นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1362
ความเห็น: 0

เก่งอย่างมีคุณภาพ

การมีองค์ประกอบบุคลิกลักษณะเป็นคนเก่งที่มีคุณมีค่าต้องผ่านเรียนรู้ได้ เรียนรู้เป็น เรียนรู้ทัน ขยัน อดทน พยายาม รับผิดชอบหน้าที่ตน รู้จักตนและพัฒนาตน พัฒนาคนอื่น

 

คนเก่งคือคนมีสิ่งดีมากกว่า ทำให้ดีมีค่ามากกว่า รู้จักทำประโยชน์สร้างค่า ซึ่งประกอบด้วย 

มีความรู้มาก 

มีความสามารถมาก 

มีความรู้หลากหลาย 

มีความสามารถทำงาน มีทักษะแก้ปัญหา 

มีความสามารถสร้างสรรค์พัฒนาให้ดีกว่า มีค่ากว่า 

มีความสามารถเฉพาะทาง เฉพาะด้านที่ดีเด่นเป็นประโยชน์ 

มีความสามารถการประสานงาน ทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างสำเร็จและมีความสุข 

มีความสามารถสร้างค่างาน สร้างประโยชน์ให้ใคร ๆ และส่วนรวม 

มีความสามารถสร้างค่าคน 

สามารถอยู่เป็นสุขกับตนเองและคนอื่น 

 

การมีองค์ประกอบบุคลิกลักษณะเป็นคนเก่งที่มีคุณมีค่าต้องผ่านเรียนรู้ได้ เรียนรู้เป็น เรียนรู้ทัน ขยัน อดทน พยายาม รับผิดชอบหน้าที่ตน รู้จักตนและพัฒนาตน พัฒนาคนอื่น 

ต้องผ่านการทำ ฝึกฝน และทำจนเป็นนิสัยจนเป็นบุคลิกของคนเก่ง 

 

คนเก่งต้องรู้จักให้ รู้จักปล่อยวาง มีพรหมวิหารสี่ คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่มีอยู่ด้วยความปรารถนาดี ให้ความช่วยเหลือใคร ๆ ยินดีกับใคร ๆ ที่ได้ดี และรู้จักปล่อยวางในเรื่องที่แก้ไม่ได้  

 

การเป็นคนเก่งไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเรียนรู้ฝึกฝน ทั้งความรู้ ความสามารถ กายใจ สติปัญญา รักษาไว้ซึ่งความพอดี 

 

อยากเก่งต้องหมั่นฝึกฝน รักษาตนให้มีดีและอยู่ดีกับใคร ๆ  

 

คนเก่งต้องเก่งอย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ อยู่อย่างมีคุณธรรม และทำด้วยการประกันคุณภาพตลอดเวลา


 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มีนาคม 2560 08:22 แก้ไข: 30 มีนาคม 2560 08:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.2.4
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ