นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1731
ความเห็น: 0

การเกษตร 4.0

ทุกอย่างต้องไม่เน้นที่ผลผลิตสูง แต่ต้องดีมีคุณค่า และปลอดภัย รวมทั้งใช้ทรัพยากรที่จำกัดให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้อย่างยั่งยืนคือให้ดีมีใช้ตลอดไป

 

 

 

ยุคนี้เป็นยุค 4.0 ยุคที่ต้องใช้ความสามารถทำสิ่งดี ๆ สร้างสิ่งดี ๆ มีค่ามีความสามารถสารพัดนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ทั้งสิ่งธรรมชาติ เทคโนโลยี และบริการ ให้สะดวกรวดเร็วเสียเวลาน้อย บริการถึงที่ได้ทุกที่ทุกเวลา

 

ประเทศไทยเป็นประเทศการเกษตรที่ผลิตอาหารสินค้าการเกษตร ไม่ใช่แค่เลี้ยงคนไทย และส่งไปเลี้ยงชาวโลก ด้วยฐานทรัพยากรการเกษตรที่ดีและมีมาก มีหลากหลาย และมีดี

 

การเกษตรไทยสมัยก่อนเป็นการเกษตรแบบพึ่งธรรมชาติ ให้ธรรมชาติเลี้ยงดูตามฤดูกาล และมีผลผลิตตามธรรมชาติ คือได้ผลดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ในสมัยที่ธรรมชาติยังสมบูรณ์มักได้ผลที่ดีเป็นส่วนใหญ่

 

ต่อมาเริ่มมีข้อจำกัด จึงได้มีการใช้ปุ๋ย ใช้ยา พัฒนาพันธุ์ที่ตอบสนองต่อปุ๋ยเป็นหลัก และคุณภาพผลผลิตมักมีดีน้อยลง จนทำให้คุณภาพตกต่ำ ราคาต่ำลง แต่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

 

การเกษตรไทยในยุค 4.0 ต้องใช้ทั้งธรรมชาติที่ดี และวิทยาศาสตร์เพื่อให้สามารถผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพดีที่สุกตามธรรมชาติ เช่น ไม้ผลต้องได้ผลผลิตที่ดีทุกผล ไม่ใช่ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง รวมทั้งพืชผัก พืชไร่ทุกอย่างต้องไม่เน้นที่ผลผลิตสูง แต่ต้องดีมีคุณค่า และปลอดภัย รวมทั้งใช้ทรัพยากรที่จำกัดให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้อย่างยั่งยืนคือให้ดีมีใช้ตลอดไป

 

การทำเช่นนั้นได้ ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ การจัดการในการผลิตให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพสูงสุดทุกต้น ทุกผล ทุกเมล็ด

 

ผลิตให้พอดีกับความต้องการ จะได้ไม่ต้องเหลือเกินจนราคาตกต่ำ เสียที่เก็บ เสียคุณภาพ เสียทรัพยากร เสียต้นทุน เสียเวลา เสียแรงงาน

 

 

ดังนั้น การศึกษาวิจัยการเกษตรไทยในยุค 4.0

ต้องเน้นการทำจริง

เน้นการใช้ความสามารถสร้างคุณภาพและคุณค่าผลผลิต

เน้นความพอดี เน้นความยั่งยืน เน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

ซึ่งต้องการทั้งข้อมูลความต้องการ การจัดการการผลิต ให้ประณีตจริง คือความท้าทายการเกษตรไทยในยุค 4.0  

 

การประคุณภาพการศึกษาการเกษตรไทย ต้องทำได้จริง มีคุณค่า คุ้มค่า มีคุณภาพ ตรงความต้องการที่พอดี และยั่งยืนจริง ๆ

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 เมษายน 2560 09:29 แก้ไข: 15 เมษายน 2560 09:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.2.4
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ