นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 816
ความเห็น: 0

อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ

แต่ละคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบในการใช้อำนาจตามที่มอบหมาย ที่ต้องทำ ต้องปฏิบัติ ต้องไม่ละเลย และไม่ทำเกินกำหนด

 

 

ทุกคนเกิดมามีอำนาจตามหน้าที่ตน 

เป็นลูกมีอำนาจให้พ่อแม่ ผู้ปกครองดูแลเลี้ยงดูเมื่อเกิด

เป็นนักเรียน นักศึกษา มีอำนาจใช้ของตามข้อกำหนด ระเบียบ การปฏิบัติ

เป็นคนทำงานมีอำนาจตามที่กฏหมาย หน่วยงาน องค์กร บริษัทกำหนด

เป็นประชาชนมีอำนาจตามกฎหมาย กติกาสังคม ชุมชนกำหนด

 

จะเห็นว่า ทุกคนมีอำนาจที่อยู่ในกรอบขอบเขตของตน ไม่สามารถมีอำนาจ ใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจ โดยเฉพาะในองค์กร ในหน่วยงาน แม้แต่บริษัทของตนก็ต้องทำตามที่ไปจดทะเบียนว่าให้ทำอะไร ไปทำนอกข้อกำหนด กฎหมายไม่ได้ 

 

แสดงว่า ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ และอำนาจที่มีก็เป็นไปตามหน้าที่ไม่ใช่ตามอำเภอใจ 

 

ความรับผิดชอบคือต้องทำหน้าที่ตามที่กำหนด ทำชอบก็ได้ชอบ ทำผิดก็ต้องรับผิด  

การทำชอบ ทำผิดนั้น ต้องดูตามกฎ กติกา หน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติตามที่ประกอบด้วย 

1. ทำตามหน้าที่ที่มี ถ้าไม่ทำมีความผิดฐานละเลยหน้าที่

2. ไม่ทำนอกหน้าที่ กฎ ระเบียบ หรือ ไม่ใช้อำนาจเกินหน้าที่ และ

3. ฉ้อโกง ฉ้อฉล ฉ้อราษฎร์บังหลวง รวมถึงการโกงบริษัทตนเอง ที่เอาประโยชน์ที่ไม่ใช่มาเป็นของตน

 

บางคนเข้าใจผิดว่า ไม่ได้ฉ้อโกง จึงใช้อำนาจตามที่ต้องการ แต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ตามประกาศ ตามกฎหมายก็ถือเป็นความผิดเช่นกัน 

 

ดังนั้น ใครมีตำแหน่ง หน้าที่อะไร ต้องศึกษา รับรู้หน้าที่ตน ใช้อำนาจให้ตรงตามหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรมของสังคม 

 

แสดงว่า แต่ละคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบในการใช้อำนาจตามที่มอบหมาย ที่ต้องทำ ต้องปฏิบัติ ต้องไม่ละเลย และไม่ทำเกินกำหนด 

 

การทำให้มีคุณภาพ ต้องทำตามระบบการประกันคุณภาพ ไม่ใช่ทำได้ ทำดี มีค่า แต่ต้องทำตามหน้าที่และกฎหมายกำหนด ต้องไม่ละเลยกฎกติกา และหน้าที่ที่ต้องทำ

 


 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 กุมภาพันธ์ 2560 09:01 แก้ไข: 22 กุมภาพันธ์ 2560 09:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.229.70
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ