นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 857
ความเห็น: 0

การทำงานเชิงบวกเชิงลบ

ต้องรู้ความสามารถและใช้จุดเด่นของคน ๆ นั้นให้สามารถแสดงออกได้เต็มที่ ไม่ใช้งานด้านจุดด้อยของคน ที่ไม่สามารถทำงานได้ดี ไม่มีความสุข ซึ่งเป็นการทำงานเชิงลบ ที่ได้งานด้อยกว่าความสามารถที่มีงานจุดด้อยถ่วงอยู่

 

 

การทำงานแบบเชิงบวกเชิงลบ เป็นการทำงานโดยคำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล ที่แต่ละคนมีความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย ต่างกัน

 

ดังนั้น การทำงานแบบเชิงบวกเชิงจึงไม่คิดว่าทุกคนต้องเหมือนกัน แบบหารยาว ซึ่งทำให้ไม่สามารถดึงความสามารถที่เป็นจุดเด่นของคนมาใช้ได้เต็มที่ และยังถูกถ่วงด้วยจุดด้อยของแต่ละคน

 

การบริหารที่ดี ต้องบริหารงานที่ใช้เชิงบวกของแต่ละคนมาใช้ หรือใช้คน มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ ความถนัดของคน ๆ นั้น และใช้ความถนัดของคนหนึ่งไปชดเชยจุดด้อยของอีกคน 

 

เช่นคนถนัดเอกสารก็ทำด้านเอกสาร ตนถนัดไอทีก็ให้ทำงานด้านไอที คนถนัดสอนก็ให้เน้นการสอน คนถนัดวิจัยให้เน้นการทำวิจัยการสอนบัณฑิตศึกษา ฯลฯ ที่สำคัญต้องตีค่าให้สมดุลกัน ให้คนหนึ่งทำงานที่ถนัดแทนอีกท่านหนึ่ง แทนการให้ทำเหมือนกัน หรือมีตัวชี้วัดเหมือนกัน

 

การทำงานในเชิงบวกตามระบบตะวันตกเป็นระบบที่ทำสัญญาตามงานความสามารถของแต่ละคน และประเมินตามสัญญาของแต่ละคน ไม่ใช่เชิงเปรียบเทียบอย่างระบบราชการไทย ที่ทำดีมากก็ไม่สามารถให้ผลตอบแทนตามผลการทำงานได้ รวมทั้งการประเมินงานที่เป็นค่าตอบแทนได้ยาก แถมยังเป็นการทำงานแบบใช้เงินแทนการได้เงิน

 

การทำงานแบบเชิงบวก ต้อง

มอบหมายงานตามความสามารถของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งผู้บริหาร 

 

ผู้มอบหมายต้องรู้ความสามารถและใช้จุดเด่นของคน ๆ นั้นให้สามารถแสดงออกได้เต็มที่

 

ไม่ใช้งานด้านจุดด้อยของคน ที่ไม่สามารถทำงานได้ดี ไม่มีความสุข ซึ่งเป็นการทำงานเชิงลบ ที่ได้งานด้อยกว่าความสามารถที่มีงานจุดด้อยถ่วงอยู่

 

คนทำงานต้องเข้าใจในจุดด้อย จุดเด่นของเพื่อน และใช้จุดเด่นของตนไปเติมจุดด้อยของกันและกัน และยอมรับความเป็นจุดเด่นของคนที่เด่นกว่าให้ได้ผลตอบแทนมากกว่า เช่นเดียวดารานำ นักกีฬาที่มีความสามารถสูงที่ทำให้ทีมชนะ ดึงดูดคนดูสร้างมูลค่าให้แก่ทีม ที่มีค่าตัวสูงกว่า

 

การทำงานเชิงบวกเชิงลบ ต้องการความรู้ ความเข้าใจของตน ของเพื่อนร่วมงาน และวัดกันที่ค่าของงานจริง 

 

ใครสร้างค่างานมากกว่า ก็ต้องได้ผลตอบแทนมากกว่า และต้องไม่ใช่ปริมาณงานที่ไม่สร้างค่า ที่ทำงานมาก ยิ่งใช้ค่าใช้จ่ายมาก ที่ไม่สามารถหาเงินมาจายค่าตอบแทนได้ หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือแต่ละคนต้องสร้างเงินที่เป็นค่าตอบแทนของตนเอง ด้วยการใช้ทรัพยากรขององค์กร แต่ต้องสร้างความเจริญให้แก่องค์กร และตนเองที่ทั้งคนและองค์กรเจริญไปด้วยกัน อีกทั้งต้องช่วยให้เพื่อนในองค์กรทำงานให้ดีขึ้นจากจุดเด่นของตนด้วย

 

โดยสรุปการทำงานเชิงบวกเชิงลบ เป็นการทำงานด้วยการใช้ความสามารถ จุดเด่น ไม่ใช้จุดด้อย และใช้จุดเด่นเติมจุดด้อย ให้เกิดค่าเป็นบวก ไม่ใช้จุดด้อยให้เกิดค่าเป็นลบ

 

คือใช้จุดเด่นให้เป็นบวก และช่วยดึงจุดด้อยให้บวกตาม ซึ่งทำให้เป็นบวกทั้งจุดเด่นและจุดด้อยไปด้วยกัน ซึ่งต้องใช้ความสามารถของผู้นำผู้บริหาร รวมถึงความเข้าใจของทีมงานที่ยอมรับความสามารถ และช่วยกันสร้างค่า ให้เป็นเชิงบวก ไม่ดึงดันลดค่าให้เป็นเชิงลบ 

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 July 2015 10:00 Modified: 18 July 2015 10:00 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.51.240
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ