นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1360
ความเห็น: 0

อาจารย์ที่ปรึกษา สื่อกลางในการสร้างบัณฑิตคุณภาพ

หน้าที่การสร้างบัณฑิตที่เข้มแข็งด้วยการให้นักศึกษากำหนดบทบาทและอนาคตของตนเอง

 

 

ได้อ่านคู่มือหลักสูตรมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ที่เน้นให้นักศึกษาปริญญาตรีสามารถออกแบบรายวิชาที่เรียนได้ นอกจากรายวิชาแกนวิชาบังคับของหลักสูตร ตามความสนใจว่าต้องการเรียนจบแล้วไปทำงานอะไร แบบไหน เป็นนักวิชาการ นักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทำงานรัฐ ทำงานเอกชน นักวิจัย นักขาย หรือแม้แต่นักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ซึ่งอาจารยที่ปรึกษามีบทบาทที่สำคัญในการให้ข้อแนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล และร่วมออกแบบกับนักศึกษา

 

โดยเมื่อนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาจะจัดให้ข้อมูลว่านักศึกษาสามารถจะเรียนแล้วไปทำอะไรได้บ้างในหลักสูตรที่เรียน เช่น การเกษตร อาจไปเป็นนักวิชาการหน่วยงานรัฐ เป็นอาจารย์ เป็นนักวิจัยในบริษัท พนักงานขาย เจ้าหน้าที่การผลิต นักธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร หรือนักเกษตรที่มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาไปศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง

 

เมื่อนักศึกษาได้แสดงความต้องการ ก็จะนำมาจัดวิชาการเรียน การศึกษาหาความรู้ให้ตรงกับความต้องการ

เช่นนักศึกษาที่ต้องการเป็นนักวิจัยก็ต้องเรียนวิชาการที่เกี่ยวกับการทำวิจัย ต้องติดตามวารสารวิชาการ ต้องทำวิจัยเช่นทำปัญหาพิเศษ และทำวิจัยจนสามารถนำเสนอผลงานวิจัยได้

 

นักศึกษาที่ต้องการทำงานเอกชน ก็ต้องศึกษาคุณสมบัติของบุคลากรต่าง ๆ เช่นนักขายต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถอะไร เพื่อศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทำกิจกรรม ฝึกงานที่เกี่ยวข้อง

 

หรือนักศึกษาที่ต้องการทำงานเป็นผู้รู้กฎหมายการเกษตรก็สามารถไปเลือกเรียนวิชาด้านกฎหมายเพิ่มมากขึ้น

 

โดยสรุปคือ เป็นการออกแบบหลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานตามที่ต้องการ หรือสอดคล้องกับความชอบของตนเอง

 

หรือนักศึกษาบางคนต้องการเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสในหลากหลายอาชีพก็ต้องออกแบบการเรียน ต้องเรียนเพิ่มในวิชาที่เกี่ยวข้องให้มากขี้น ซึ่งทั้งหมดมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำในฐานะตัวแทนของหลักสูตร

 

ที่สำคัญคือหน้าที่การสร้างบัณฑิตที่เข้มแข็งด้วยการให้นักศึกษากำหนดบทบาทและอนาคตของตนเอง

 

ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างบัณฑิต ด้วยการให้ข้อมูล ข้อแนะนำ การจัดหาที่เรียนรู้ ที่ฝึกงาน ฝึกทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการหล่อหลอมบัณฑิตแต่ละคนให้ตรงตามคุณภาพจริง

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 มิถุนายน 2559 08:39 แก้ไข: 08 มิถุนายน 2559 10:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ศรีนรา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.205.38.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ