นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 927
ความเห็น: 0

ระบบประกันขั้นประถมจึงไม่อุดมคุณภาพ

ระบบประกันคุณภาพที่มีแต่ภาคบังคับ เหมือนการสอนระดับประถมศึกษาที่ต้องทำตามหลักสูตรมาตรฐานเดียวกัน ไม่สามารถสร้างคุณภาพได้เพราะ ผู้ทำผลงาน ภารกิจ คืออาจารย์ที่ร่ำเรียนฝึกฝนวิทยายุทธ์ แล้วถูกตีกรอบไว้ไม่สามารถแสดงความมุ่งมั่น ท้าทาย ติดทั้งพันธนาการ ระบบเอกสารมากมาย 

 

 

จากการคลุกคลีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี 2543 รู้สึกว่าระบบการประกันคุณการศึกษาไม่ได้ออกไปจากคนทำงานจริง ที่ต้องการแสดงความสามารถ ความดีเด่นของการทำงาน เพราะระบบไม่เอื้อต่อการแสดงออกได้ เป็นระบบที่บังคับตัวชี้วัด และตัวชี้วัดก็เปลี่ยนไปตลอดเวลา จนทำให้ความก้าวหน้าไม่ไปถึงไหน เพราะไปไม่ได้ พอออกก้าวเดิน ตัวชี้วัดก็เปลี่ยนไป 

 

ระบบประกันคุณภาพจึงไปคนละทิศ คนละทาง ระหว่างคนควบคุมกำกับ และคนทำงานจริง คือผู้จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

 

คนควบคุมก็ออกกฎ กติกา มาตรฐานตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ 

 

มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา คณะวิชา ผู้เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ก็มีหน้าที่คอยเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด ทำรายงาน ไปเป็นปี ๆ ช่วง ๆ ต้องคอยปวดหัวทะเลาะกับคนทำผลงาน ภารกิจ คืออาจารย์ นักวิชาการทั้งหลาย 

 

อาจารย์ นักวิชาการ ก็ทำงานไป เบื่อหน่ายกับจัดเก็บข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ถูกเร่งรัดตัวชี้วัดจนไม่มีสมาธิในการทำงาน เพราะควบคุมตนเองไม่ได้ ไม่มีสมาธิกับการทำงาน ต้องมาทำเอกสารหลักสูตร ทำรายงาน สร้างตัวชี้วัดตลอดเวลา แทนการตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์ ผลิตบัณฑิตที่ดี ทำงานวิจัยเพื่อสร้างค่าพัฒนาประเทศ ก็ต้องไปสร้างตัวชี้วัดแทน

 

การติดตามประเมินคุณภาพ แทนที่มีการชื่นชมผลสำเร็จการทำงาน กลับต้องหวาดผวากับการหาหลักฐานว่าคะแนนจะผ่านเท่าไร ไม่ได้ใส่ใจความก้าวหน้า ความสำเร็จ เพราะมุ่งเน้นแต่ตัวชี้วัด และคะแนนตามระบบมาตรฐาน ที่ความดีเด่นจริงแสดงออกไม่ได้ 

 

ระบบประกันคุณภาพที่มีแต่ภาคบังคับ เหมือนการสอนระดับประถมศึกษาที่ต้องทำตามหลักสูตรมาตรฐานเดียวกัน ไม่สามารถสร้างคุณภาพได้เพราะ ผู้ทำผลงาน ภารกิจ คืออาจารย์ที่ร่ำเรียนฝึกฝนวิทยายุทธ์ แล้วถูกตีกรอบไว้ไม่สามารถแสดงความมุ่งมั่น ท้าทาย ติดทั้งพันธนาการ ระบบเอกสารมากมาย แค่คอยทำตาม ปรับตามก็เหนื่อยแล้ว ยังต้องคอยทะเลาะกับเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลจากการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด ทำให้แต่ละคนต้องทำตามผู้บริหารที่กำกับ ไม่ให้ผลการประเมินเสียหาย 

 

ผลการทำคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างไร คิดว่าทุกคนประจักษ์กันดีว่าแข่งขันกับนานาชาติ และการทำงานของบัณฑิต การพัฒนาประเทศได้อย่างไร 

 

ทางแก้ต้องให้การทำคุณภาพเป็นระบบอุดมในการแสดงออกของคุณค่าจากจิตวิญญาณความมุ่งมั่นของคนทำงาน ส่งเสริมสนับสนุน ไว้เนื้อเชื่อใจ ให้มีโอกาสแสดงคุณภาพจริง ๆ ที่สามารถจัดการตนเองทั้งระบบ ให้เกิดความภาคภูมิใจ จึงได้ของดี 

 

การบังคับใครให้ทำตาม ก็ได้ของสักแต่ทำ คือระบบประถม ย่อมไม่สามารถเกิดความอุดมได้จริง ๆ 

 

ก็เมื่อคนอื่นรู้ดี ก็ไม่ต้องคิดทำให้ดี แค่ทำตามก็ถือว่าดีตามที่ต้องการ 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 สิงหาคม 2558 08:41 แก้ไข: 06 สิงหาคม 2558 08:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.205.38.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ