นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 904
ความเห็น: 1

คุณสมบัติที่ต้องการในการทำงานที่ต้องฝึกฝนในการเป็นนักศึกษา

ต้องฝึกฝนในระหว่างการศึกษา ที่ไม่ใช่เฉพาะวิชาการในหลักสูตรเท่านั้น

ในการรับสมัครคนเข้าทำงาน ในปัจจุบัน ไม่ได้เน้นเฉพาะสาขาวิชาชีพในตำแหน่งงาน ยังรวมถึง

ความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษา ที่ถูกต้อง ทั้งการเขียน การนำเสนอ

บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม

 

ซึ่งมีทั้งการสอบข้อเขียน การใช้งานจริงในด้านการใช้คอมพิวเตอร์

การสัมภาษณ์ ที่ดูบุคลิกภาพ การนำเสนอ ไหวพริบ ความคิด ทักษะการทำงาน และประสบการณ์การทำงาน

 

ประสบการณ์การทำกิจกรรมในระหว่างเรียน มักเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินในการคัดเลือกเสมอ

 

สิ่งเหล่านี้ คือ สิ่งที่นักศึกษาต้องฝึกฝนในระหว่างการศึกษา ที่ไม่ใช่เฉพาะวิชาการในหลักสูตรเท่านั้น

ยังต้องฝึกฝนตนเอง และอาจรวมถึงการเข้าอบรมเพิ่ม อย่างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ที่ต้องถูกทดสอบตามมาตรฐานการใช้งาน

 

ทักษะคอมพิวเตอร์ ต้องเรียนเพิ่มในวิชาการใช้งานทั้ง Microsoft Office (words, excel, powerpoint) การทำเว็บ

การทำกิจกรรมที่แสดงถึงกระบวนการทำงาน  

 

จึงขอฝากให้นักศึกษา เป็นแนวทางในการศึกษา โดยเฉพาะต้องเรียนให้ทำได้จริง การทำกิจกรรมให้ได้ประสบการณ์ทำงานจริง

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 กรกฎาคม 2556 18:05 แก้ไข: 04 กรกฎาคม 2556 18:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนมาเน้นเรื่องเจตคติ การเป็นคนดีมากกว่าความเก่ง และทักษะแล้วครับ ในการสัมภาษณ์

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.222.93
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ