เชื่อ

การสอนยุคใหม่ ต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้เล่นมีบทบาทหลัก

ไม่ใช่ผู้สอนไปสร้างสื่อ กระบวนการที่ผู้เรียนไม่อยากเล่น ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดของระบบการศึกษา และสื่อสำเร็จรูปมีมากมาย และอาจดีกว่าที่สร้างใหม่

และสื่อสำเร็จรูปอาจสร้างความน่าเชื่อถือได้ดีกว่า ตัวอย่างการติวด้วยการใช้สื่อที่ผู้เรียนศรัทธา ที่สร้างคนให้มาเรียนมากมาย

การใช้ประสบการณ์เสริมการเรียน คือ ต้องเจาะลึกให้เห็นประเด็นการพัฒนา ชี้แนะ ด้วยความจริงใจ

ไม่ใช่ด้วยการดุด่าว่ากล่าว จนกว่าจะสร้างศรัทธา ความเชื่อได้ หากสร้างสำเร็จ จะพูดอะไรก็สร้งความเชื่อ การเรียนรู้ได้

ที่สำคัญ การสร้างศรัทธาต้องเกิดจากความจริงใจ

คงเป็นหน้าที่ของผู้สอน ว่าจะสร้างความศรัทธา ความน่าเชื่อถือให้เกิดแก่ผู้เรียนได้อย่างไร

ที่แน่ ๆ ต้องไม่ใช่การสอนหนังสือ บอกความรู้

แต่ต้องสอน พัฒนาคน เน้นที่ตัวคน เน้นให้ผู้เรียนแสดง

ลองสังเกต จะเห็นนักศึกษาทำกิจกรรม อย่างทุ่มเท เอาจริง เอาจัง เพราะเชื่อมั่น ศรัทธาในการแสดงของตัวเอง คิดเอง ทำเอง ฝึกเอง มีวิธีการเรียนรู้ในตัวเอง

ผู้สอนต้องทำอย่างไร ให้เกิดสิ่งนี้ในวิชาการ การสอนที่ไม่ใช่สอนหนังสือ ที่ง่ายไปสำหรับผู้สอน แต่ไม่ได้ผลต่อต่อการพัฒนาการศึกษา ที่ต้องลึกซึ้งกว่าการสอนหนังสือ   

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 Febuary 2013 19:14 Modified: 27 Febuary 2013 19:14 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

การสอน คือ การทำให้ดู

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.228.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ