นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1496
comment: 0

ค่าการสอบการประเมินผล

การสอบการประเมินที่ดีจึงต้องเข้าใจว่าเป็นการตรวจผลเพื่อการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพื่อให้เกิดผลที่ดีจริง ไม่ใช่แค่ผลการประเมิน

 

 

การประเมินเป็นการติดตามผลว่าที่ทำดี ไม่ดี มีอะไรที่ดีกว่า มีอะไรต้องปรับปรุงให้เกิดผลที่ดี 

 

การประเมินจึงไม่ใช่ผลสุดท้าย แต่เป็นการตรวจสอบติดตามผลเพื่อให้การนำไปใช้จริง ทำจริงให้ได้ดี 

 

เช่นเดียวกับการสอบเป็นการตรวจผลการเรียนว่า ได้ผลเป็นอย่างไร มีอะไรบกพร่องเพื่อนำไปปรับแก้ให้สามารถนำไปใช้ให้ดี 

 

ดังนั้น การสอบจึงไม่ใช่ผลสุดท้าย แต่หากได้นำผลมาปรับปรุง ปรับแก้สิ่งไม่รู้ไปทำให้รู้ สิ่งที่ทำไม่ได้ไปทำให้ทำได้ย่อมทำให้สามารถใช้ชีวิตได้ดี และอาจดีกว่าคนที่สอบได้คะแนนดีหากได้มีการปรับแก้ปรับปรุงจริง ๆ  

 

การสอบการประเมินที่ดีจึงต้องเข้าใจว่าเป็นการตรวจผลเพื่อการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพื่อให้เกิดผลที่ดีจริง ไม่ใช่แค่ผลการประเมิน  

 

อย่างกรณีการประเมินคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพ ในการสัมภาษณ์ผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นคนแค่จำนวนน้อยมาก ผลที่ได้เป็นแค่ความเห็นของคนจำนวนหนึ่งเท่านั้น อาจเรียกว่า คนเดียวก็ได้ ดังนั้นไม่ว่าผลดี ไม่ดี ผู้ถูกประเมินย่อมรู้ดีว่าควรใส่ใจระดับใดในการนำผลมาใช้เพราะเป็นผู้คัดเลือกผู้แทนมาให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูล แต่ผลจริงคือลูกค้าจริง ตราบที่มีผู้มาใช้งานใช้บริการเพิ่มขึ้น จึงเป็นที่แท้จริง 

 

ส่วนประเมินการสอบในการเรียนก็ต้องรู้ว่าที่เรียนยังได้ผลไม่ดี ต้องจำคำถามมาแเรียนรู้ ปรับแก้ ให้สามารถใช้งานได้ดีที่เป็นการรู้จักและพัฒนาตนเอง 

การประเมินที่ทำให้รู้จักและนำผลมาใช้ให้ถูกต้องให้เกิดผลดี ตนเองย่อมได้ดี เพราะเป้าหมายการประกันคุณภาพคือการพัฒนาให้ดีอย่างต่องเนื่อง continuous improvement

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 พฤษภาคม 2560 08:20 แก้ไข: 22 พฤษภาคม 2560 08:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 35.172.217.174
Message:  
Load Editor
   
Cancel or