นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 726
comment: 0

การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI

การทำในแต่ละรอบการประเมิน เพื่อให้กลไกของแผนกระบวนดำเนินไปอย่างถูกทิศทางและมีการพัฒนา

 

 

 

 

การประเมินตาม ADLI และ LeTCI เป็นการประเมินทั้งกระบวนการคือ ADLI และติดตามผลที่ได้ คือ LeTCI

 

การประเมินกระบวนการที่ประกอบด้วย

A = approach คือกระบวนการทำแผน กำหนดวิสัยทัศน์ กระบวนทัศน์ ค่านิยมของการทำงานขององค์กร การตรวจสอบให้ดูว่า

มีคนเข้าใจเป้าหมายความหมายตรงกันหรือไม่กับที่องค์กรกำหนด เพราะหากยังเข้าใจไม่ตรงกัน การทำ ผลได้ย่อมไม่ได้ผล และปัญหาใหญ่เกิดจากการทำแผนแบบไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมที่แท้จริง หรือเป็นแผนของฝ่ายบริหาร ไม่ใช่ของคนทำงาน โดยเฉพาะองค์กรของรัฐที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ การนำแผนไปให้รับฟังโดยไม่ให้คนทำงานบอกว่าอยากทำอะไร แผนนั้นจะเป็นของผู้บริหารเท่านั้น ทำให้ไม่มีใครทำเพราะไม่ใช่สิ่งตั้งใจของเขา   

 

D = deploy คือการนำแผนไปดำเนินการ ให้ดูว่า

มีหน่วยงานระดับรอง บุคลากรหลัก เช่น การจัดการเรียนกาสอนคือคณาจารย์ ได้มีการทำ การปรับตามเป้าหมาย ตามแผนมากน้อยเพียงใด หากไม่มีการปรับเปลี่ยนแสดงว่าวิสัยทัศน์ไม่สามารถขับปรับไปตามเป้าหมายได้

 

L = learning คือการนำผลของ A และ D มาวิเคราะห์ว่าที่เป็นนั้นเพราะอะไร จะปรับแก้ สนับสนุนอย่างไร มีอะไรได้ผลดี ให้ทำต่อ มีอะไรไม่ใช่ทางที่ดีให้ปรับออก ยกเลิก และมีปัญหาในการดำเนินการอย่างไร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผน ตัวชี้วัดที่ไม่ทำให้เกิดผลไปตามเป้าหมาย มีมากเกิน ทำมากจนสับสน เป็นภาระ และหาตัวที่สำคัญจริง ๆ เท่านั้น ยิ่งน้อยยิ่งดี

 

I = integration คือการปรับเปลี่ยนตาม L ที่ประเมินวิเคราะห์แล้นำไปปรับใช้ ปรับแผน ปรับตัวชี้วัด แกปัญหาข้อขัดข้อง

 

ซึ่งทั้งหมดคือการทำในแต่ละรอบการประเมิน เพื่อให้กลไกของแผนกระบวนดำเนินไปอย่างถูกทิศทางและมีการพัฒนาซึ่งจะไปดูผลตามระบบ LeTCI ต่อไป

 

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 28 Febuary 2019 09:48 Modified: 28 Febuary 2019 09:48 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.239.167.74
Message:  
Load Editor
   
Cancel or