นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 974
comment: 0

ลูกค้าภายใน

เพราะผลดี ผลเสียที่ได้จะเกิดแก่ทุกคน แม้เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมีปัญหา

 

ลูกค้าคือผู้ที่มาซื้อสินค้า มารับ/มาใช้บริการ ที่ให้ค่ากับงานและการทำงานของเรา

 

ในการทำงานมีระบบงานที่ต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องที่มีค่าเป็นห่วงโซ่ของคุณค่าและมูลค่า หมายถึงขั้นตอนขั้นหนึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อสินค้าและบริการของลูกค้าภายนอกย่อมส่งผลผลการดำเนินการขององค์กร ของหน่วยงาน

 

ลูกค้าภายในคือผู้รับงาน ใช้บริการต่อเนื่องตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ มารับบริการ ผ่านกระบวนการทำงานจนส่งสินค้าให้ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ ที่ทุกขั้นตอนต้องทำงานต่อเนื่องกันให้ดี ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้าภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยการประสาน ดูแล และปฏิบัติต่อกันอย่างดี ต้องยึดถือและช่วยกันป้องกันผลกระทบที่จะมีต่อสินค้าและบริการ ที่จะมีผลต่อการดำเนินงาน ผลงานขององค์กร

 

การดูแลลูกค้าภายในต้องคำนึงถึงผลกระทบของคุณภาพของสินค้า ประสิทธิภาพของการบริการ

ต้องไม่นำเหตุผล ความขัดแย้งส่วนตนมาทำให้กระทบต่อการคุณภาพของสินค้าและบริการ

ต้องไม่แยกว่าเป็นงานของใคร หน่วยไหน

ต้องคิดว่าทุกงานคืองานขององค์กร ของบริษัทที่ต้องแข่งขันกับองค์กร บริษัทอื่น

ต้องไม่ทำเสียลูกค้าและเสียต่อภาพพจน์ขององค์กรที่ทำให้ลูกค้าเก่าหายไป ลูกค้าใหม่ก็ไม่เข้ามา

จึงต้องช่วยกันทำหน้าที่ดูแลกระบวนของงานทุกขั้นตอนให้ดี ให้เป็นที่พึงพอใจลูกค้าเสมอทั้งลูกค้าภายในและภายนอก เพราะผลดี ผลเสียที่ได้จะเกิดแก่ทุกคน แม้เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมีปัญหา

 

การคำนึงถึงลูกค้าภายในด้วยการดูแลงานแต่ละขั้นตอนให้ดี จึงเป็นการประกันคุณภาพสินค้าและบริการ และการปฏิบัติงานขององค์กร 

 

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 January 2018 09:46 Modified: 07 January 2018 09:46 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 มิกกี้ and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.74.77
Message:  
Load Editor
   
Cancel or