นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2238
ความเห็น: 0

ความสำคัญของบทนำของการวิจัย

บทนำจึงเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการทำวิจัย เพราะทำให้รู้ว่า ทำไมต้องต้องทำวิจัย คุ้มค่า คุ้มทุน จำเป็น หรือไม่

บทนำในการวิจัย มี 2 ระดับ คือ

ในโครงร่าง โครงการ หรือข้อเสนอในการทำวิจัย และ

ในการนำเสนอบทความวิจัย

 

บทนำเป็นส่วนแรกของเนื้อหาการนำเสนอ ที่นำไปสู่การแสดงถึง ความสำคัญ ความจำเป็นของการทำวิจัย

แสดงถึงเหตุผลว่าทำไมต้องทำวิจัย ทำแล้วจะได้อะไร ที่มีค่า คุ้มค่า คุ้มทุนในการทำ ที่เวลาเสนอโครงการวิจัย จะถูกเรียกว่า

หลักการและเหตุผล หรือ ที่มาและความสำคัญของโครงการ

 

บทนำเป็นบทวิเคราะห์ของผู้วิจัย ที่กลั่นกรองให้เห็นถึงประโยชน์การทำวิจัย

 

บทนำจะเป็นส่วนสำคัญในการนำเสนอผลการวิจัย หลังจากการทำวิจัยที่ได้ผล ได้ข้อมูลแล้ว ต้องนำผลมาวิเคราะห์ วิจารณ์ ว่าได้ผลมากน้อยเพียงใดตามบทนำที่เสนอไว้ในโครงร่าง

 

บทนำเป็นตัวช่วยตรวจสอบผลในทำวิจัย ว่าเป็นไปตามข้อเสนอหรือไม่

หากไม่ต้องตรวจสอบว่าเป็นจริง เพื่อให้แม่นใจว่าเป็นผลการศึกษาทดลองด้วยการตรวจซ้ำ ทำซ้ำ

 

ผู้ทำวิจัยแล้วเวลานำเสนอผลงานวิจัยไม่ได้ เพราะไม่เข้าใจในบทนำของเรื่อง ที่เป็นคำถามนำว่า ทำแล้ว ได้อะไร เพื่อใช้ประโยชน์อะไร อย่างไร

 

ดังนั้น บทนำจึงเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการทำวิจัย เพราะทำให้รู้ว่า ทำไมต้องต้องทำวิจัย คุ้มค่า คุ้มทุน จำเป็น หรือไม่

และเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่เนื้อหาหลักของบทความวิจัย  

ที่นักวิจัยต้องแม่นยำในโจทย์วิจัย เพื่อนำไปสู่การทำวิจัย และ การเขียนผลการวิจัย 

 

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 ตุลาคม 2556 18:34 แก้ไข: 16 ตุลาคม 2556 18:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.62.49
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ