นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 789
comment: 0

การทำเพื่อสร้างอนาคต

การทำเพื่อสร้างอนาคตต้องมองให้ไกล อย่ามัวติดกับปัจจุบัน อย่าคิดติดความยาก ติดสนุกเพลิดเพลินที่ไม่ทำให้มีอนาคตที่ดี

ทุกคนอยากมีอนาคตที่ดี แต่ไม่ได้ดีเพราะเวลาทำจริงมักลืมคิดถึงอนาคต
 

จริงอยู่ทุกคนคิดถึงอนาคตในตอนที่คิด

แต่พอลงมือทำจริงกลับลืมจนมัวคิดติดกับปัจจุบัน ติดอารมณ์ความยาก ลำบาก และสนุกเพลิดเพลิน

เช่น จะเรียนจะพัฒนาตนก็คิดถึงแต่ความยาก ลำบาก ขาดความพร้อมโน่นนี่ แม้แต่จะตื่นนอน เตรียมตัวไปให้ทัน ทำให้ดีก็ไม่ทำแล้ว


หรือบางอยากสวยดูดี แต่ก็เพลินกับการกินจนผลสวนทางกับที่อยาก


บางคนอยากมีเงินมีทรัพย์สิน แต่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น

 

บางคนซื้อของมาใช้ไม่คุ้ม ใช้ครั้งสองครั้ง แล้วเก็นจนลืมจนไม่มีที่เก็บ จะใช้อีกทีก็ใช้ไม่ได้แล้ว


การทำเพื่อสร้างอนาคต ต้องชัดเจนว่าอนาคตที่ต้องการคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ต้องทำอย่างไรจึงได้มา มีวิธีการทำกี่ช่องทาง ต้องทำอะไรเมื่อไรก่อนหลัง


เมื่อลงมือทำจริงต้องคิดให้ถึงสิ่งหรือผลที่ต้องการ หากสามารถทำได้ก่อนทำได้เองก็อย่ารีรอ เพราะการทำเร็วทำก่อนก็ได้ก่อน


การลงมือทำอย่าติดคำว่ายาก ลำบาก ไม่พร้อม ให้หาทางโดยดูศึกษาเรียนรู้จากการทำของคนอื่น หาตัวช่วย หาคนช่วยให้ความรู้อธิบายให้ความกระจ่าง แต่อย่าถึงกับให้ช่วยทำให้เพราะจะทำให้ไม่มีความสามารถ ไม่พัฒนาตนเอง


การทำสร้างอนาคต ต้องคิดถึงผลของการทำว่าทำอย่างไรจึงได้ผลตามอนาคตที่อยากได้

อย่างการเรียนก็ไม่ใช่ให้ได้คะแนนเพื่อผ่าน ต้องเรียนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อใช้สร้างใช้ทำในอนาคตที่ต้องหมั่นหาทาง หมั่นฝึกตนให้มั่นใจว่าทำได้ดีมีอนาคตที่ดีคือเห็นความสามารถตนในอนาคต


การทำงานก็ไม่ใช่ทำงานไปวัน ๆ ตามหน้าที่ แต่ต้องทำให้ก้าวหน้าก้าวไกลไปในอนาคต ทำให้ดีกว่าเดิม ทำให้รู้รอบ ทำให้ทันสมัย ทำให้องค์กรเจริญ ทำให้เป็นผู้รู้ให้คนอื่นพึ่งได้ สอนคนอื่นได้ ทำให้มีผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ที่สำคัญต้องเพิ่มค่าให้มากขึ้นได้ และต้องหมั่นใช้หมั่นแสดงความสามารถที่ดี เพราการไม่แสดงความสามารถ การปฏิเสธงาน งานย่อมไม่เดิน ความเจริญจึงไม่มี คนย่อมไม่มีอนาคตที่ดีเพราะไม่มีผลการดำเนินงานที่ดีเป็นที่ปรากฏ


การทำเพื่อสร้างอนาคต ต้องถามตัวเองเสมอว่าที่ทำ ที่เบื่อ ที่ท้อ ที่สนุกสนาน สำราญตนนั้นทำให้ได้ดีมีอนาคตที่ต้องการ และเลือกทำปรับให้ได้ผลตรงกับอนาคตที่คิดว่าอยากเป็น อยากได้ จึงได้อนาคตที่ดี


การทำเพื่อสร้างอนาคตต้องมองให้ไกล อย่ามัวติดกับปัจจุบัน อย่าคิดติดความยาก ติดสนุกเพลิดเพลินที่ไม่ทำให้มีอนาคตที่ดี จึงต้องตื่นตัว ติดตามถามหาอนาคตที่อยากได้ตลอดเวลาเพื่อหาทางที่ดีไปให้ถึงได้จริง


Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 28 May 2018 08:16 Modified: 28 May 2018 08:17 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.215.185.97
Message:  
Load Editor
   
Cancel or