นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 872
ความเห็น: 0

นำองค์กรให้เป็นองค์กรนำ

นำความสามารถ ความถนัดมาใช้มาทำร่วมกัน จึงต้องมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน

 

 

การจัดการบริหารองค์กรปัจจุบัน ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้นำ ผู้บริหารเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน

 

เพราะปัจจุบัน ความรู้มีมากมายทั้งลึกทั้งกว้าง และการนำมาใช้ให้เกิดค่าเกิดประโยชน์สูงสุดไม่สามารถทำคนเดียวได้ จึงต้องผสมผสานสัมพันธ์ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ไม่สามารถบริหารให้เกิดค่าได้ด้วยคน ๆ เดียว แต่ต้องนำความสามารถ ความถนัดมาใช้มาทำร่วมกัน จึงต้องมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ

 

และที่สำคัญคำว่า ร่วมกัน ไม่ใช่แค่ร่วมคิดให้ขอคิดเห็นในการทำแผน แต่หมายถึงสิ่งที่เสนอความคิดนั้นต้องเป็นสิ่งที่ต้องลงมือทำจริงตามความสามารถตน

 

เมื่อเป็นเช่นนี้ การนำเสนอความคิดเห็นจึงต้องคิดให้ดีว่าเป็นสิ่งที่ตนเองต้องการสร้างค่าจากความสามารถตน ไม่ใช่เสนอให้คนอื่นทำ ที่เก่งแต่การเสนอแผน เสนอความเห็นแต่ไม่มีใครทำ

 

หลายคนกลับต่อว่าผู้นำ ต่อว่าผู้บริหารว่าได้เสนอไปแล้วทำไมไม่ทำ ที่เป็นสาเหตุของการไม่ประสบความสำเร็จตามแผน ตามความคิด   แล้วยังเกิดความขัดแย้งแตกแยกโทษกันไปมา

 

 

การทำให้องค์กรเป็นองค์กรนำได้ ต้องสามารถนำความสามารถที่โดดเด่นของคนในองค์กรมาช่วยกันสร้างค่า สร้างประโยชน์ได้ ซึ่งไม่ใช่กำหนดโดยผู้นำ คิดโดยผู้นำ หรือระดมความคิดเท่านั้น

 

แต่ต้องเป็นกระบวนการศึกษาหาความสามารถ ทักษะที่โดดเด่นของคนในองค์กรที่ต้องเป็นความสามารถที่แท้จริง ไม่ใช่แค่สาขาวิชาที่เรียนมา แต่เป็นทักษะจริง หรือกล่าวโดยสรุปคือ ต้องรู้จักตนเอง หรือความสามารถที่แท้จริงของคนในองค์กร และต้องเป็นความสามารถที่คนมีต้องการนำมาใช้จริง เพราะถ้ามีต่ำไม่นำมาใช้จริงก็ไม่สำเร็จ

 

เมื่อทราบแล้วต้องนำมาหาจุดเด่นที่สามารถสร้างค่าให้สามารถนำได้จริง หรือเรียกว่า การกำหนดเป้าหมาย ตำแหน่งของการนำ ซึ่งต้องประเมินกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย

 

ซึ่งการประเมินหน่วยงานอื่น นอกจากการหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการนำ ยังต้องพันธมิตรที่นำเอาจุดเด่นมาเติมกันและกันด้วย

 

การกำหนดทิศทางเป้าหมายการนำองค์กรที่ทุกคนในองค์กรต้องรับรู้ เข้าใจ และต้องทำหน้าที่ขับเคลื่อนในส่วนของตน คือสนับสนุนทั้งการกระทำ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ และความเป็นส่วนขององค์กรนำด้วย

 

ดังนั้น ถึงแม้ไม่ใช่ผู้ทำหน้าที่โดยตรงก็ต้องมีหน้าที่ขับเคลื่อนไปด้วยกัน จึงเป็นองค์กรนำ

 

ผู้นำจึงมีหน้าที่ทำให้เกิดกระบวนการนำองค์กรดังกล่าว ในการศึกษาทำแผน อำนวยความสะดวก ลดข้อขัดข้องต่าง ๆ ฝ่ายสนับสนุนก็มีหน้าที่อำนวยการให้สามารถนำไปสู่เป้าหมายทั้งในส่วนของหน้าที่ตน และใช้ความสามารถตนไปเสริม

 

เพราะการเป็นองค์กรนำไม่ใช่นำแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่หมายถึงการนำทั้งองค์กรที่ทุกคนในองค์กรต้องช่วยกัน และไม่จำเป็นที่ทุกคนต้องเป็นส่วนนำหมด เพียงต้องช่วยสนับสนุนให้เป็นเป้าหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    

 

การเป็นองค์กรนำ จึงเป็นการประกันคุณภาพที่ทุกคนในองค์ต้องช่วยทำ สนับสนุน รับรู้ เพื่อให้พูดอย่างที่ทำและอย่างที่พูดได้จริง    

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 กุมภาพันธ์ 2559 10:16 แก้ไข: 25 กุมภาพันธ์ 2559 10:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.229.70
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ