นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 854
ความเห็น: 0

การศึกษาคือการสร้างค่าชีวิต 3. กระบวนการเรียนให้สร้างค่า

การเรียน การศึกษาเพื่อสร้างค่าตน ต้องมีการเตรียมการ เตรียมตัว เพื่อกำหนดแนวทางในการเรียนในการสร้างค่า ที่เป็นกระบวนการศึกษา หาความรู้ สร้างความสามารถ สร้างค่างาน สร้างตน

 

 

 

นอกจากการเตรียมตัว เตรียมการ ยังต้องตื่นตัวในการเรียน

การเรียนไม่ใช่แค่จำ จด สอบ แต่ต้องมีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทำ ใช้ พัฒนา สร้างค่า

 

การคิดวิเคราะห์คือการศึกษาว่า ความรู้ที่เรียนคืออะไร มีอะไรบ้าง ใช้ทำอะไรได้บ้าง สร้างค่าอะไร อย่างไรได้มากน้อยเพียงใด ใช้ได้กี่วิธี กี่ทางเลือก

การวิเคราะห์คือการจำแนกแยกแยะความรู้ ให้รู้ถึงค่าและวิธีการใช้

 

จากนั้นก็นำไปสังเคราะห์ คิดสูตร ผสมความรู้ความสามารถเพื่อนำไปใช้ว่า มีกี่ทาง กี่วิธี แต่ละทางแต่ละวิธีที่ค่าเหมาะสมกับสถานการณ์ใด กับใคร แบบใด

 

การสังเคราะห์คือการนำความรู้ไปใช้สร้างค่าในแต่ละสถานการณ์เพื่อให้เหมาะสม

 

จะเห็นว่า การเรียน การศึกษาเพื่อสร้างค่าตน ต้องมีการเตรียมการ เตรียมตัว เพื่อกำหนดแนวทางในการเรียนในการสร้างค่า ที่เป็นกระบวนการศึกษา หาความรู้ สร้างความสามารถ สร้างค่างาน สร้างตน

 

การศึกษาในปัจจุบัน นอกจากความรู้ในสาขาวิชา ยังต้องเรียนโอกาสการทำงาน และสร้างความสามารถเพิ่มเติม

 

ความสามารถที่จำเป็นที่ทำให้คนมีค่ามากขึ้น คือความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร การทำงานกับคนอื่น การทำงานต่างสาขา ที่เป็นตัวสร้างค่าเพิ่ม

 

การศึกษาที่ไม่เตรียมตัวสร้างค่า เรียนไปจึงไม่เกิดค่าเพราะนำไปใช้งานไม่ได้ ทำงานไม่ได้ ทำให้เกิดปัญหา เป็นภาระ เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตตลอดไป

 

อยากได้ชีวิตที่ดีมีค่า ต้องศึกษาเพื่อสร้างค่าตนให้เป็นคนมีการศึกษา เพื่อใช้สร้างค่าไปตลอดชีวิต

 

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 January 2017 08:32 Modified: 09 January 2017 08:32 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.247.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ