นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 916
ความเห็น: 0

Lean การศึกษา

การใช้ความรู้ในชีวิตจริง การทำมาหากิน การประกอบอาชีพว่าได้ใช้ความรู้ที่เรียนมามากน้อยเพียงใด ก็จะพบว่ามีส่วนที่ใช้จริงน้อยมาก และส่วนที่มีก็ใช้จริงไม่ได้ ผลคือการศึกษาของคนไทยมีคุณภาพต่ำทั้ง ๆ ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าคนรุ่นก่อนมาก เรียนก็มาก

 

Lean เป็นการกำจัดส่วนเกิน ส่วนไม่สร้างค่า สร้างประโยชน์ ออกให้สามารถทำงานได้กระฉับกระเฉง ในส่วนที่จำเป็นจริง มีค่า มีประสิทธิภาพ มีประโยชน์จริง

 

หรือในระบบการใช้คอมพิวเตอร์ก็เป็นการโปรแกรม ข้อมูลส่วนเกินที่เครื่องเก็บไว้จนเต็มหน่วยความจำของเนื้อที่ปฏิบัติการ จนทำให้เครื่องทำงานช้า ทำงานอืด หรือมีส่วนขยะเต็มไปหมด ที่หากไม่มีการกำจัดขยะก็ยิ่งมาก ไม่ว่าเครื่องมีความสามารถมากแค่ไหนก็มีปัญหา เพราะต้องใช้เวลามากในการหาของใช้และติดขัดกับระบบที่มีของที่ไม่ต้องการใช้มากเต็มไปหมด

 

การศึกษาไทยวันนี้ เรียนกันมาก เรียนกันนาน เรียนกันจนไม่มีเวลาพัก ไม่มีแม้แต่เวลาให้เรียนรู้จักชีวิตจริง ไม่มีเวลาคิดใช้ความรู้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะถูกอัดความรู้จนเต็ม ล้นหน่วยความจำ จนไม่มีพื้นที่ใช้คิด ใช้ทำ ใช้ชีวิตจริง เปรียบเป็นคอมพิวเตอร์ก็มีแต่ข้อมูล โปรแกรมส่วนเกินเต็มพื้นที่การปฏิบัติการ   

 

ทีนี้ลองมาดูการใช้ความรู้ในชีวิตจริง การทำมาหากิน การประกอบอาชีพว่าได้ใช้ความรู้ที่เรียนมามากน้อยเพียงใด ก็จะพบว่ามีส่วนที่ใช้จริงน้อยมาก และส่วนที่มีก็ใช้จริงไม่ได้ ผลคือการศึกษาของคนไทยมีคุณภาพต่ำทั้ง ๆ ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าคนรุ่นก่อนมาก เรียนก็มาก

 

การที่เป็นเช่นนี้ เพราะการศึกษาไทยเน้นวิชาการมากเกิน ที่ทุกวิชาที่สอนก็เน้นวิชาการที่ผู้เรียนเรียนมาไม่แยกแยะว่าอะไรคือส่วนที่ต้องนำมาใช้งานจริง อะไรเป็นส่วนเฉพาะนักวิชาการสาขานั้น ๆ  

จนมีการล้อเลียนทำไมอาจารย์ ครูไม่สามารถสอนได้ทุกวิชา แต่ให้ผู้เรียนต้องเรียนให้ได้ทุกวิชา

 

การ lean  การศึกษา ต้องวิเคราะห์ตรวจสอบ ในการใช้ชีวิตแต่ละอาชีพต้องมีความรู้อะไร ส่วนใดจึงทำให้ทำงาน ใช้ชีวิตได้ดี อะไรเป็นความรู้ที่ต้องใช้ อะไรเป็นความรู้ส่วนเกิน

 

ผู้สอนต้องแยกแยะว่า ความรู้ลึกในวิชาการต้องใช้สอนกลุ่มนักศึกษา ผู้เรียนสาขาวิชาการนั้น ๆ  ส่วนผู้เรียนสาขาอื่นต้องสอนส่วนที่เป็นพื้นฐานให้นำไปใช้งานได้

 

ยิ่งในยุคที่มีความรู้มากมาย กระบวนการใช้ความรู้สำคัญกว่าความรู้ที่สอนที่เรียน เพราะหากเรียนรู้เป็นก็สามารถหาความรู้ได้ และก็ต้องหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอ

 

การเรียนการสอนยุคใหม่ต้องเน้นกระบวนการเรียนรู้ การใช้ความรู้ที่เรียกว่า active learning มากกว่าการสอนการอัดความรู้

ต้องเน้นให้ผู้เรียนทำบทบาทในการใช้ความรู้ หาความรู้ คิด วิเคราะห์การใช้ความรู้ให้เกิดค่า เกิดประโยชน์ใหม่ให้ดีกว่าเดิม ดีกว่าเก่า

ผู้สอนต้องจัดกระบวนการ ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ แทนการสอนความรู้ อย่าห่วงว่าผู้เรียนไม่มีความรู้ เพราะหากมีกระบวนการเรียนรู้ก็หาได้

 

ต้องเน้นที่การพัฒนาความสามารถผู้เรียน แทนการใส่ความรู้ให้ผู้เรียน

ต้องแยกแยะความรู้ว่าส่วนไหนคือพื้นฐานที่ทำให้สามารถใช้ไปศึกษาต่อเองได้

 

ความจริงผู้สอนทุกคนก็รู้ว่า เนื้อหาวิชาที่สอนนั้น มีส่วนใดบ้างที่จำเป็นสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน แสดงว่าเนื้อหาที่เรียนสอนกันส่วนใหญ่คือส่วนเกิน

 

การ lean  การศึกษาคือจัดระบบให้มีพื้นที่สำหรับสมองในการใช้ทำงาน ไม่ใช่มีแต่ความรู้ ความจำ เพราะปัจจุบัน ความรู้ความจำมีตัวช่วยมากมาย ที่ต้องใช้ให้เป็น

 

ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถผู้เรียน ไม่ใช่ใส่ความรู้ให้ผู้เรียนจนแน่นจนไม่มีพื้นที่ใช้ความรู้

ขาดทักษะความสามารถการใช้ความรู้ให้เกิดค่า สร้างสรรค์สิ่งใหม่      

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 12 March 2016 09:58 Modified: 12 March 2016 09:58 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.238.176
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ