นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 663
ความเห็น: 0

การศึกษายุคเปลี่ยนไว

ต้องพัฒนาให้คนคิดเป็น ใช้เป็น ตัดสินใจเป็น รู้หา รู้ใช้ รู้ผลได้ รู้ผลกระทบ รู้ปรับเปลี่ยน รู้ตื่นตัวติดตามการเปลี่ยนแปลง

 

 

ในยุคนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง พัฒนาไว ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดจะเป็นอย่างไร ทำให้ความรู้เดิมที่มีอาจใช้ไม่ได้ ใช้ไปก็ตามโลก ตามการเปลี่ยนแปลงไม่ทัน ทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ ทันความต้องการ จึงอยู่ได้ สร้างค่าได้

 

การเรียนการสอน การจัดการศึกษา จึงต้องพัฒนาให้คนคิดเป็น ใช้เป็น ตัดสินใจเป็น รู้หา รู้ใช้ รู้ผลได้ รู้ผลกระทบ รู้ปรับเปลี่ยน รู้ตื่นตัวติดตามการเปลี่ยนแปลง

 

การศึกษาต้องจัดให้เรียนรู้ภาษา สื่อสาร ใช้เทคโนโลยีให้สามารถหาความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล ต้องเรียนให้สามารถใช้งานได้ ที่ไม่ใช้หลักภาษาความถูกผิดไวยากรณ์ ต้องเรียนให้ภาษา คือใช้เรียนรู้ หาความรู้ สื่อสารได้

 

ต้องเรียนให้รู้จักใช้ รู้จักคิดความรู้ให้เกิดค่า ให้ดีขึ้น ดีกว่า ให้เร็ว ให้ประหยัด ให้หลากหลาย ที่ต้องลงมือคิด ลงมือทำ รับความเห็นที่แตกต่าง หาทางทำให้ดีกว่า

 

ต้องเรียนรู้ผลการทำทั้งผลได้ ผลกระทบ ผลดี ผลเสีย เพื่อปรับทำให้ดีกว่า พัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลา

 

ต้องเรียนรู้การสร้างค่าทำประโยชน์แก่คนอื่น ทันความต้องการ และการทำงานกับคนอื่น สาขาอื่น เพื่อผสมผสานให้ดีขึ้น

 

ครู อาจารย์ ผู้สอน สถาบันการศึกษาจึงต้องเป็นผู้จัดสถานการณ์ จัดบทเรียน ตั้งคำถามให้เกิดการเรียนรู้ ถกเถียง แลกเปลี่ยน นำเสนอค่าของผู้เรียน

ที่ไม่ใช่การสอนให้จำให้ทำตาม

แต่ต้องให้คิดเอง ทำเอง แสดงความคิดความเห็น การวิเคราะห์ การแสดงค่า ติดตามค่า วิเคราะห์ผลได้ ผลเสีย ผลกระทบ

ให้ผู้เรียนแสดงค่าพัฒนาศักยภาพตน ให้อยู่ในกรอบสร้างสรรค์ กรอบความดี

ให้แต่ละคนใช้สติปัญญาให้เต็มที่ เพื่อให้ได้ผลจากสติปัญญาที่ดีร่วมกัน

 

ต้องเริ่มที่ผู้สอนต้องเปิดกว้าง เปิดทางให้มีการแสดงศักยภาพ

 

ผู้เรียนต้องตื่นตัวในการเรียน แสดงความสามารถ ตัวตน ฝึกฝนตนเองในสภาพความจริง ไม่ใช่แค่กิจกรรมที่ทำตาม

 

เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไว คนอยู่ได้ต้องปรับตาม รู้ให้ทัน และปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ตน ให้พอดี พอเพียง ไม่มากจนล้นจนเป็นปัญหา ไม่น้อยจนขาดแคลน อยู่ไม่ได้พอดี

 

ใครปรับ ใครทำได้ทันก็ใช้ได้ดี อยู่ได้ดี

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 พฤษภาคม 2562 10:12 แก้ไข: 25 พฤษภาคม 2562 10:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.184.215
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ