นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 654
ความเห็น: 0

ทำดีที่สุด หมายถึง

การมีชีวิตที่ดีต้องปรับตามให้ทันการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ที่มีปัญหาเพราะปรับตามไม่ทัน

 

 

เชื่อว่า ทุกคนอะไรได้พยายามทำดีที่สุดที่ตัวเองทำได้ แต่มีจำนวนมากที่ได้ผลไม่ดีตามที่คิดว่าได้ทำดีที่สุดแล้ว

 

การเรียนได้ดูหนังสืออย่างหนัก ไม่หลับไม่นอน แต่ผลสอบก็ยังไม่ได้ดีเหมือนเดิม

 

การทำงานก็ได้ลงมือทำอย่างเต็มที่ทุกครั้ง แต่ผลงานก็ยังติด ๆ ขัด ๆ ไม่ได้ดีดังที่หวัง

 

 

ที่ไม่ได้ดี เพราะยังเข้าใจการทำให้ดีที่สุดไม่สมบูรณ์ จึงทำให้ผลยังไม่ได้ดี

 

ที่เข้าใจผิดคิดว่า การทำดีที่สุดเป็นเพียงกิจกรรมชั่วคราว

อย่างการสอบที่ทำแค่ดูหนังสือก่อนสอบ แต่ยังทำข้อสอบไม่ได้เพราะ ขาดความรู้ความเข้าใจที่ต้องมาจากการศึกษาเรียนรู้ สั่งสม ฝึกฝนตลอดเวลา ไม่ใช่แค่ดูหนังสือแล้วมาสอบ ที่ยังจำไม่ได้ สับสน

และยังไม่ดีที่สุดทั้งทางกายและความสามารถ จึงยังสอบได้ไม่ดี ดังนั้น จึงต้องตรวจสอบตัวเองว่า ทำอย่างไรถึงจะพร้อมที่สุดในการสอบ แล้วเตรียมตัวให้ดีที่สุดด้วย

 

เช่นเดียวกับการทำงานทุกอย่าง ไม่ใช่แค่กิจกรรมกระบวนการทำงานอย่างเต็มที่

แต่ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศคติในการทำงานร่วมกับคนอื่น ประสิทธิภาพ ความสำเร็จของงาน ที่มาตั้งแต่พื้นฐานการเรียนที่ทำแค่สอบได้ สอบผ่าน

 ไม่มีการเตรียมการใช้ความรู้สร้างความสามารถในการทำงาน

 

การเตรียมตัวทำงานก็ไม่ใช่แค่เอาตัวไปทำงาน ยังต้องศึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถตลอดเวลา เพื่อให้สามารถสร้างค่างานให้ดีที่สุดในเวลานั้น

 

แสดงว่าคำว่า ทำให้ดีที่สุด ต้องเตรียมความพร้อม ความรู้ ความสามารถ ให้สามารถทำได้ดีที่สุด รวมถึงความพร้อมของร่างกายที่ต้องดูแลให้เหมาะสมกับการทำงาน การทำหน้าที่ด้วย

 

นอกจากนี้ การทำที่สุด ยังเป็นการทำครั้งต่อครั้ง หมายถึงการทำครั้งต่อไปยังต้องทำให้ได้ดีกว่า เพราะมีความรู้ ประสบการณ์ สถานการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มตลอดเวลา

 

ดังนั้น การทำดีที่สุดจึงไม่ใช่การทำแต่ละครั้ง แต่เป็นการทำที่ต่อเนื่องที่ต้องเตรียมตัวพัฒนาตนให้ดีที่สุด จึงสามารถทำได้ดีที่สุด และพัฒนาต่อไปจึงทำให้สามารถทำให้ดีที่สุดในครั้งต่อ ๆ ไป

 

เพราะการมีชีวิตที่ดีต้องปรับตามให้ทันการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ที่มีปัญหาเพราะปรับตามไม่ทัน 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 November 2016 10:04 Modified: 05 November 2016 10:04 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.74.77
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ