นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1157
ความเห็น: 0

ประกันคุณภาพความเจริญ

การศึกษา การพัฒนาตามยุคสมัย ไม่ได้ประคุณภาพความเจริญของคน เพราะขาดการพัฒนาจิตสำนึกคน ที่ต้องสอนด้วยการแสดงของคนในสังคม ไม่ใช่สอน

 

หลักการประกันคุณภาพ คือ ทำตามที่พูด พูดตามที่ทำ คือพูดกับทำและทำกับพูดต้องตรงกัน 

ซึ่งคือความเจริญ ที่ทำให้เชื่อถือเชื่อใจได้

 

ทุกวันนี้ คนในโลกได้รับการศึกษามากขึ้น ซึ่งน่าจะเจริญขึ้นเพราะมีการศึกษา

แต่ความเป็นจริง คนกลับเชื่อถือไม่ได้มากขึ้น การไม่ทำตามที่ตกลงกัน การไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบปฏิบัติ การฝ่าฝืนกฎจารจรมีให้เห็นมากขึ้น

 

ต่างจากคนสมัยก่อนที่ได้รับการศึกษาน้อย แต่รักษาคำพูดโดยไม่ต้องมีหนังสือข้อตกลงทำสัญญา รู้จักเกรงกลัวบาป ไม่ทำให้ใคร ๆ เดือดร้อน มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยกันดูแลกันและกัน

 

แสดงว่า การศึกษา การพัฒนาตามยุคสมัย ไม่ได้ประคุณภาพความเจริญของคน เพราะขาดการพัฒนาจิตสำนึกคน ที่ต้องสอนด้วยการแสดงของคนในสังคม ไม่ใช่สอนการในชั้นเรียน หนังสือตำรา การพัฒนาจึงไม่เกิดผล  

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 12 August 2017 09:10 Modified: 12 August 2017 09:10 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.238.176
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ