นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 920
ความเห็น: 0

ประสบการณ์ คือ

ผู้มีประสบการณ์ ไม่ใช่แค่ทำได้ แต่ต้องทำได้ดี คือ ไม่ผิดพลาด มีกระทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการประสานงาน ทักษะการทำงานเป็นทีม และประหยัด คือค่าของประสบการณ์

 

ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยอีกปี งานเกษตรภาคใต้ ปี 2557

 

งานเกษตรภาคใต้เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการทำงานจริงที่มีการทำงานร่วมกันของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ส่งผ่านประสบการณ์ต่อรุ่นกันมา

 

โดยนักศึกษาปีหนึ่ง จะเป็นลูกมือในการทำทุกกิจกรรรม

ปี 2-3 เป็นกรรมการ จัดการ กำกับงาน ทำงานในชุดต่าง ๆ

ปี 4 เป็นที่ปรึกษา เป็นประธาน เป็นพี่เลี้ยง

 

ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแล กำกับ สอนงานของอาจารย์และบุคลากร เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดังนั้น ผู้ที่เข้าทำกิจกรรมครบ 4 ปี จะได้ประสบการณ์ในบทบาทต่าง ๆ ที่หลากหลาย

 

คำว่า ประสบการณ์ ที่มีค่า มีความหมาย ต้องสามารถนำไปทำงานได้จริง ซึ่งต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่มาร่วมมา มาออกแรงทำเท่านั้น

 

ต้องเรียนรู้ตั้งแต่เป้าหมายการทำกิจกรรม เป้าหมายงาน เป้าหมายฝ่าย และหน้าที่ต่าง ๆ

ต้องเรียนรู้การวางแผน ประสานงาน กระบวนการทำงาน ทั้งของตนและทีมงาน

ต้องเรียนรู้ระบบงาน ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ทั้งอุปกรณ์ ข้าวของที่ต้องใช้ ต้องหา ต้องระวังการใช้งาน โดยเฉพาะของยืม มิฉะนั้นจะไม่มีใครให้ยืมหากของถูกใช้แบบไม่ระวังรักษาให้ดี ของซื้อก็ต้องใช้อย่างประหยัด และเก็บรักษาเพื่อใช้ให้คุ้มค่า บางอย่างสามารถใช้ได้หลายปี 

ต้องมีการสรุปงาน ทั้งประจำวัน และเสร็จงาน ซึ่งสำคัญมากต่อกระบวนการสร้างประสบการณ์ ทั้งทักษะการแก้ปัญหา การรวบรวมประเด็นปัญหา

 

การเรียนรู้จากการทำกิจกรรม ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า สามารถแปลงจากความคิด เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ให้เป็นแผน กิจกรรม และทำได้จริง

 

ผู้มีประสบการณ์ ไม่ใช่แค่ทำได้ แต่ต้องทำได้ดี คือ ไม่ผิดพลาด มีกระทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการประสานงาน ทักษะการทำงานเป็นทีม และประหยัด คือค่าของประสบการณ์

 

ดังนั้น การทำกิจกรรมทุกครั้ง ทุกกิจกรรม ต้องให้ได้ความรู้ ความสามารถที่นำไปทำงานได้ดี จึงเรียกว่า ผู้มีประสบการณ์ ซึ่งต้องผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบดังกล่าวแล้ว 

 

Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 August 2014 09:09 Modified: 18 August 2014 09:09 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.229.90
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ