นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1041
ความเห็น: 0

เสร็จ กับ สำเร็จ 1. เรียนให้สำเร็จ

การเรียนให้สำเร็จ อยู่ที่ต้องรู้ ต้องสามารถ ต้องใช้งาน ต้องทำงานได้ดีจริง ไม่ใช่เรียนผ่าน ทำงานเสร็จ สอบเสร็จ สอบผ่าน

 

 คำว่า เสร็จกับสำเร็จ มีค่า มีความหมายต่างกันมากมาย

 

คนปัจจุบัน มักมุ่งทำอะไรให้เสร็จ มากกว่ามุ่งความสำเร็จ จึงไม่ประสบความสำเร็จ

 

การทำแบบเสร็จ เป็นการทำแบบมาร่วมกิจกรรม ตามตารางเวลา 

 

เรียนตามเวลาให้ผ่านชั่วโมงเรียน ทำการบ้านให้เสร็จส่งตามสั่ง ดูหนังสือสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ เรียนเสร็จ ทำเสร็จ สอบเสร็จ ก็ถือว่าหมดภาระหน้าที่ จึงไม่มีอนาคต เพราะไม่คิด มุ่งหวังในอนาคต

 

การทำงานให้เสร็จตามเวลางานไปวัน ๆ เป็นชิ้น ๆ ไป นานวันเข้าก็ถามว่า ทำไมไม่ประสบความสำเร็จ ได้โน่น มีนี่เหมือนคนอื่น ก็เป็นการทำให้เสร็จ ๆ ไป ไม่มุ้งหวังถึงอนาคตเช่นกัน

 

ต่างจากการทำที่มุ่งความสำเร็จ ที่ต้องรู้ว่าความสำเร็จคืออะไร เพราะความสำเร็จไม่ได้ทำแค่เสร็จ ผ่านไปแล้วจบ 

 

 

การเรียนให้สำเร็จ ต้องรู้เป้าหมายของการเรียนว่าเรียนแล้ว ต้องมีความรู้ ความสามารถอะไร เพื่อนำไปทำงาน ใช้งาน จึงไม่ใช่แค่เข้าชั้นเรียน ทำงานส่ง สอบเสร็จ แต่ต้องถาม ต้องตรวจสอบว่าได้มีความรู้ ความสามารถไปใช้ทำงานได้มั่นใจหรือไม่ 

 

ความจริงทุกคนรู้ว่าเมื่อไปรับบริการอะไร จากใคร ต้องได้งานมาตรฐาน ได้ของจากมืออาชีพ นั้น ๆ แต่ลืมนำมาใช้กับการเรียนรู้ 

 

 

การจะเรียนให้สำเร็จที่ดี ต้องรู้ว่า

 

สาขาวิชาที่เรียนนั้นไปทำอะไรได้บ้าง

ต้องมีความรู้ ความสามารถอะไร

ผู้ทำงานที่ดี มีความเจริญก้าวหน้า ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

 

เพื่อนำสิ่งเหล่านี้กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ซึ่งสามารถหาศึกษาได้ตัวหลักสูตรทุกหลักสูตร ในคู่มือการศึกษา ที่หลายคนไม่เคยเปิดอ่าน ไม่เคยเรียนรู้ จึงไม่ประสบความสำเร็จ ถึงแม้มีผลการเรียนดี มีความสามารถในการเรียนสูง เพราะเรียนไปแบบไม่รู้เป้าหมาย จึงเรียนให้เสร็จ ๆ ไป แต่ไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ทำงาน สร้างค่า สร้างประโยชน์ พัฒนาให้ก้าวหน้าได้

 

 

เมื่อทราบเป้าหมายของการเรียนของหลักสูตรแล้ว ต้องศึกษารายละเอียดว่า ความรู้ ความสามารถนั้น ๆ อยู่ที่ไหนบ้าง วิชา กิจกรรมอะไร การดูงาน การฝึกงาน การทำโครงการ การทำปฏิบัติการ การทำกิจกรรมนักศึกษา 

 

นั่นคือ การทำให้ทุกอย่างการกระทำมีเป้าหมาย มีความหมายในการเรียนรู้ สร้างทักษะความสามารถ ฝึกฝนเรียนรู้ทั้งสิ่งดีและไม่ดี เพื่อนำไปใช้ให้ได้ดี 

 

การเรียนให้สำเร็จ ต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า ศึกษามาก่อน เพื่อให้มีคำถามในสิ่งที่สงสัย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการนำไปใช้ทำงาน

 

การเรียนให้สำเร็จที่สำคัญอีกอย่าง คือ ต้องรู้จักความสามารถและวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ว่า มีความสามารกเพียงใด เรียนรู้เร็ว ช้า ด้วยวิธีการใด เพื่อจัดระบบกานเรียนของตนเอง 

 

ข้อสำคัญของการเรียนให้สำเร็จ ต้องรู้เป้าหมาย ต้องมุ่งที่เรียนให้รู้ มีความสามารถในการใช้ความรู้ในการทำงาน ตามที่คาดหวังจากใคร ๆ เพื่อนำมาสร้างความรู้ ความสามารถตน 

 

เมื่อเรียนเสร็จแต่ละคาบ แต่ละวิชา ต้องถามตนเองว่า ได้ความรู้ มีความสามารถ มีความมั่นใจในความรู้ที่นำไปทำงานได้อย่างมืออาชีพ หรือไม่ หากยังต้องรีบค้นคว้าหาเพิ่ม 

 

การเรียนให้สำเร็จ อยู่ที่ต้องรู้ ต้องสามารถ ต้องใช้งาน ต้องทำงานได้ดีจริง ไม่ใช่เรียนผ่าน ทำงานเสร็จ สอบเสร็จ สอบผ่าน

 

 

Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 06 December 2014 14:24 Modified: 06 December 2014 14:24 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 JIBCy, Ico24 MK, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.229.119.29
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ