นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1864
comment: 0

Continuous improvement

การทำให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องหาสิ่งที่ต้องพัฒนาให้เจอ และทำอย่างมีกลยุทธ์คือเลือกทำในสิ่งที่ดีกว่าเสมอและทันที

 

 

การทำอะไร ทำได้ ทำดี ยังไม่พอ ต้องให้มีพัฒนาคือทำให้ดีกว่าดีขึ้นต่อเนื่องกันไป มิฉะนั้นจะเป็นแบบเคยทำดี

 

 

ยิ่งวันนี้ การทำได้ ทำดี ยังไม่พอ เพราะทุกอย่างมีคนทำ พัฒนาให้ดีกว่า ดีขึ้นตลอดเวลา และรวดเร็ว

 

 

การทำให้ดีตามระบบประกันคุณภาพ ต้องมี PDCA คือวางแผน วางเป้า วางกระบวนการ กำหนดเวลาการทำ ลงมือทำ ตรวจติดตามผล ปรับแก้ต่อเนื่องหมุนเวียนกันไป

 

การวางแผน ไม่ใช่ทำแผนแล้ววางไว้ แต่ต้องมีกระบวนการทำอย่างไร ที่ไหนเมื่อไร และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหากมีวิธีการที่ดีกว่าที่นำไปสู่เป้าหมาย จึงเรียนกว่ามีกลยุทธ์คือมีวิธีทำที่ดีกว่า

 

 

อย่างการเรียนให้ดี ต้องไม่ใช่ตั้งใจ ต้องหาวิธีที่ทำให้เรียนให้ได้ผล เกิดผลที่ดีจริง ๆ เช่น การศึกษาหาข้อมูล ความรู้ล่วงหน้า วางเวลาการเรียนให้ตัวเอง ที่สำคัญคือการลงมือทำตามนั้นจริง ๆ และทำสิ่งที่ดีกว่าถ้าพบใหม่

 

การทำงานให้มีการพัฒนา มีอนาคตที่ดี มีความก้าวหน้าก็ต้องมีการวางแผนว่าต้องทำอะไรเมื่อไร พัฒนาความรู้ พัฒนางาน การทำผลงาน การสร้างประสิทธิภาพงาน ระบบงาน จนให้รู้ให้ได้ว่าได้ทำอะไรดี มีดีอะไร  

 

การทำอะไรให้ได้ดี ต้องตรวจดูที่ผล ไม่ใช่ที่ตั้งใจไว้

 

 

การตรวจติดตามผล ต้องดูให้เห็นว่าได้ดี และไม่ดี

 

ปัญหามักเกิดจากมัวคิดติดว่าได้ทำดีเต็มที่แล้ว การตรวจที่ดีต้องดูให้รู้ว่า ดีเพราะอะไร อะไรทำให้ดี ไม่ดี ดีแล้วก็ต้องหาทางทำให้ดีขึ้นตามเป้าหมายคือการพัฒนาให้ดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ดีต้องหาสาเหตุ หาทางแก้

 

 

จะเห็นว่า การตรวจติดตามผลเป็นส่วนสำคัญให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ ดีแล้วทำอย่างไรให้ดีดีต้องหาทางปรับแก้ ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น

 

 

จากนั้น ก็นำไปปรับทำแก้ไข ต่อเนื่องกันไปเป็นวงจรการพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลา

 

 

การตรวจประเมินจึงไม่ใช่ติดที่ดี ไม่ดี แต่ต้องหาให้เจอว่า ทำอย่างไรจึงดีขึ้น อาจดูจากคนอื่น การทำแบบอื่น การใช้เทคโนโลยี การทำร่วมกับคนอื่นที่มีดี ดีกว่า

 

 

การทำให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องหาสิ่งที่ต้องพัฒนาให้เจอ และทำอย่างมีกลยุทธ์คือเลือกทำในสิ่งที่ดีกว่าเสมอและทันที แม้ไม่ใช่แผน แต่ทำให้บรรลุเป้าหมายได้ดีกว่า เร็วกว่า

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 สิงหาคม 2560 09:21 แก้ไข: 18 สิงหาคม 2560 09:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 35.172.217.174
Message:  
Load Editor
   
Cancel or