นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1109
comment: 0

การสร้างค่าจากผลงานวิจัย

เพราะเงินทำวิจัยภาครัฐคือเงินภาษีของคนไทย รวมถึงค่าจ้างค่าตอบแทนนักวิจัย

 

 

 

 

 

 

การทำวิจัยของไทยมักทำโดยนักวิชาการ  อาจารย์ ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ  รวมถึงหน่วยงานดูแลสนับสนุนการวิจัย

ทำให้งานวิจัยเป็นเพียงการทำวิจัยไม่ถูกนำไปใช้จริง  เพราะโจทย์วิจัยไม่ได้มาจากสภาพจริง  ปัญหาของงานจริง  

รวมทั้งขาดความต่อเนื่อง ขาดความพร้อมด้านเครื่องมือ

ที่สำคัญคือนโยบายที่มักเปลี่ยนแปลงตามผู้บริหาร รัฐบาล

และผู้กำหนดทิศทางกาารวิจัยก็เป็นหมู่นักวิจัยที่ทำวิจัยไม่ใช่ผู้ประกอบการ ที่คิดแบบไม่ใช่คนใช้จริง ผลได้จึงได้ใช้แค่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้ผลงานของนักวิจัย ได้ตำแหน่งค่าตอบแทนของนักวิจัย ไม่ได้ผลที่สร้างค่าจากการวิจัย

 

การทำให้ผลงานวิจัยสร้างค่าได้ ต้องให้หน่วยต้องใช้งานวิจัยนั้นใช้งานจริงด้วย เช่นเดียวกับการวิจัยของบริษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

รวมถึงต้องมีหน่วยงานที่มีความสามารถในการแปลงผลงานวิจัยไปใช้งาน ด้วยการรวบรวม ติดตาม วิเคราะห์ผลงาน ผลการทำวิจัยเพื่อคัดเลือกไปใช้งานจริง

ไม่ใช่ทำวิจัยเพื่อติดป้ายโฆษณาให้ใคร ๆ ถามว่าแล้วค่าลงทุนทำวิจัยจะคุ้มคืนได้อย่างไร หรือเอาไปทำอย่างอื่นที่จำเป็นกว่า เช่นการเพิ่มความพร้อมการศึกษา ความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล ความพร้อมด้านการขนส่งคมนาคม

 

ทั้งหมดต้องช่วยกันคิด ช่วยกันปรับ ช่วยกันทำให้เกิดความคุ้มค่า สร้างค่าการใช้งานจากทั้งกำลังคน สติปัญญาและงบประมาณว่าทำอย่างไรจึงได้ค่าสร้างค่า และคุ้มค่า ไม่ใช่แค่ได้ทำ เพราะเงินทำวิจัยภาครัฐคือเงินภาษีของคนไทย รวมถึงค่าจ้างค่าตอบแทนนักวิจัย


 


 


หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 พฤษภาคม 2561 08:24 แก้ไข: 30 พฤษภาคม 2561 08:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.234.247.75
Message:  
Load Editor
   
Cancel or