นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 890
ความเห็น: 0

ไม่ได้ดีเพราะหลอกตัวเอง

ต้องการชีวิตที่มีคุณภาพ ต้องทำตามที่คิด ที่บอก จึงเป็นตามที่คิดที่บอก ต้องไม่ตัวเองและใคร ๆ จึงได้ดีที่เชื่อถือได้

 

 

หลอกหมายถึงไม่จริง ไม่เป็นจริง ไม่ทำจริง

 

ทุกคนมีความตั้งใจอยากได้ในสิ่งตนต้องการ แต่คนที่ไม่ได้ดีเพราะไม่ทำตามที่ตั้งใจ

 

จากการทำงานเป็นอาจารย์มาจนเกษียณอายุราชการ ได้พบการไม่ได้ดีเพราะไม่ทำตามที่ตั้งใจ ตามที่รับปาก ตามที่สัญญา

 

การสอบเข้าศึกษา ในการสัมภาษณ์ทุกคนบอกอยากเรียน จะตั้งใจเรียน ศึกษาหาความรู้เพื่อเป้าหมายในชีวิตที่มุ่งมั่นของตนเอง แต่พอได้ไปศึกษากลับไม่ทำตามที่ตั้งใจตามที่คิดที่บอก ผลจึงไม่ได้ดีตามที่คิดที่บอก

 

เช่นเดียวกับการสอบสัมภาษณ์คนเข้าทำงาน ก็บอกจะทำงานเพื่อประเทศชาติ เพื่อองค์กร จะเสียสละตั้งใจอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่ทำตามที่บอก ที่คิด ที่พูด หรือที่ตั้งใจ

 

นั่นแสดงว่า การสัมภาษณ์ การตั้งใจ จึงเป็นการพูดเพื่อให้ผ่านการคัดเลือก เป็นการหลอกกรรมการคัดเลือก

 

แต่ความจริงคือการหลอกตัวเอง ผลคือตัวเองไม่ได้ดี เรียนไม่ได้ดีเพราะไม่เรียนจริงตามที่ตั้งใจ ตามที่ได้ลงทุนเงินค่าใช้จ่ายและเวลา จึงไม่ได้ค่าความสามารถตามที่ตั้งใจ

 

การไม่ทำงานทำหน้าที่ให้เต็มที่ ให้เกิดค่า เกิดผลงาน เกิดสิ่งดี ๆ ตามที่บอก ที่สัญญา ผลย่อมไม่เจริญงอกงามตามที่สัญญา จึงไม่เกิดผลเกิดค่าตามความสามารถ เพราะไม่ใช้ความสามารถให้เต็มที่ตามที่ตั้งใจ

 

อยากได้ดี มีความเจริญในชีวิต ต้องไม่หลอกตัวเอง ต้องทำอย่างที่ตั้งใจให้เต็มที่ จึงได้ผลตามที่ตั้งใจ เพราะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานจริง การหลอกใคร ๆ ก็คือการหลอกตัวเองที่ผลไม่เกิดจริงเพราะไม่ทำจริง

 

ต้องการชีวิตที่มีคุณภาพ ต้องทำตามที่คิด ที่บอก จึงเป็นตามที่คิดที่บอก ต้องไม่ตัวเองและใคร ๆ จึงได้ดีที่เชื่อถือได้

 

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 December 2016 08:56 Modified: 20 December 2016 08:56 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.75.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ