นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 772
ความเห็น: 0

จบกับสำเร็จการศึกษา

เพราะความรู้ปัจจุบันจะใช้ไม่ได้ในอนาคต จึงต้องสอนให้ปรับตามอนาคตให้ทัน ให้สำเร็จเป็นคนมีการศึกษาคือมีทั้งกระบวนการและความดี ไม่ใช่จบการศึกษาที่ได้ปริญญา ใบประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

คำว่า จบการศึกษา กับ สำเร็จการศึกษา ดูเหมือนเป็นลักษณะเดียวกัน คือเรียนแล้วผ่านเกณฑ์หลักสูตร ได้รับใบประกาศ ใบปริญญา

 

แต่ดูให้ดีมีความต่างกันและมีผลต่างกันมากจริง ๆ

การเรียนให้จบการศึกษาคือทำให้ผ่านตามเกณฑ์การวัด ได้คะแนน ได้ปริญญา แต่อาจไม่ได้ความรู้ มีความสามารถจริง ที่เรียนแบบท่องจำทำข้อสอบผ่านในรายวิชาที่เรียน คนที่ความจำดี มีความสามารถสูงเรียนถึงได้ผลการเรียนดีระดับเกียรตินิยม แต่อาจล้มเหลวในการทำงาน การใช้ชีวิต

 

ส่วนการเรียนให้สำเร็จการศึกษา คือการเรียนการศึกษาให้มีการศึกษาคือมีความรู้ ความสามารถในการใช้ชีวิตการทำงานสร้างค่า รู้จักหาความรู้ พัฒนาความสามารถ ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างค่า พัฒนาตนอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่ามีการศึกษา คือมีอาวุธในการใช้ชีวิตที่ดี

การเรียนให้สำเร็จการศึกษาจึงเรียนเพื่อพัฒนาตน ไม่ใช่แค่เรียน ท่องจำ สอบผ่าน แต่ต้องฝึกฝนการค้นคว้า พัฒนาความคิดความสามารถให้ใช้ทำได้จริง และต้องใช้ให้ดีมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและร่วมกับคนอื่น

เพราะชีวิตมีค่าคือการพัฒนาปรับตัวเองให้ทันยุคสมัยการใช้เทคโนโลีในการเพิ่มค่าตลอดเวลา คือต้องมีกระบวนการศึกษาติดตัวไปด้วยตลอดเวลา เพิ่อให้เข้าความเปลี่ยนไป ความแตกต่าง และใช้อย่างพอดี

ยิ่งการศึกษาในโลกเปลี่ยนไว ความรู้ที่ได้จึงไม่พอ ต้องเรียนเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ปรับใช้ให้พอดีตลอดเวลา

 

การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไวต้องสอนเน้นการพัฒนาความสามารถ แทนการสอนให้จำทำตามความรู้จะตามโลกไม่ทัน

 

เพราะความรู้ปัจจุบันจะใช้ไม่ได้ในอนาคต จึงต้องสอนให้ปรับตามอนาคตให้ทัน ให้สำเร็จเป็นคนมีการศึกษาคือมีทั้งกระบวนการเรียนรู้และใช้ความรู้ให้ดีและพอดีมีคุณค่า ไม่ใช่จบการศึกษาที่ได้ปริญญา ใบประกาศ 


Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 April 2019 08:19 Modified: 03 April 2019 08:19 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.52.11
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ