นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1248
comment: 0

จิตวิญญาณการศึกษา

การนำความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมตะวันตก การศึกษาของสังคมตะวันตก ที่เป็นจิตวิญญาณตะวันตกมาใช้กับจิตวิญญาณของคนไทยจึงเกิดปัญหา ขัดแย้งระหว่างความรู้ที่สอนกับค่าทางสังคมที่ต่างกัน จึงให้คุณภาพการศึกษามีปัญหา

 

จิตวิญญาณหมายถึง จริต พฤติกรรม ความชอบ การหล่อหลอมคน

 

การศึกษาไทยมักศึกษาฐานความรู้ สิ่งดีจากตะวันตก ต่างประเทศนำมาใช้กับคนไทย ที่ความรู้เหล่านั้นโดยเฉพาะความรู้ทางสังคม พฤติกรรมการหล่อหลอมคนที่แตกต่างจากสังคมไทย

 

สังคมตะวันจะสอนให้คนเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักรับผิดชอบตนเองและส่วนรวม พัฒนาความสามารถของตนมาใช้ให้สร้างค่าเป็นประโยชน์แก่ใคร ๆ

 

คนตะวันตกจะไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ เพราะต้องการใช้ความสามารถของตนเอง หากยังไม่ดีต้องพัฒนาที่ตนเอง

 

สังคมไทยเป็นสังคมอุ้มชูดูแล สอน ควบคุมให้ทำตาม คอยให้ความช่วยเหลือเอาใจ ที่ไม่สามารถพัฒนาและคิดเองได้

อีกทั้งยังอยากได้อะไรง่าย ๆ ที่ไม่ต้องลงมือทำ ลอกการบ้าน ลอกคำตอบ ไม่กลัวทำไม่ได้แต่กลัวได้คะแนนไม่ดี

 

การนำความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมตะวันตก การศึกษาของสังคมตะวันตก ที่เป็นจิตวิญญาณตะวันตกมาใช้กับจิตวิญญาณของคนไทยจึงเกิดปัญหา ขัดแย้งระหว่างความรู้ที่สอนกับค่าทางสังคมที่ต่างกัน จึงให้คุณภาพการศึกษามีปัญหา

 

อีกทั้งการจัดระบบพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นการควบคุม การประเมินตามเกณฑ์ จนขาดจิตวิญญาณของคุณภาพและความเป็นไทย ที่มุ่งเน้นการเป็นนานาชาติแบบตะวันตก จนขาดจิตวิญญาณความเป็นไทย ขาดจิตวิญญาณของคนทำ

 

ลองดูวารสารวิชาการไทยเกือบทุกฉบับต่างใช้ภาษาอังกฤษ จนภาษาไทยไม่มีที่ใช้ที่ยืนในวงวิชาการ และคนไทยใช้งานไม่ได้ทั้ง ๆ ที่ใช้เงิน ทรัพยากรจากหยาดเหงื่อคนไทย

 

การทำที่ขาดจิตวิญญาณ จึงได้แต่ทำ ทำให้ขาดความสำเร็จ ขาดความเจริญที่เป็นจริง ดีแต่ทำกิจกรรม ทำแต่เปลือกที่ขาดเนื้อในที่ดี จึงไร้ความสำเร็จความมุ่งมั่นที่ดีจากภายในแต่ละคน

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 ธันวาคม 2560 09:23 แก้ไข: 01 ธันวาคม 2560 09:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 35.172.217.174
Message:  
Load Editor
   
Cancel or