นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 662
ความเห็น: 0

การศึกษายุคใหม่ต้องเรียนง่ายได้สาระ ไม่ใช่เรียนง่ายจ่ายครบ

การสอนให้ทำได้เอง สร้างค่าเอง รู้ผลได้เสีย รู้ดีรู้ชั่ว คือการสอนให้ชีวิตเป็น

 

 

ในยุคที่สังคมให้ค่ากับปริญญา ประกาศนียบัตร การศึกษาจึงมุ่งไปที่การได้มาซึ่งใบปริญญา ประกาศนีบัตร ไม่ใช่ความรู้ความสามารถการพัฒนาตน พัฒนาศักยภาพคน จึงทำให้เกิดธุรกิจการศึกษาคือการศึกษาให้ได้เงินที่คนเรียนไม่ต้องการเรียนรู้ แค่จ่ายเงินให้ได้ปริญญา อยู่ให้ครบตามหลักสูตรก็ได้ปริญญา 

 

หรืออีกทางก็สอนให้เรียนตามที่อยากให้รู้ อยากให้ทำตามที่หลักสูตรผู้สอนอยากสอน ให้รู้ตามคำโก้หรูว่ามาตรฐาน ทำให้เรียนยากลำบากเพราะเน้นทำตาม เน้นการจำ ไม่สามารถพัฒนาการคิด เพราะต้องถูกผิดตามที่สอน เน้นคำตอบตามตัวเลือกที่เหมือน จึงคิดต่างไม่ได้ ทำให้ยากต่อการเรียน ขาดความท้าทายในการเรียนเพราะคิดพัฒนาเองไม่ได้  

 

แต่ในยุคที่มีความรู้ เทคโนโลยีมากมาย และพัฒนาก้าวไปจนตามแทบไม่ทัน การสอนให้รู้ให้จำนอกจากทำให้เรียนยาก ไม่ท้าทาย ไม่พัฒนา ยังตามโลกไม่ทัน 

 

การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่จึงต้องสอนแบบท้าทาย ให้เรียนเอง คิดเอง เน้นที่เรียนเป็นคิดเป็น เรียนตามวิธีที่ตนชอบ ตอบคำถามตามที่คิดวิเคราะห์สร้างค่าด้วยเหตุผลของตน พิสูจน์ด้วยการทำจริง และประเมินด้วยค่าจากผลที่เกิดจริงที่เกิดสาระจริงของการเรียน ไม่ใช่การท่องจำ การคิดเหมือน การทำตาม 

 

เมื่อเรียนตามที่ตนชอบ ด้วยวิธีการที่เลือกได้จึงท้าทายทำให้เรียนง่าย ไม่ต้องท่องจำสาระ เพราะความรู้หาได้เองตลอดเวลาหากหาเป็น  

 

การวัดผลที่เกิดจากการทำจริงจึงเกิดผลที่เป็นสาระ เกิดการพัฒนาศักยภาพด้วยการหาเอง คิดเอง สร้างค่าเอง ทำให้เรียนเป็นเรียนทัน อย่างเด็กปัจจุบันเรียนรู้เทคโนโลยีได้ดีกว่า เร็วกว่าคนยุคเก่า 

 

ผู้สอนต้องช่วยตั้งโจทย์ ช่วยเหลือสนับสนุน เพิ่มข้อคิด ชี้แนะการใช้ให้ถูกจริยธรรมจรรยาบรรณด้วยการแสดงถึงผลเสีย ผลกระทบต่อส่วนรวม สังคม และต้องทำและแสดงจริง ไม่ใช่แค่คำสอน  

 

นั่นคือการสอนให้เรียนได้เอง คิดเองได้ คิดต่างได้ แสดงเหตุผลได้ และพิสูจน์ผลดีเสียได้จริง คือการสอนให้เรียนเป็น ทำเป็น คือการสอนให้ทำได้เอง สร้างค่าเอง รู้ผลได้เสีย รู้ดีรู้ชั่ว คือการสอนให้ชีวิตเป็น 

 

คือการท้าทายการศึกษายุคต่อไป ไม่ใช่การสอนแบบยกโหลเหมือนกัน แต่ต้องสอนให้เรียนตามความคิดความสามารถของแต่ละคน ที่เป็นการสอนเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพความสามารถคน คือการสอนให้เรียนง่ายและเกิดสาระ 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 สิงหาคม 2560 10:04 แก้ไข: 01 สิงหาคม 2560 10:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.215.231
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ