นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 600
ความเห็น: 10

เลือกทำให้ดีมีค่ากว่าเลือกได้

เลือกสิ่งที่เลือกได้ และทำสิ่งที่เลือกให้ได้ดี มีความสุขเพราะเป็นสิ่งที่ได้พอดีกับความสามารถตน เพียงแต่ต้องทำสิ่งที่เลือกได้ให้เจริญก้าวหน้า มีค่าแก่ใคร ๆ

 

 

หลายคนเป็นทุกข์ เบื่อชีวิตที่เลือกไม่ได้ ที่อยากได้อยากเป็นโน่นนี่ แล้วไม่ได้ที่คิดว่าขาดความพร้อม ไม่มีสิทธิเลือก

 

หลายคนที่มีความพร้อมที่สามารถเลือกได้ แต่ชีวิตก็ไม่ได้ดีมีสุข

 

แสดงว่าคนที่คิดว่าเลือกไม่ได้และคนที่เลือกได้ก็ไม่มีความสุขความสำเร็จในชีวิตเช่นกัน หากไม่เลือกทำให้ดีในสิ่งที่เลือกได้

 

คนที่ประสบความสำเร็จ มีความสุข มีชีวิตที่ดีมีค่า คือคนที่เลือกทำสิ่งที่มีที่เลือกได้ให้ดี

เพราะการเลือกของคนมีข้อจำกัด ทั้งความพร้อมภายนอกเช่นทรัพย์สินเงินทอง ความสามารถภายในคือความถนัด สติปัญญา


แต่การทำสิ่งที่เลือกได้ให้ได้ดี เป็นการเลือกตามความสามารถของตนและใช้ความสามารถของตนทำให้เต็มที่ ทำให้มีความสุขกับสิ่งที่เลือกได้ ทำให้มีค่า ทำให้ดีมีความก้าวหน้า ทำให้รู้ค่าในความสามารถตน

 

คนที่ไม่ประสบสุข ความสำเร็จในชีวิต ไม่ใช่อยู่กับการเลือกได้หรือไม่ได้ แต่เป็นการเลือกไม่เป็น เลือกไม่สอดคล้องพอดีกับตน และเลือกสิ่งที่ขัดกับตน

 

การเลือกที่ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข เจริญก้าวหน้า คือเลือกสิ่งที่เลือกได้ และทำสิ่งที่เลือกให้ได้ดี มีความสุขเพราะเป็นสิ่งที่ได้พอดีกับความสามารถตน เพียงแต่ต้องทำสิ่งที่เลือกได้ให้เจริญก้าวหน้า มีค่าแก่ใคร ๆ

 

อย่าไปทุกข์กับสิ่งที่เลือกไม่ได้ แต่ต้องทำสิ่งที่เลือกได้ให้ดีจึงมีสุข มีความเจริญ

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 มีนาคม 2559 11:54 แก้ไข: 05 มีนาคม 2559 11:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
play game [IP: 49.14.129.244]
16 มกราคม 2562 18:21
#108382

I am here for the share you latest free checkers online board game it is the nice fun to all players online so hurry get the batter score.

Ico48
digitinc [IP: 103.242.217.155]
22 เมษายน 2562 13:48
#108724

This is an extraordinary blog section. This kind of information significant for me and scrutinizing to basic. We are amazingly appreciative for your blog section. An obligation of appreciation is all together for the offer.<a href="https://www.baskinrobbins.kr/"> 바카라사이트</a>

Ico48
digitinc [IP: 103.242.217.155]
22 เมษายน 2562 13:49
#108725

This is an extraordinary blog section. This kind of information significant for me and scrutinizing to basic. We are amazingly appreciative for your blog section. An obligation of appreciation is all together for the offer.[url=https://www.baskinrobbins.kr/]바카라사이트[/url]

Ico48
digitinc [IP: 103.242.217.155]
22 เมษายน 2562 13:49
#108726

This is an extraordinary blog section. This kind of information significant for me and scrutinizing to basic. We are amazingly appreciative for your blog section. An obligation of appreciation is all together for the offer. 바카라사이트

Ico48
dentist near me [IP: 103.242.217.154]
09 พฤษภาคม 2562 11:48
#108805

The next few paragraphs is helpful to do to be aware of more <a href="https://www.karmadentalcare.co.uk"> teeth whitening Fulham </a> details about precisely how to make for your final decision. Listed here the everyday element this discovered take into consideration plus ways to be managed by each one level of quality will be embraced. With thanks in this enlightening issue.

Ico48
asad [IP: 103.242.217.154]
16 พฤษภาคม 2562 09:23
#108855

Excellent publish, many thanks for that amazing text. I'm virtually happy with your own great function. A person place truly very useful info. Thanks as well as awaiting your publish. [url="https://reelkorea.com/"]릴게임사이트[/url]

Ico48
digitinc [IP: 103.242.217.154]
16 พฤษภาคม 2562 09:33
#108856

Fantastic submit, thank you for your 릴게임사이트 great blog post. I will be just about pleased about the excellent perform. An individual set actually beneficial details. Many thanks and also looking forward to your brand-new submit.

 

Ico48
beneficios da lentilha para a saúde [IP: 103.242.217.154]
29 พฤษภาคม 2562 16:39
#108936

That is the amazing impressing piece of writing. I'm sure literally content with a fantastic give good results. Most people position in fact a big bonus advice. Keep writing. Have operating a blog. Expecting to perusing a put up.

beneficios da lentilha para a saúde

Ico48
그래프게임 [IP: 103.242.217.154]
08 มิถุนายน 2562 12:27
#109017

Not long ago i uncovered countless important material in your own web-site mainly this web site internet page. My organization is astounded by way of the material that there is on this subject webpage. It's practical and extremely interesting together with I absolutely found out significantly traditional hunting had.

그래프게임

Ico48
Funny Yoga Shirts [IP: 103.242.217.154]
13 มิถุนายน 2562 12:32
#109070

Wonderful Data expressing. My spouse and i stumbled on your web site along with go through a number of article. We are satisfied using your operate along with expertise. Thanks a lot for ones article.

Funny Yoga Shirts

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.226.102.115
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ