นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1062
ความเห็น: 0

ติว สอนเสริม เรียนเสริม

ต้องส่งสารไปยังนักศึกษาที่ยังเรียนไม่ดี ให้เข้าใจว่า ที่มีผลการเรียนอ่อน คะแนนไม่ดี ความรู้น้อย ไม่ใช่ความเก่ง ไม่เก่ง แต่ยังตั้งใจ ใส่ใจน้อยไป เพียงตั้งใจมากขึ้น เอาจริงมากขึ้น ก็สามารถเรียนได้ทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้ เพียงแต่ต้องขวนขวายและตั้งใจจริง และเตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อมกับการเรียน เพื่อเข้าสู่อาเซียน เพื่อให้คนไทยสู้ชาติอื่นได้ดี

 

 

การติว มีสองแบบ คือสอนเสริม และ เรียนเสริม

ติวแบบสอนเสริม สำหรับการสอนที่สอนยังไม่ดี ยังทำให้ผู้เรียนเรียนได้ไม่ดี จึงต้องสอนเพิ่มเติม

 

ติวแแบบเรียนเสริม เป็นการติวสำหรับการสอนที่ได้ผลดีแล้ว มีผลการเรียนดี สอบได้คะแนนดี แต่ต้องการให้มีความสามารถดีขึ้น จึงไปเรียนเพิ่ม

โดยเฉพาะเพื่อให้สอบเข้าเรียน เข้าทำงาน หรือมีเป้าหมายเฉพาะตามที่ต้องการได้ตามที่ต้องการ

 

สมัยก่อน เมื่อ 30-40 ปี ที่แล้ว การติวมักเป็นการสอนเสริมของครู อาจารย์ ที่เห็นว่า

ลูกศิษย์ของตนยังอ่อนในรายวิชาที่สอน กลัวว่าจะสอบไม่ผ่าน

กลัวว่าลูกศิษย์จะสู้ที่เรียนที่อื่นไม่ได้

จึงได้นัดลูกศิษย์มาเรียนเสริมในวิชาที่สอน ที่มักเป็นความเสียสละของผู้สอน เพราะไม่มีการเก็บค่าสอน แต่เป็นการรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน เป็นการทำเพื่อผู้เรียนที่เรียนอ่อน

 

แต่การติวยุคต่อมาถึงยุคปัจจุบัน การติวส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพื่อการเตรียมตัวสอบ และเป็นการติวของคนเรียนเก่ง เป็นการติวแบบที่ต้องมีค่าการสอนที่สูง จนทำให้คนติวร่ำรวย และผู้ที่เข้าติวต้องมีเงินมีฐานะดี

ส่วนคนเรียนอ่อน ไม่มีกำลังทรัพย์ไม่สามารถติวได้

 

การติวสมัยก่อนที่เป็นการสอนเสริม จะสอนเนื้อหาความรู้แบบเดียวกับการสอนปกติ เพื่อเติมความเข้าใจให้มากขึ้น ซึ่งไม่เหมาะกับคนเรียนดี เรียนเก่งที่รู้แล้ว

 

แต่การติวสมัยปัจจุบัน เป็นการติวคนเรียนเก่ง เรียนดีอยู่แล้ว การติวจึงเป็นการเน้นที่การเตรียมสอบ เน้นที่ข้อสอบ ที่เหมาะกับคนที่เรียนดี มีความรู้ ที่มาเน้นย้ำส่วนที่เป็นข้อสอบ การทำข้อสอบเก่า

และไม่เหมาะกับคนเรียนอ่อนที่ไปติวก็ไม่รู้เรื่องเพราะยังมีความรู้ไม่แน่นพอ

 

จะเห็นว่า การติวแบบการสอนเสริมติวคนที่เรียนไม่ได้ดี หรือติวแบบเรียนเสริมเพิ่มเติมเพื่อเตรียมสอบของคนเรียนดี เรียนเก่ง มีประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ทั้งสิ้น

 

ปัญหาคือ ทำอย่างไรที่จะทำให้คนเรียนอ่อนมีความเข้มแข็งขึ้น ที่เป็นมาตรฐานการศึกษา

 

แต่ไม่ว่า จะติวแบบใด ผลได้ที่ดี ขึ้นกับความตั้งใจของผู้เรียน

แม้แต่ในการเรียนในมหาวิทยาลัย ก็มีการติวแบบสอนเสริม เพื่อปรับพื้นฐานความรู้แก่ผู้ที่ยังมีผลการเรียนอ่อน และยังมีปัญหาที่คนเรียนอ่อนยังไม่ตั้งใจ สนใจเท่าที่ควร 

แต่คนเรียนได้ เรียนดีจะตั้งใจมากกว่า 

 

ต้องส่งสารไปยังนักศึกษาที่ยังเรียนไม่ดี ให้เข้าใจว่า ที่มีผลการเรียนอ่อน คะแนนไม่ดี ความรู้น้อย ไม่ใช่ความเก่ง ไม่เก่ง

แต่ยังตั้งใจ ใส่ใจน้อยไป เพียงตั้งใจมากขึ้น เอาจริงมากขึ้น ก็สามารถเรียนได้ทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้ เพียงแต่ต้องขวนขวายและตั้งใจจริง และเตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อมกับการเรียน เพื่อเข้าสู่อาเซียน เพื่อให้คนไทยสู้ชาติอื่นได้ดี

 


 


Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 August 2014 10:24 Modified: 13 August 2014 10:39 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.133.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ