นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 705
ความเห็น: 0

ทำให้ถึงความสำเร็จของชีวิต

คนจำนวนมากที่เรียนจนมีความสามารถ จนสำเร็จการศึกษา แต่ไม่นำความสามารถมาใช้จริงให้เกิดค่าเกิดผล จึงเป็นคนแค่มีปริญญา แต่ไม่มีความสามารถคือไม่สร้างค่า พัฒนาให้เกิดค่าตามความสามารถนั้น

 

 

ทุกคนอยากมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ แต่หลายคนทำไม่ถึงความสำเร็จของชีวิตเพราะทำอย่างไม่มีเป้าหมาย ไม่ทำจริง ไม่พยายาม ไม่อดทน ไม่ติดตามผลให้ถึงที่สุด และตั้งเป้าไม่ถึงความสำเร็จของชีวิต จึงทำได้แค่เสร็จ มีถึงความสำเร็จ

 

การเรียนที่มุ่งแต่คะแนน มุ่งแต่สำเร็จการศึกษา จึงได้แค่สำเร็จการศึกษา แต่ใช้ความรู้ให้เกิดค่าไม่ได้ จึงไม่สำเร็จในชีวิต

 

การเรียนให้สำเร็จในชีวิตต้องตั้งเป้าที่มีความสามารถในการทำได้ทำเป็นในสาขาที่เรียนเพื่อสร้างค่าให้กับชีวิต และต้องเรียนได้ตลอดชีวิต ไม่ใช่แค่สำเร็จการศึกษา

 

การทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จต้องมุ่งเป้า เฝ้าทำ พยายาม อดทน ตามผล

 

การมุ่งเป้า ต้องเป็นการตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ถูกต้องว่าสุดท้ายความสำเร็จของชีวิตคืออะไร ต้องการมีอะไรบ้าง และการจะมีอย่างนั้นต้องมีความรู้ ความสามารถอะไร ต้องทำอะไรอย่างไรจึงได้อย่างนั้น

 

เมื่อมีเป้าหมายต้องทำอย่างมุ่งมั่น คือการมุ่งเป้าและเฝ้าทำ ทำด้วยความอดทนพยายาม คือทำให้เกิดผลจริง ทำด้วยความอยาก ทำอย่างท้าทาย และทำอย่างสนุก เพราะเป็นเป้าหมายและชีวิตของเรา

 

และต้องทำอย่างตามผล คือทำให้เกิดผลจริงอย่างต่อเนื่อง เช่นการเรียนวิชาที่ไม่ชอบ ไม่ถนัด แต่ต้องการผลเพื่อให้นำไปใช้ได้จริง ก็ต้องนำไปใช้ต่อ ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง อย่างการเรียนภาษาอังกฤษที่หลายคนเรียนจนสอบผ่าน แทนที่จะพัฒนาต่อกลับทิ้งสิ่งที่ทำไปจนใช้งานไม่ได้

 

การเรียนจนสอบผ่านเหมือนขึ้นบันไดไปแล้ว 5 ขั้น แทนที่จะก้าวขึ้นต่อไปด้วยการฝึกฝน กลับก้าวลงมาจึงทำให้เสียโอกาส เสียคุณค่านั้นไป

 

เช่นเดียวกับคนจำนวนมากที่เรียนจนมีความสามารถ จนสำเร็จการศึกษา แต่ไม่นำความสามารถมาใช้จริงให้เกิดค่าเกิดผล จึงเป็นคนแค่มีปริญญา แต่ไม่มีความสามารถคือไม่สร้างค่า พัฒนาให้เกิดค่าตามความสามารถนั้น

และนี่คือสิ่งที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต ที่ได้แค่สร้างความสามารถ แต่ไม่ใช้ความสามารถ

 

การทำให้สำเร็จในชีวิต ต้องทำตามเป้าหมายของชีวิต ใช้ความสามารถให้ถึงเป้าหมายของชีวิต ไม่ใช่แค่มีความสามารถ แต่ต้องใช้ให้เกิดค่าจริง

เหมือนคนทำอาหารอร่อย แต่ไม่ใช้ความสามารถทำอาหารขาย สร้างค่า ก็ไม่มีค่า ไม่มีความสำเร็จ  

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 April 2017 10:28 Modified: 08 April 2017 10:28 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.48.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ