นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 737
ความเห็น: 0

การรับผิดชอบ

การรับผิดชอบเป็นการทำในสิ่งที่ชอบ แก้สิ่งที่ไม่ถูกให้ถูก

 

 

 

ความรับผิดชอบเป็นการทำตามหน้าที่ทั้งที่ได้รับมอบหมายและที่มีในตนที่ต้องทำให้ดีจึงได้ดี

 

การรับผิดชอบจึงเป็นพฤติกรรมกระบวนการที่ทำให้ดีให้ชอบในการทำ

แน่นอน ทุกการทำต้องทั้งทำผิด ทำถูก และทุกครั้งทุกการกระทำ ทุกคนต้องการให้ชอบทำให้ถูก

 

ดังนั้น คำว่าผิดในที่นี้เป็นการทำที่อยากให้ดีให้ถูก แต่ยังไม่ดีไม่ถูก จึงเป็นการทำผิดที่เป็นความชอบ ไม่ใช่ความผิดที่เป็นความชั่ว ความเลว ความไม่ดี ที่รู้ว่าผิด รู้ว่าไม่ดีแล้วยังทำ 

 

คำว่า ผิด ในการรับผิดชอบคือ การทำสิ่งที่ไม่ถูกที่รู้ว่าผิดให้ถูกให้ชอบทำให้ได้ดีต่อตนและใคร ๆ หรือ ผิดที่ต้องแก้ให้เป็นชอบ

 

การเรียนที่ยังได้ผลไม่ดี ไม่มีความรู้ไปใช้งาน ไม่มีความสามารถไปทำงานให้ได้ดี จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูก ไม่ได้ดี ต้องรับผิดชอบด้วยการแก้ไขวิธีการเรียนให้ได้ดี มิฉะนั้นจะผิดที่ไม่ชอบตลอดไป

 

การทำงานทำอาชีพที่ยังไม่ได้ดี ไม่เจริญก้าวหน้า แสดงว่ายังทำไม่เป็นที่ชอบของใคร ยังมีสิ่งผิดพลาดที่ต้องทำให้ได้ดี การรับผิดชอบต้องปรับแก้ แก้กระบวนการทำงาน แก้นิสัยพฤติกรรมการทำงาน จึงทำให้ได้ดีมีความรับผิดชอบ

 

การรับผิดชอบในการประพฤติตน การใช้ชีวิต ก็ต้องทำให้ชอบ ให้ผลที่ดี การกิน การนอน กิริยามารยาท การดูแลสุขภาพ ต้องทำให้ดี ไม่เอาแต่ได้ ไม่เบียดเบียนใคร รู้จักดูแลสังคม ประเทศชาติ และตนเอง จึงได้ดีมีความชอบเป็นพลเมือง พบโลกที่ดี

 

การรับผิดชอบเป็นการทำในสิ่งที่ชอบ แก้สิ่งที่ไม่ถูกให้ถูก ผลได้จึงดีจึงชอบ

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 October 2018 09:13 Modified: 07 October 2018 09:13 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.12.229
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ