นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 985
comment: 2

บัณฑิตคือสินค้าของสถาบัน

การผลิตบัณฑิตไม่ใช่แค่สินค้าของสถาบันการศึกษา แต่คือการพัฒนากำลังคนของประเทศ และต้องเป็นความร่วมมือกันของสถาบันการศึกษาและผู้เรียนที่ต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพ 

 

 

 

การศึกษาสถาบันการศึกษาคือที่จัดการหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาต่าง ๆ จึงต้องผลิตให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ คือมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระบบ ระเบียบของประเทศ ของสถาบัน และมาตรฐานสากล

นอกจากมาตรฐาน ยังต้องมีความสามารถจริง มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และประเทศ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ไม่ใช่เรียนรู้ด้วยการท่องจำ ทำข้อสอบได้ แต่ต้องประพฤติปฏิบัติจริง  ที่ต้องเรียนด้วยการประพฤติปฏิบัติจากต้นแบบที่ดีให้ทำตาม ให้สำนึกถึงคุณค่า ที่ไม่ใช่รู้ตามคำสอน แต่ไม่มีการปฏิบัติในชีวิตจริง

ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา คือผู้บริหาร ผู้สอน เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกระดับ นอกจากสั่งสอนความรู้วิชาการ ยังต้องสอนด้วยการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง ต้นแบบที่ดี ทั้งการจัดการจัดการสถานที่ ระบบระเบียบการปฏิบัติในสถานศึกษา การจัดการการใช้การให้เวลา การทำหน้าที่การให้บริการ ด้วยการใส่ใจว่าต้องการผลิตสินค้าที่ดี รวมถึงใส่ใจในการวางสินค้า

 

เมื่อ 2-3 วันก่อนที่ประชุมสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง แจ้งให้ทราบว่าจะขอนำผลการพิจารณาการสำเร็จการศึกษาของคณะวิชาหนึ่งให้ผ่านการรับรองก่อนเพื่อให้บัณฑิตสมัครงานที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ได้ทัน ซึ่งความรับผิดชอบที่ดีของผู้ผลิตที่นอกจากด้านคุณภาพ ยังต้องใส่ใจในการวางตลาดของสินค้าด้วยที่ต้องทำให้มีโอกาสขายได้

 

ความจริง การผลิตบัณฑิตไม่ใช่แค่สินค้าของสถาบันการศึกษา แต่คือการพัฒนากำลังคนของประเทศ และต้องเป็นความร่วมมือกันของสถาบันการศึกษาและผู้เรียนที่ต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพ ความสามารถของบัณฑิตให้เท่าเทียม ดีกว่านานาชาติได้ ให้ได้ชื่อว่ามีความเจริญ เพราะบัณฑิตที่มีคุณภาพคือประเทศที่เจริญ

 


Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 March 2018 07:52 Modified: 09 March 2018 07:52 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
ritcha [IP: 84.17.36.83]
26 January 2020 17:10
#111077

การเงินเป็นสิ่งที่ยากเกินแก้ไข แต่เรามีทางออกให้>>slotxo

Ico48
Irfan Tahir [IP: 117.203.195.0]
26 January 2020 22:38
#111078

Nice post check out WhatsApp Status Video

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.232.38.214
Message:  
Load Editor
   
Cancel or