นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 2659
ความเห็น: 0

เรียนได้ เรียนดี เรียนเป็น โอวาทวันไหว้ครู 2556

หน้าที่สำคัญของการเป็นนักศึกษาคือต้องศึกษาหาความรู้ ให้มีความรู้ตามหลักสูตร ตามเกณฑ์ ตามระเบียบ ไม่ได้มีหน้าที่ว่าตัวเองเก่ง ไม่เก่ง เรียนได้ไม่ได้ แต่มีหน้าที่เรียนให้รู้

วันที่ 13 มิถุนายน 2556 เป็นวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดเป็นประจำทุกปี ในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1

นอกจาก คำไหว้ครู การผูกข้อมือรับเป็นศิษย์ของคณาจารย์

ยังมีการมอบประกาศ รางวัลให้นักศึกษาที่ผลการเรียนดี ทำกิจกรรมเด่น

สุดท้ายคือการให้โอวาทแก่นักศึกษาในฐานะอาจารย์

 

โอวาทแก่นักศึกษาปีนี้ ได้ให้ข้อคิดในการเป็นนักศึกษาในการเรียน 3 ระดับ คือ เรียนได้ เรียนดี และเรียนเป็น


เรียนได้

หมายถึง การรู้จักวิธีการเรียนของตัวเอง ว่ามีทักษะการเรียนอย่างไร จึงทำให้เรียนรู้ได้

เชื่อว่า ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ จึงต้องหาให้เจอ

เพราะหน้าที่สำคัญของการเป็นนักศึกษาคือต้องศึกษาหาความรู้ ให้มีความรู้ตามหลักสูตร ตามเกณฑ์ ตามระเบียบ


ไม่ได้มีหน้าที่ว่าตัวเองเก่ง ไม่เก่ง เรียนได้ไม่ได้ แต่มีหน้าที่เรียนให้รู้


ยิ่งสมัยนี้ ไม่จำเป็นต้องพึ่งความรู้ที่สอนเท่านั้น

สามารถค้นคว้า ศึกษาจากสื่อ หนังสือตำราต่าง ๆ ได้ หากเรียนไม่ทันในชั้นเรียน


เพียงแต่ต้องรับผิดชอบในการเรียน


รวมทั้งต้องอาศัยเพื่อน พี่ที่เก่ง เป็นตัวช่วยเบื้องต้น แล้วค่อยถามอาจารย์ผู้สอนหากยังไม่เข้าใจ

การเรียนได้ คือหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เรียน ยิ่งสามารถเรียนด้วยการค้นคว้าด้วยตนเองได้ จึงไม่ใช่สำเร็จแค่การเรียน

แต่ยังหมายถึงความพร้อมในการทำงาน เพราะคือกระบวนการทำงาน

 

เรียนดี

คือ รู้จักวางแผนที่ดีในการเรียน ว่าแต่ละภาคการศึกษาเรียนวิชาอะไร ต้องการคะแนนเท่าไร เรียนอย่างไร จึงจะได้คะแนนตามต้องการ

การเรียนดี มีผลการเรียนสูง เป็นโอกาสการแสดงความเก่งในคนรู้จัก

และยังได้รับรางวัล ประกาศเกียรติอีกด้วย


การเรียนดีจึงเป็นอีกขั้นของการเรียน นอกจากเรียนได้

 

เรียนเป็น

เป็นการเรียนที่ต้องรู้ว่ามีเป้าหมายอะไร ต้องการทำงานในอนาคตด้านใด

การเรียนเป็น ต้องรู้จักความชอบ ความถนัดของตัวเอง เพราะต้องเตรียมตัวเพื่อการดำรงชีพของตนในอนาคต


การดูอนาคตให้ออก เริ่มตั้งแต่การศึกษาตัวหลักสูตรว่า ต้องการให้มีทักษะความรู้อะไร


เรียนแล้วมีอาชีพตำแหน่งงานอะไรบ้า


และแต่ละตำแหน่งงานต้องการ ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะอะไรบ้าง


เพื่อจะได้ดูว่า สอดคล้องกับบุคลิกความสามารถ ความถนัดของตน และพัฒนาตนให้พร้อม ไม่ให้พลาด


การดูตำแหน่งงานที่ดี คือ การดูประกาศการรับสมัครงาน ว่านอกจากวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ แล้ว


ต้องการคุณสมบัติอะไรบ้าง เช่น ทักษะคอมพิวเตอร์ ภาษา และประสบการณ์การทำงาน ซึ่งได้ทั้งจากการฝึกงาน และการทำกิจกรรมในระหว่างเรียน


และหากใครที่สนใจมากจนถึงต้องการทำงานในหน่วยงาน องค์กร บริษัทใดเฉพาะ ต้องเข้าดู ศึกษา เป้าหมาย วัฒนธรรม ค่านิยม เพื่อการพัฒนา เตรียมตนเอง


การเรียนเป็น จึงไม่ใช่แค่เรียน แค่มีความรู้ แค่มีมีคะแนนดี แต่เป็นการเรียนเพื่อวางอนาคตตนเอง

 

  • เรียนได้ คือ รู้จักตนเองในการเรียน ที่ทำตนรู้

  • เรียนดี คือ เรียนให้ได้ผลการเรียนที่ดี

  • เรียนเป็น คือ เรียนแบบให้รู้จะไปเป็นอะไร ทำงานอะไร


ขอขอบใจนักศึกษาทุกคน ที่ตั้งใจมาไหว้ครู หมายถึง ต้องการเป็นศิษย์ทีดี ทำหน้าที่ที่ดี ที่เรียกว่า ศิษย์มีครู


ยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติบัตร ทุกคน ทุกประเภท ในการปฏิบัติหน้าที่ตนที่ดี


ขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกคน ที่ร่วมทำให้พิธีมีความหมาย มีเกียรติ แก่นักศึกษา และคณะ


ขอให้ศิษย์ทุกคน เรียนได้ เรียนดี เรียนเป็น ประสบความเร็จในการศึกษา และในชีวิตที่ดี ทุกคน  

created: 13 June 2013 18:58 Modified: 13 June 2013 19:08 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.222.93
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ