นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 890
ความเห็น: 0

ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ

การประกันคุณภาพ คือผลต้องเกิดจากการทำจริง จึงเป็นภาพที่เป็นคุณ ไม่ใช่ภาพลวงตาที่ไม่เป็นคุณเป็นค่าที่ได้จริง

 

 

 

 

ในการติดตามวัดผลการทำงาน มีตัวชี้วัดสองแบบ คือ

ตัวชี้วัดตาม (Lag indicator) ที่เป็นผลของการดำเนินการจริง 

อย่างการจัดการศึกษา นอกจากผู้สำเร็จการศึกษา ยังต้องดูที่การมีงานทำของบัณฑิต ไปทำงานสร้างความเจริญก้าวหน้า มีชีวิตเป็นพลเมืองที่ดี จึงเรียกว่า เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพจริง

ผลได้จากการวิจัย ไม่ใช่การทำวิจัยมาก วิจัยเสร็จ มีรายงาน มีผลงานตีพิมพ์ระดับไหน แต่ต้องดูถึงค่าของผลวิจัยได้ใช้ให้เป็นประโยชน์อะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด 

ผลได้จากการบริการวิชาการ ไม่ใช่การจัดอบรมให้ความรู้ แต่ต้องดูว่ามีการนำผลการอบรมไปใช้งานให้เกิดผลดี มีค่าได้มากน้อยอย่างไร 

นั่นคือผลได้ที่เป็นประโยชน์มีค่าจริง จึงมีคุณค่าและคุณภาพจริง

 

อีกกลุ่มเป็นตัวชี้วัดนำ (Lead indicator) ที่เป็นการวัดกระบวนการที่นำไปสู่ผล 

 

การทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีคุณภาพจริง ตัวชี้วัดตามต้องเกิดจากตัวชี้วัดนำ ที่ทำดีทำให้ได้ผลดี แต่หากทำไปทาง ผลดีเกิดเอง นั่นแสดงว่าผลไม่ได้เกิดจากการทำ จึงไม่ใช่เกิดจากระบบการทำงาน 

 

ดังนั้น การวัดผลว่าดีจริงต้องวัดที่ตัวชี้วัดตาม และมาดูว่าผลที่ได้นั้นเกิดจากกระบวนการที่เป็นตัวชี้วัดนำจริง เพื่อนำไปพัฒนา ไปขยายผลให้งอกงามเพิ่มขึ้น หากไม่ใช่ต้องเปลี่ยนตัวชี้วัดนำ หรือเปลี่ยนเป็นกระบวนการที่นำได้จริงจึงสามารถพัฒนาจัดการได้ เพราะรู้ว่าจะพัฒนาอะไร ปรับใช้ขยายผลให้ดีขึ้นอย่างไร

 

ความเป็นระบบงาน คือตัววัดผลคือตัวชี้วัดตามคือผลที่แท้จริง ต้องมาจากตัวชี้วัดนำที่เป็นกระบวนการจึงจัดการได้

 

ในการประกันคุณภาพ คือผลต้องเกิดจากการทำจริง จึงเป็นภาพที่เป็นคุณ ไม่ใช่ภาพลวงตาที่ไม่เป็นคุณเป็นค่าที่ได้จริง

 


Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 December 2018 07:38 Modified: 03 December 2018 07:39 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.167.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ